Harmonie

Přináší nám mnoho omezení a nespokojenosti se svým životem. Ať chceme či ne, doba se mění a vyžaduje od nás myslet jinak, odhodit veškerá stará nefungující břemena a začít žít podle svého – svobodně, volně, nově se nadechnout, vnést do svého života nový směr, který zharmonizuje nejen nás samotné, ale naše nejbližší i pracovní okolí.

Vědomě žít, tvořit si svět plný Zdraví, Štěstí, Harmonie, Míru, Hojnosti, Blahobytu

Světelný životní program pro všechny lidi na světě

Objevit, uvěřit a použít sílu naší mysli je osvobození od všech našich omezení

Ve světě Nového vědomí města září duhovou láskou s křišťálově jasným světlem, moudrostí, zdravím a spokojeností. Lidé mají obdiv, lásku, úctu a respekt k veškerému životu, se kterým kdysi žili v harmonii. Učí se zacházet s tělem jako vesmírnou jednotkou. Jsou vzdělaní a vědí, jak si udržovat tělesnou, emocionální, duševní a duchovní zdatnost. Učme se tvořit a otevřít se času v Novém vědomí, kdy každý den přináší nový radostný zážitek. První krok každého z nás je velkým krokem celku jako Jednoty.

Nejdříve je však třeba se spojit se svým „Vnitřním Božským Já, Vyšší inteligencí, Vnitřním vedením“ v nás a upřímně mu odevzdat svůj biosystém. Jakmile obdrží a nabude svoji sílu, začne tento počítačový správce znovu aktivovat soubory kódů potřebné k samoregeneraci. Zná nejlépe naše tělo, jeho kódy, které postupně rozšifrovává. Mějme v něj důvěru. Zkusme uvěřit a najdeme pravý smysl života a vytvoříme si Ráj na Zemi

Jsme tak dobří, jako ten nejhorší mezi námi. Všichni působíme jeden na druhého jako buňky v energetickém poli, které můžeme nazvat Božím tělem. Jestliže chceme nově naprogramovat duševní aspekty biosystému, musíme otevřít brány vnitřního života.

Propojit a zpevnit spojení s Božím kanálem, abychom mohli čerpat Boží inspiraci a tvořivou sílu. Odstranit z těla chaos v našich buňkách způsobený omezeným myšlením o propojení mysli a těla, neuvědomělými rozpravami se svým tělem, klamným sebehodnocením sebe i druhých, posuzováním, nevědomým negativním myšlením. Naše společnost se nachází v oblasti vln beta, tedy v utrpení. Postupným uvědomováním si vesmírných souvislostí, přecházíme na úroveň frekvencí pole Delta Theta, plné milosti lásky a naplnění, kdy Já nahrazujeme slovem My.

Jsme vtělení Bozi a naše tělo má schopnosti samoregenerace a dokáže přijímat všechno, co potřebuje z kosmických sfér, aby nás přivedlo k zachování špičkového zdraví.

Je jasné, že se cítíme na počátku očisty špatně. Je to způsobeno reakcí těla na vylučování nezdravých látek. Jakmile se vychýlíme ze svého středu, projeví se to tak, že se necítíme v harmonii. Proto buďme připraveni přeprogramovat nebo odinstalovat jakákoliv omezující přesvědčení, které se objeví na této vědomé cestě domů. Jakmile se dostaneme do bodu, kdy už nezbývá nikdo, komu bychom měli říct „Promiň nebo odpusť“, je dopsaná celá kniha na všech úrovních. Od této chvíle můžeme žít v přítomnosti. Dokážeme se radovat z každého vědomého rozhodnutí a přijímáme všechno s čím se na své cestě setkáváme.

Naše Vnitřní Boží Já se na nás usmívá s láskou a pozoruje nás v každém okamžiku. Raduje se z toho, že tuto hru tvoření života hrajeme. Pokud Boží Já pozveme, rádo si zahraje tuto vědomou hru na život s námi. Znalost vědomého používání kódů energetického pole v praxi (síla naší mysli) je tvořivá hra života, jejíž základy jsou v plenkách. Vnitřní svoboda, kterou získáme přijetím této vědomé hry – to je nové nadechnutí se, pocit volnosti, odevzdání se, důvěry ve Vnitřní vedení, všeobjímající lásky, sebeúcty, radosti, lehkosti, štěstí, blaženosti – dostupné pro každého v této chvíli, kdo chce frekvenci přijmout a vědomě s ní žít.

Autor: Eva Haberlandová

Komentáře