Ať růžová barva lásky naplní vrchovatě vaše srdce a zhojí vše, co tam bolí a ať léčivá energie zelené barvy vyhojí všechny vaše bolístky menší i větší a zacelí všechny vaše rány.

Třpytivé bílé paprsky ať dokončí praní vašeho roucha.

Komentáře