Příčiny

 • genetické vlivy
 • obtíže matky v těhotenství
 • těžké porody
 • bezvědomí dítěte v raném dětství
 • traumata
 • vliv stravy – potraviny, které mohou přispívat k hyperaktivitě, únavě a poruchám chování a reaktivity dětí: potraviny s obsahem barviv a umělých ochucovadel ( používají se jich tisíce a většina z nich je vyráběno z uhelného dehtu), běžné potravinové přísady (v chemicky upravených ovocných šťávách, čokoládě, upravených vločkách a podobně), pamlsky (zákusky, zmrzlina, oříšky, mléko), těžko stravitelná jídla, jako jsou vajíčka či mléko, nadmíra jednoduchých cukrů (dorty, bonbóny, čokoláda, zmrzlina, sušenky)

Příznaky a diagnostika poruchy pozornosti

hyperaktivita – (ne vždy však hyperaktivita dětí znamená diagnózu ranné mozkové dysfunkce, hyperaktivita dětí může být podmíněna sociálním prostředím, touhou po pozornosti, může se jednat pouze o poruchu chování či o temperamentový rys…)

 • poruchy motoriky
 • drobné neurologické nálezy
 • emoční labilita
 • poškození vnímání a tvoření pojmů
 • zvýšená impulzivita
 • zvýšená únavnost duševní i tělesnou a to i při současné hyperaktivitě
 • infantilní chování
 • problémy s usínáním
 • noční pomočování
 • noční děsy
 • poruchy ve vývoji řeči
 • poruchy učení (dyslexie – porucha učení čtení, dysgrafie – porucha učení psaní, dysortografie – porucha pravopisu, dyskalkulie – porucha počtářských schopností)

DIAGNOSTIKA: musí být vždy komplexní

Vývojová diagnostika – sleduje duševní vývoj dítěte v porovnání s jeho vrstevníky. Známky oslabení nervového systému se mohou projevovat určitými vývojovými opožděními za normou příslušnou danému věku.

Příznaky chování: Americký Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM IV), který je výsledkem mnoha epidemiologických i klinických studií, podává pro stanovení diagnózy přesný výčet znaků:


A. Diagnostické znaky poruchy pozornosti

1. Nedokáže dávat pozor na detaily, nebo dělá chyby z nedbalosti ve škole, v domácích pracích nebo jiných aktivitách.
2. Má potíže udržet nepřetržitě pozornost u úkolu nebo při hře.
3. Vypadá, že neposlouchá, i když se mluví přímo na něj.
4. Nedodrží, co se mu zadá, není schopno dokončit úkol do školy nebo domácí povinnosti (nikoli ze vzdoru nebo protože příkazu nerozumělo).
5. Dělá mu potíže organizovat si úkoly a činnosti. Vyhýbá se, nebo nemá rádo či odkládá úkoly, které vyžadují nepřetržité duševní úsilí (jako školní úkoly nebo domácí práce).
6. Ztrácí věci, které jsou pro úkoly nebo činnosti nezbytné (tj. hračky, zadání úkolů, tužky, knihy nebo nástroje).
7. Je snadno vyrušeno vnějšími podněty.
8. Je zapomnětlivé v denních činnostech.

B. Diagnostické znaky hyperaktivity a impulzivity
Hyperaktivita
1. Často si pohrává s rukama nebo nohama, vrtí se na židli.
2. Vyskakuje ze sedadla ve škole nebo v jiných situacích, kde se má sedět.
3. Pobíhá dokola nebo šplhá po věcech v situacích, kdy se nemá (u adolescentů a dospělých nemusí jít přímo o činnosti, ale o pocity neklidu).
4. Má potíže si hrát nebo jinak trávit volný čas potichu.
3. Je jakoby "na pochodu", chová se jako "poháněné motorem".
4. Často příliš mluví.

Impulzivita:
5. Vyhrkne odpověď, ještě než byla dopovězena otázka.
6. Je pro něj těžké čekat, až na něj přijde řada (např. na přechodu na ulici, při čekání na přestávku apod.)
7. Přerušuje ostatní a skáče jim do řeči (např. nevhodně vpadá do rozhovorů nebo her ostatních).


C. Výskyt a trvání příznaků

Trvají soustavně alespoň půl roku. Vyskytují se jak doma, tak ve škole. Projevovaly se už před sedmým rokem. Snižují jeho výkon ve škole nebo sociální adaptaci ve vztazích.
* Je-li známek nepozornosti 6 a více (plus známky C): jedinec pravděpodobně trpí poruchou pozornosti.
* Je-li známek hyperaktivity a impulzivity 6 a více (plus známky C): trpí pravděpodobně hyperaktivní poruchou.
* Má-li více než 6 znaků nepozornosti i hyperaktivity, trpí kombinovanou poruchou pozornosti a hyperaktivity.

Psychologické testy – specializované testy na pozornost, na výdrž, na krátkodobou paměť, standardizované testy např. na dyslexii a jiné poruchy učení, vyšetření inteligence, komplexní Wechslerův test EEG, evokované potenciály a zobrazovací metody vyšetření mozku

Komplikace
Pokud se LMD nevěnuje pozornost může vést k neurotizaci dítěte, depresím, antisociálnímu chování v dospívání a dospělosti, k problémům s alkoholem a drogami

Klasická léčba
I. Farmakoterapie

a) Nootropika ("výživa mozku") – zvětšují průtok krve mozkovými cév – přivádějí tak nervovým buňkám větší přísun kyslíku a glukózy

 • Piracetam
 • Encefabol
 • Enerbol

b) Psychostimulancie – např. Ritalin – tlumí příznaky nedostatečné aktivace CNS, jako je nepozornost a hyperaktivita
Nevýhody: vedou u dětí k útlumu růstového hormonu, a tedy nižšímu tělesnému vzrůstu a váze (ve srovnání s vrstevníky), mají vedlejší účinky a riziko návyku, jejich účinek není trvalý

c) Thymoleptika (antidepresiva) – podporují vyšší hladinu serotoninu, neurotransmiteru zajišťujícího duševní pohodu a tlumí příznaky hyperaktivity (Deprex, Prozac, Seropram)

II. EEG-biofeedback – je vysoce specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonu intelektu, jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když mozek dostává okamžitou zprávu o "rozladění" svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu.
Průběh: Elektrody přilepené na hlavě snímají mozkové vlny. Průběh mozkových vln před sebou vidí klient na obrazovce "přeložený" do podoby video hry, kterou hraje pouze silou své myšlenky – ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládá jen činností svého mozku. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Vzrůstá-li aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak se v mozku rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln: jde o práci mozku na sobě samotném

III. Poradenské nápravné postupy Pro různé dysfunkce jsou specifické postupy:

vady řeči – logopedie

poruchy chování – úprava režimu, modifikace chování k dítěti, autogenní trénink

poruchy učení – speciální nápravné postupy
Konzultujte možnosti nápravných postupů s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně.

Autor:
PhDr. Jiří Tyl
předseda Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR
Tel. 0602 224 964
email: tyl@eegbiofeedback.cz
www.eegbiofeedback.cz
EEG Biofeedback Institut, psychologie, neurologie
Poliklinika Klimentská
Praha 1

Přírodní a doplňková léčba

Doplňková léčba:
Zdravá výživa: vynechat ze stravy: sladkosti, polotovary, instantní výrobky, sladké limonády a všechny další upravované potraviny s přemírou přidávaných barviv a ochucovadel
do stravy dítěte zařadit: ovoce, zeleninu, celozrnné obiloviny, obilné klíčky (zdroje B vitamínů), luštěniny (sója je významným zdrojem lecitinu)

Potravinové doplňky, vitamíny a minerály:

ginkgo biloba (jinan dvojlaločnatý) – zvětšuje průtok krve mozkovými cév, přivádí tak nervovým buňkám větší přísun kyslíku a glukózy
hořčíkk, vápník – jsou pro funkce nervových buněk nezbytné
B complex – důležitý pro správné fungování nervového systému
Lecitin – zlepšuje paměť

 • Aromaterapie
 • Jóga
 • Psychovolkmeny
 • Kineziologie, SRT
 • Konstituční homeopatie

PREVENCE

I. Prevence dopadů LMD na dítě
V předškolním věku:

důležité včasné rozpoznání LMD, logopedie, odklad školní docházky

Ve škole a doma:

pomoci dítěti být úspěšné alespoň v něčem (hledat kladné stránky, vyzdvihovat specifické schopnosti…)
pověřovat dítě různými úkoly (aby pocítilo svůj význam, úspěch, potřebnost…)
pomoci mu nalézt své místo v kolektivu (zvyšovat jeho prestiž, nepoukazovat na jeho zvláštnosti)
pomoci mu uvědomit si sebe sama
mít na mysli, že odměna "zpevňuje" správné formy chování, nešetřit proto pochvalou za maličkosti (i za udržení pozornosti)
oceňovat snahu dítěte (i při ne zcela povedeném výsledku)
stavět před dítě krátkodobé cíle
má-li žák výukové obtíže, bývá užitečné prověřovat jeho znalosti individuálně (mimo třídní atmosféru plnou rušivých podnětů)
šetřit poznámkami ve škole
poskytovat dítěti dostatek lásky
je důležité sledovat únavu a pozornost v průběhu vyučování – umožnit dítěti změnit činnost, počítat se zvyšující se unavitelností v průběhu vyučovacích hodin a dne (znalosti prověřujme raději na počátku dne …)

II. Prenatální prevence

tzv. prenatální učení – metoda specifické stimulace plodu v průběhu těhotenství. Přesnou zvukovou stimulací jsou nervové buňky nenarozeného dítěte aktivovány, čímž je posilováno zrání mozkové aktivity. Takto stimulované děti se dle výzkumné studie rodí bez pláče, s otevřenýma očima a náznakem úsměvu, mají větší porodní váhu a délku. Začínají dříve mluvit a chodit než jejich vrstevníci. V 5-6 letech měly inteligenční kvocient v rozsahu 120 – 150 bodů.
Výživa matky: V těhotenství je nutná správná a zodpovědná životospráva. Zvýšený příjem vitaminů, zejména C, B, dostatečný příjem minerálů, z nichž na prvním místě je vápník, který je nezbytný ke stavbě kostí a pro funkce nervosvalového systému.

III. Vhodná strava dítěte po narození vynechat ze stravy
:

sladkosti, polotovary, instantní výrobky, sladké limonády a všechny další upravované potraviny s přemírou přidávaných barviv a ochucovadel
do stravy dítěte zařadit: ovoce, zeleninu, celozrnné obiloviny, obilné klíčky (zdroje B vitamínů), luštěniny (sója je významným zdrojem lecitinu)

PROGNÓZA:

– Jedna třetina LMD "dozraje": centrální nervový systém sice dospívá později, ale bez následků.
– Druhá třetina se takzvaně kompenzuje: Vnější známky mohou z jednání člověka vymizet, i když se neurofyziologický obraz nezmění. Např. dyslektik se naučí číst, ale když dostane za úkol číst při EEG vyšetření, objeví se charakteristické zpomalení mozkové činnosti těžkou úlohou (výzkumy neurologa prof. Fabera). Kompenzace však může selhat vlivem stresu.
– Třetí třetina LMD ani nedozraje, ani nekompenzuje. Tato skupina má obvykle i problémy sociální.

Sdílet
Předchozí článekAlkoholismus u žen
Další článekZasvěcení

Komentáře