Lucidní snění

Lucidita obvykle začíná uprostřed snu, když snící zjistí, že probíhající zážitek není z fyzikální reality,nýbrž, že sní. Často je toto poznání snícího spuštěno tím, že zaznamená něco obvykle nemožného nebo nepravděpodobného jako třeba létání nebo setkání s nebožtíky. Někdy lidé začnou snít bez zaznamenání nějaké stopy snu; prostě náhle zjistí, že sní. Menšina lucidních snů (podle LaBerge a kol asi 10%) je důsledkem návratu do REM spánku (snění) přímo z probuzení bez porušení reflektivního vědomí.

Základní definice lucidního snění neříká nic více než, že jde o uvědomění snění. Nicméně kvalita lucidity může být velmi rozmanitá. Pokud je lucidita na vysoké úrovni, pak vše prožívané ve snu je vnímáno s vědomím, že zde není žádné reálné nebezpečí, a spíte v posteli a probuzení trvá krátce.S luciditou na nízké úrovni si lze uvědomit určité skutečnosti, jako třeba létání nebo vaše změněné chování, ale již nestačí na uvědomění toho,že lidé jsou zde jen reprezentací snu, nebo toho že neutrpíte žádné fyzické poškození asi si neuvědomíte, že jste vlastně v posteli.

1.2 Je lucidní snění stejné jako kontrola snů?

Lucidita není synonymum ke snové kontrole. Je možné být lucidní a mít malou kontrolu nad obsahem snů a obráceně, lze mít velký podíl na kontrole snů bez vědomí, že sníte Přesto, ovládnete- li techniku lucidního snění, se vaše schopnost záměrně ovlivňovat obsah snů pravděpodobně zvětší. Jakmile se tak stane, snící si často vybírá něco co dovoluje neobvyklá svoboda snů, jako je třeba létání.

Vždy si můžete (nebo musíte- nevim ,pozn překl) vybrat, jak moc chcete uplatnit svojí kontrolu nad sny. Například můžete pokračovat ve stejné snové činnosti po nástupu lucidity s vědomím, že sníte. Nebo můžete zkoušet můžete zkoušet změnit cokoliv ve vašem snu, sebe či jiné postavy ve snu. Není vždy možné provozovat "magii" ve snech, jako třeba proměnu objektů na jiné nebo transformaci scény.V tomto se zdá být schopnost snícího velmi závislá na jeho sebevědomí. Jak říká Henry Ford: "Ať věříš nebo ne, obě cesty jsou správné" (sorry Henry -pozn.překl). Na druhou stranu se také zdá, že jsou zde určité zábrany ve snové kontrole, které jsou zřejmě nezávislé na víře. Více o tom na "Testování možností snové kontroly: Experiment se zrcadlem a světlem"

1.3 Jaký je vztah lucidního snění k zážitku sebe mimo tělo (out-of-body experience—OBE)?

Tak zvaný "out-of-body experience" se nejčastěji vyskytuje v kontextu spánku a nadšenci mluví o lucidním snění jako o předstupni. A naopak mnoho lucidně snících mělo zážitek opuštění těla na začátku lucidního snu.Z laboratorní studie, vyplývá, že OBE probíhá ve stejné fyziologické fázi jako lucidní snění. Lucidní sny, které se zdají před probuzením lze asi třikrát častěji označit OBE než sny, které zahajují lucidní sny. Když někdo věří, že je probuzen, potom tuto zkušenost nazve OBE a bude věřit, že je v "astrálním" těle ve skutečném hmotném světě. Na druhé straně, kdyby tuto zkušenost označil jako sen, potom by identifikoval OBE těla jako sen o představě těla a prosředí zkušenosti jako sen o světě. Platnost poslední interpretace je podepřena výzkumem a pozorováním těchto jevů.

2.1 Proč lucidně snít?

Uslyší-li někdo o lucidním snění, pak se často ptá: " Proč vlastně bych měl lucidně snít? K čemu je to dobré?". Vezmeme-li v úvahu, že jakmile zvládneme lucidní snění jsme ve snech omezeni pouze svou představivostí a tvořivostí a ne společenskými nebo fyzikálními zákony.Pak odpověď na otázku k čemu je lucidní snění dobré je buď extrémně jednoduchá (k čemukoliv) nebo neobvykle komplexní (ke všemu).Je snazší uvést příklady toho co někteří lidé s lucidním sněním zvládnou, než dávat definitivní odpověď na potenciální využití.

2.1.1 Dobrodružství a fantazie

Často první věcí, která přitahuje lidi k lucidnímu snění je potenciální divoké dobrodružství nebo naplnění jejich fantazií. Létání je oblíbené potěšení lucidně snícího stejně tak jako sex. Mnoho lidí říká, že jejich první lucidní sen byl nejkrásnějším zážitkem v životě. Největší podíl na požitku ze snu plyne z pocitu vnitřní svobody, který provází uvědomění,že sníme a naše jednání nebude mít žádné společenské ani fyzikální následky. Někdo si může říci,že to spíše intelektuální koncept, ale s poznáním, že sníme často vzniká extatický "nápor"

2.1.2 Překonání nočních můr

Pro mnoho lidí jsou sny, bohužel, často hrůznou episodou nekonečného teroru, spíše než místo pro neohraničený prostor pro fantasii a potěšení. Podle pojednání v knihách Lucid Dreaming (LaBerge, 1985) a Exploring the world of Lucid Dreaming (EWLD) (LaBergeje a Rheinhold, 1990) je lucidní snění efektivní terapií nočních můr.Víte-li, že sníte pak je jen jednoduchým logickým krokem uvědomění si, že nic ve vašem snovém zážitku, jakkoli nepříjemném, vám nic nezpůsobí fyzické ublížení. Zde není třeba utíkat z boje se snovými monstry. Často je vlastně nesmyslné zkoušet utéci, protože horor, který vás pronásleduje, je produktem vašeho vědomí, a proto vás bude pronásledovat tak dlouho dokud se ho budete bát, ať jste ve svých snových fantasiích kdekoliv. Jediná cesta k úniku je pak zbavení se strachu ze snu.(diskusi k důvodům opakujících se nočních můr, viz Overcoming Nightmares z EWLD.) Strach který cítíte během nočních můr je reálný, nikoliv však nebezpečí.

Bezdůvodný strach můžeme přemoci tím, že se mu otevřeně postavíme nebo pozorováním i když třeba vystrašeným toho, že děsivý sen nám vlastně neubližuje. Při noční můře nám tento akt odvahy může dovolit vzít na sebe takovou formu, která nám umožní otevřeně vzdorovat hrozbě. Například, jednomu mladíkovi se zdálo, že je pronásledován lvem. Když už neměl kam utéci, najednou zjistil, že sní zvolal "pojď a dostaň mě". Souboj se najednou změnil spíše na hravý zápas a ze lva se stala sexy dívka.(NightLight 1.4,1989,p.13).Monstra se často změní v dobrotivá stvoření, přátele nebo v prázdnou skořápku je-li jim vzdorováno s odvahou.Toto je zážitek, který vás pro příště nesmírně posílí. Učí vás to způsobům jak přemoci strach a stát se tak silnějším.

2.1.3 Nácvik

Lucidní snění má neobvykle živou formu představivosti a je třeba zkušenost abychom zjistili, že jde pouze o výplod fantazie.Není proto překvapivé, že mnoho lidí používá lucidní snění k nácviku situací denního života. Příklady takového využití zahrnují nácvik projevů na veřejnosti, složité konfrontace, umělecká představení a atletická příprava. Protože mozková aktivita během snu je stejná jako v reálném případě, potřebné nervové spoje pro dovednost (jako skok na lyžích nebo pirueta) mohou být vytvořeny ve stavu snu pro výkon v reálném světě. Viz příklady na EWLD.

2.1.4 Kreativita a řešení problémů

Kreativní potenciál snů je legendární. Mozek je v REM spánku vysoce aktivní, což mu umožňuje vytvářet neotřelé kombinace jevů a objektů v jejich snové bizarnosti. Ta samá neotřelost dovoluje pružnost myšlení v denním životě, jež se projeví jako zvýšená kreativita. Lucidně snící využívají tuto kreativitu pro řešení problémů a uměleckou inspiraci. EWLD uvádí mnoho zpráv o kreativních výsledcích a objevech z lucidního snění.

2.1.5 Léčení

Efekt vizuální imaginace na tělo je dobře znám. Stejně tak jako praktikování dovedností ve snu zlepší reálnou dovednost, léčivý snová představa může zlepšit fyzické zdraví. Nemocní často používají utišující a positivní představy na zmírnění bolesti a sny jim pro to často poskytují ty nejživější imaginace. Podobně někteří lidé používají lucidní snění na překonání fobií, práci se smutkem, snižování sociálních a sexuálních úzkostí, dosažení lepšího sebevědomí a usměrňování snového obrazu těla k usnadnění fyzikální léčby. Použití, která jsou popsána detailněji na EWLD, si zaslouží klinickou studii pro velké výhody, které je lucidní snění schopné dát medicíně. Další potenciální léčebné aplikace lucidního snění zahrnují: nácvik fyzických schopností pacientů po mrtvici či úrazu páteře k podpoření léčby neuromuskulárních funkcí, dosažení sexuálního uspokojení u lidí s nižší tělesnou citlivostí (plně uspokojivý sex požaduje pouze mentální stimulaci!), rychlejší uzdravení z úrazů nebo nemocí a zvýšení pocitu svobody u lidí, kteří se cítí omezeni svými schopnostmi či okolnostmi.

2.1.6 Transcendence

Zážitek lucidního snu jasně demonstruje úžasný fakt, že svět který vidíme je pouze konstrukcí našich myšlenek. Tento koncept, tak zarážející viděný v bdělém stavu, je základním kamenem spirituálních učení. To nás tlačí podívat se za denní zkušenost a ptát se, "Pokud toto není realita, co je to?" Lucidní snění díky takto spoře oděné pravdě, kterou mnozí hledají mnoho životů, často spustí zájem o spiritualitu u lidí kteří se zajímali o lucidní snění z mnohem pozemštějších důvodů. Není to pouze lucidní snění, co může vést k otázkám přirozené reality, ale pro mnoho lidí to je zdrojem transcendentního zážitku. Povznášející a extatické zážitky jsou obvyklé pro lucidní snění. EWLD uvádí několik případů osob dosáhnuvších jednoty s nejvyšším, nádherného míru a nový smysl jejich role v životě.

2.2 Může být lucidní snění nebezpečné?

Většina lucidních snů jsou positivní, prospěšné zkušenosti. Navíc lucidní snění transformuje v nočních můrách vrozený strach na vědomou odvahu. Základní úroveň lucidity obvykle stačí na to aby vylepšila rozpoložení v noční můře. Ve studii o vlivu lucidního snění na náladu, kolegové studenti zjistili, že lucidní snění při noční můře jim pomohlo se cítiti lépe zhruba 60% času snu. Lucidita jim náladu zlepší s pravděpodobností 7x větší než, je pravděpodobnost zhoršení nálady.

Někteří lidé věří, že smrt ve snu způsobí reálnou smrt.Pokud by to byla pravda, jak bychom to věděli? Kdokoliv zemřel ve spánku nám nemohl sdělit obsah svého posledního snu. Mnoho lidí přeživších své probuzení líčilo svou snovou smrt bez škodlivého efektu v realitě. Sny o smrti vlastně mohou být zkušeností vhledu do života, znovuzrození a transcendence.

Někteří lidé věří, že sny jsou vzkazy z našeho nevědomí a neměly by být vědomě měněny. Moderní výzkum snů, blíže rozebraný v kapitole 5 EWLD, naznačuje, že sny nejsou vzkazy nýbrž modely světa. V bdělém stavu určuje tento model naše vnímání a cítění. Ve snu je naše tělo paralyzováno a mozek buduje model světa založený na jiných podkladech; jmenovitě na našich domněnkách, motivacích a očekáváních. Tato zkreslení je těžké vnímat v bdělém stavu, takže svět postavený výlučně na těchto zkresleních, svět snů, nám umožní je rozeznat. Proto sny nejsou vzkazy podvědomí ale spíš vodítkem k vnitřním pochodům naší mysli. Vědomost lucidního snění dovoluje snícímu smysluplně interpretovat jeho sny již v průběhu snění.

Konečně, někteří lidé se obávají, že lucidní snění je tak vzrušující a příjemné až by vznikla závislost a "prospaní života". Je zde biologická překážka žití ve snu, máme omezenu dobu fáze REM. Navíc, lucidní snění přináší inspiraci jak se žít a zlepšit i reálný život. Vaše chování silně ovlivňuje váš zážitek v obou světech. Lucidní snění může být vaším ukazatelem k tomu jak udělat vaší realitu zajímavější a příjemnější.

3.1 Může se každý naučit lucidnímu snění

Lucidní snění je schopnost, kterou si můžete rozvíjet stejně jako když se učíte nový jazyk. Někdo má přirozený talent k dosažení lucidity, přesto i on může mít užitek z instrukcí a cvičení v jeho lucidních snech. Mnohem více lidí zažívá luciditu jako spíš vzácně jako spontánní případ, ale potřebují trénink aby si jej mohli vyvolat vědomě.Nejlepším předpokladem k úspěchu v lucidním snění je schopnost zapamatovat si sen. Toto je opět schopnost, kterou lze rozvinout. Speciálními technikami, zlepšíte kvalitu i kvantitu snové vzpomínky, což se pak odrazí na vaší schopnosti lucidně snít.

3.2 Jak se naučit lucidnímu snění

Dvě základní věci jsou potřeba abychom se naučili lucidnímu snění, jsou to motivace a úsilí. Ačkoliv hodně lidí říká, že mělo lucidní sen, byl to spíš vzácný výskyt bez záměru luciditu vyvolat. Techniky vyvolávající lucidní snění se soustřeďují na záměr a přípravu kritické mysli. Skládají se ze starých Tibetských cvičení a moderních metod vyvinutých výzkumníků snění. Zkoušejte následující techniky a nebojte se použít vlastní varianty. Experimentujte, pozorujte a vytrvejte, lucidní snění je jednodušší než si zřejmě myslíte.

3.2.1 Připomenutí snu

Nejdůležitějším předpokladem pro naučení lucidního snění je výborné schopnost vybavování snů. Jsou pro to dva pravděpodobné důvody. Prvním, pokud si dobře zapamatujete sen pak se můžete seznámit s jeho rysy a vzorce. To pomůže rozeznat sen ještě když probíhá. Druhým důvodem je to, že i když máte lucidní sny tak si je možná nepamatujete.

Procedura pro zlepšení zapamatování snů je detailně popsána v EWLD a v Kurzu lucidního snění a navíc v dalších knihách. Krátká diskuse k metodám zapamatování snů je na stránkách Institutu lucidity. Jádrem cvičení je zapisování všeho co si vzpomenete ze snu těsně po probuzení do deníku. Nezáleží na tom jak velké fragmenty si pamatujete. Je důležité zaznamenávat hned po probuzení, večer už si budete pamatovat málo pokud vůbec něco. V Kurzu lucidního snění radíme lidem vybavit si alespoň jeden sen za noc před tím než začnou s technikami vyvolávání lucidních snů.

3.2.2 Testování reality

Toto je dobrá technika pro začátečníky. Stanovte si vykonat několikrát denně vykonat následující cvičení. Proveďte ho tedy vždy když si na něj vzpomenete, zvláště pak stane-li se něco podivného nebo vám něco připomíná sen. Je dobré si pro to vybrat specifické příležitosti jako: když se díváte na svou tvář do zrcadla, když se díváte na hodinky, odjíždíte domů nebo do práce, nandáváte si svůj NovaDreamer. Čím častěji a důkladněji si to zkoušíte tím lepší budou výsledky.

1. Dělejte test reality.

Noste u sebe přes den nějaký text nebo digitální hodinky. Provedení testu reality spočívá v přečtení slov nebo čísel na hodinkách. Pak se podívejte jinam a zase zpět , pozorujte písmena nebo čísla jestli se změnila. Zkuste je změnit ve chvíli kdy je sledujete. Výzkum ukázal, že text se po znovu přečtení změní v 75% přečteme-li ho pak ještě jednou změní se o proti původnímu text s pravděpodobností 95%. Jestliže se písmena mění nebo nejsou normální nebo nedávají smysl, pak jste velice pravděpodobně ve snu. Užijte si ho! Pokud jsou písmena normální, stabilní a smysluplná, pravděpodobně nesníte.Pokračujte krokem 2.

2. Představte si že okolí je sen.

Pokud jste si dost jisti, že nesníte (nikdy si nemůžete 100% jistý!), pak si řekněte "Nyní možná nesním, ale pokud bych snil jak by to vypadalo? Představte si tak živě jak je to možné, že to co vidíte, slyšíte, čicháte, cítíte je všechno jen sen. Představte si nestálost okolí, měnící se slova, transformující se scénu, možná se vznášíte nad podlahou. Vytvořte si pocit, že jste ve snu. Uchovejte si tento pocit a pokračujte krokem 3.

3. Vizualizujte si požitek ze snové aktivity.

Rozhodněte co byste dělali ve vašem dalším lucidním snu, možná létali nebo mluvili s některými snovými postavami nebo si jenom prohlíželi svůj snový svět. Pokračujte v představování si že sníte a vizualizujte si svou vybranou snovou aktivitu.

3.2.3 Znaky snu

Další cvičení se vztahuje k vybavení snu. Je uvedeno v EWLD a podrobně rozvedeno v Kurzu lucidního snění a je označováno jako "znaky snu". Tento pojem zavedený LaBergem , poukazuje na prvky snu indikující, že jde o sen. (Příklady: zázračné létání, růžové kočky, nefunkční zařízení a rozhovory s nebožtík) Studiem vlastních snů se můžete seznámit s vlastními znaky snů aby jste mohli tyto znaky uvést do vašeho vědomí a v příštích snech je využít k nastartování lucidity. Kurz nabízí cvičení pro určení znaků snu v bdělém stavu tak aby bylo využitelné k jejich rozpoznání ve snu.Toto cvičení vyžaduje zařízení na vyvolání lucidního snění, který vyvolává speciální smyslové podněty, uměle vytvořené znaky snu v době kdy sníte. K úspěchu v rozpoznávání těchto podnětů ve snech, potřebujete cvičení které je vyhledává a rozpozná v bdělém stavu.

3.2.4 Mnemotechnické vyvolání lucidního snu (MILD)

Technika MILD využívá prospektivní paměť, připomenutí si udělat něco v budoucnosti (připomenutí si že sníte). Dr. LaBerge vyvinul tuto techniku jako svou disertační ptáci a používá jí k vědomému dosažení snu. Odpovídajícím časem praxe MILD je po probuzení ze sna před návratem do spánku. (Upraveno z EWLD, p.78)

1. Připomenutí snu.

Po snu uveďte své vědomí ze sna a připomeňte si jeho obsah. Proveďte to tak úplně jak je to možné.

2. Soustřeďte se na svůj záměr.

Když opět usínáte, soustřeďte se svou mysl na záměr připomenout si rozpoznání, že sníte. Říkejte si :" Příště až budu snít, uvědomím si že sním.", opakovaně jako mantru. Reálný úmysl převeďte na slova a soustřeďte se na myšlenku samotnou. Pokud zjistíte, že myslíte na něco jiného nechejte to odejít a vraťte se ke svému záměru.

3. Sledujte se jak přicházíte na luciditu.

Tak jak pokračujete v soustřeďování na váš záměr připomenout si že sníte, představujte jak jste zpět ve snu, ze kterého jste se právě vzbudili (nebo jiného, z těch co jste měli pokud jste si poslední po probuzení nezapamatovali ). Představujte si, že rozpoznáváte své snění. Hledejte znaky snu—něco ve snu co dobře ukazuje že jde o sen. Pokud to najdete řekněte si:" Sním" a pokračujte ve vaší fantasii. Představte si uskutečňujete své plány ve svém dalším lucidním snu. Například, pokud chcete létat, představujte si, že létáte po tomco se dostanete za bod kdy začnete lucidně snít.

4. Opakujte tento postup dokud se záměr neskuteční

Opakujte kroky 2 a 3 dokud neusnete nebo dokud se záměr neskuteční. Pokud během usínání zjistíte, že myslíte na něco jiného, opakujte proceduru tak, aby vaše poslední myšlenka před usnutím byla věnována záměru příště rozpoznat sen.

3.2.5 Podřimování

Pozorování vedla k rozvinutí podřimování jako metody k vyvolání lucidního snění. První vypozotovanýfakt je, že se zdá snazší dosáhnout lucidity během odpoledního zdřímnutí. Druhé pozorování se shoduje s pozorováním několika lucidně snících, že určité aktivity během noci mohou vést k lucidnímu snění. Různorodá kvalita takových přerušení: sex, zvracení a čistá meditace, vzbudila LaBergeův zájem s ohledem na to, že projevy každé z nich mohou vést k luciditě. Vysvětlení se ukázalo být jednoduchým: probuzení vložené doprostřed spánku zvyšuje pravděpodobnost lucidity. Technika zdřímnutí se díky několika experimentům NightLight vyvinula na velmi mocný nástroj vyvolání lucidity. Technika vyžaduje probuzení asi o hodinu dříve než obvykle, zůstat probuzen 30 až 60 minut a pak jít znova spát. Jedna ze studií ukazuje zvětšení pravděpodobnosti 15 až 20krát u těch kteří praktikují tuto techniku mimo jiné techniky. Během bdělé přestávky, si čtěte o lucidním snění, dělejte testy reality a před usnutím opětovným MILD. Institut lucidity začleňuje tuto techniku do programů letních pobytových kurzů ve Stanfordu a to je důvod proč většina účastníků zažije lucidní snění ještě během kurzu.

3.3 Jak rychle se lze naučit lucidnímu snění?

Rychlost s jakou rozvinete svou schopnost lucidního snění závisí velmi mnoho na individuálních faktorech. Jak dobře jste schopni si vybavit sny? Kolik času můžete věnovat mentálním cvičením? Používáte zařízení na indukci lucidního snění? Jak pilně cvičíte? Jak máte rozvinutou schopnost kritického myšlení? A tak dále.

Lepší obrázek o této době nám poskytne pár příkladů z historie procesu učení se lucidnímu snění. Dr. LaBerge zvýšil svou frekvenci lucidního snění z jednoho lucidního snu měsíčně na čtyři za noc (bude-li si je ovšem přát) za tři roky. Studoval lucidní snění jako svou disertační práci a proto měl požadavek naučit se této schopnosti tak rychle jak jen to bude možné. Na druhé straně byl to teprve on kdo zavedl vylepšené techniky učení lucidnímu snění. Proto lidé začínající nyní, ačkoliv třeba nejsou tak dobře motivovaní a nemají tolik času jako LaBerge, mají výhodu již otestovaných technik, tréninkových programů a biofeedbackových elektronických pomůcek, jež byly vyvíjeny LaBergem po dvě desítky let.

Lynne Lewitan, dopisovatel Institutu lucidity, popisuje jeho zkušenosti s učením lucidního snění následovně:

"Poprvé jsem slyšel o lucidním snění v dubnu 1982 na kurzu od Dr.LaBerge na Stanfordově universitě. Měl jsem lucidní zkušenost jenou před mnoha lety a zajímalo mě jak se to naučit abych to mohl zopakovat a zároveň se zapojit do výzkumu. Nejdříve jsem musel rozvinout svou schopnost vybavení snu, protože do té doby jsem si pamatoval jen asi dva nebo tři sny za týden. Za pár měsíců jsem si pamatoval tři čtyři i více snů za noc a v červenci (asi za tři měsíce) jsem měl první i když ne příliš dokonalý lucidní sen. Pracoval jsem na sobě a v dalších čtyřech letech jsem se dostal na úroveň tří či čtyř lucidních snů za týden. V té době jsem otestovával různé prototypy zařízení na vyvolání lucidní snu DreamLight, jež mi zcela určitě pomohly mnohem lépe rozeznávat stav snění.Za dva roky co jsme vyvíjeli DreamLight, jsem měl lucidní sny v polovičce těch nocí porovnání s jedním lucidním snem za týden bez DreamLightu. V úvaze jak dlouho mi trvalo rozvinout své lucidní snění musím poznamenat, že jsem neměl k dispozici důkladně prostudované a vyvinuté techniky dostupné dnes buď proto, že prostě tyto techniky neexistovaly nebo prostě do té doby nebyly napsány dostupné materiály. Proto lidé dnes mohou s odpovídající motivací projít tímto výcvikem mnohem rychleji."

3.4 Jak se vyhnout probuzení začátkem lucidního snu?

Lidé začínající s lucidním sněním často mají problém s tím, že se probudí po nástupu lucidity.Tato překážka brání lidem využít výhody lucidního snění. Naštěstí jsou zde cesty k překonání tohoto problému.

Základem je zůstat během snu klidný. Nástup lucidity je vzrušující, ale vyvolané vzrušení vás může probudit. Je možné užít si nadšení které panuje na úsvitu snu bez toho aby vás ta aktivizace vzbudila. Buďte jako hráč pokru s dobrými kartami. Relaxujte a zabývejte se snem než aby jste se nechali strhnout vnitřní radostí z úspěchu.

Tedy pokud sen začne jevit znaky svého konce, což je třeba ztráta detailnosti, živosti a jasnosti představ pak technika "otáčení" může zachránit sen. Otáčíte svým snovým tělem jako dítě jako dítě které si chce způsobit závrať. LaBerge vyvinul tuto techniku po experimentech s myšlenkou, že úplná relaxace může zabránit probuzení. Pokud se mu sen začal ztrácet, zastavil otočil se na záda a pak měl falešné probuzení v posteli. Po několika pokusech zjistil, že důležitým momentem byl pocit pohybu a ne relaxace. Nejlépe si vytvoříte pocit pohybu, zvláště ve snu kde zmizela scéna tím, že se začnete otáčet kolem vlastní osy. Reálně se netočíte ale váš mozek je s touto činností tak seznámen, že jí napodobí velmi realisticky. V tomto procesu je zapojeno kinestetické a prostorové vnímání. Pravděpodobně toto zapojení smyslů posílí mozek natolik aby neměnil stav snění za bdělost. Poznamenejme, že otáčení ve snu nezpůsobuje závrať. Dále si uvědomte, že očekávání probuzení někdy způsobí falešné probuzení, kterém se vám zdá o probuzení. Živost představy otáčení někdy způsobí pocit se vaše otáčející ruka dotýká postele. Myslíte si, hop a jsem probuzený. Pak si uvědomte, že vaše tělo se ve skutečnosti neotáčelo, nýbrž vaše snová ruka se dotkla snové postele! Aby jste se vyhnuli takovému klamu odříkávejte si,"Další scéna bude sen", dokud se scána neobjeví. Pokud jste na pochybách o vašem stavu pak použijte test reality.

Výzkum na Institutu lucidity provedl měření efektivity otáčení: v lucidním snění pokračovalo 22 ku 1 po otáčení, 13ku 1 po tření (jiná technika vyvinutá k zabránění probuzení), a 1 ku 2 po "následování běhu věcí" ("kontrolní" záležitost). To dává úspěšnost otáčení oproti následování běhu věcí 48 ku 1a u tření oproti následování 27 ku 1.