Pokud se spojíme se svým tělem, informace, které jsou v něm uloženy, nám samy chodí na mysl. Tím, že se otevřeme vědomí daného orgánu, se také otevíráme vědomí tohoto orgánu u lidí, kteří k nám přišli pro léčení.

Buď můžeme chemické pochody v mozku ovlivňovat užíváním léků, nebo jinak, například tónováním. 

Močové ústrojí je spojené s živlem vody

Rovnováhou příjmu a výdeje tekutin v těle a schopností nechat tekutiny v těle přirozeně proudit. S živlem ohně – údržbou vnitřního ohně, který podporuje močový měchýř (centrum energie čchi). S živlem země – potřebujeme být uzemnění, aby naše ledviny a nadledvinky nebyly ve strachu a napětí. S živlem vzduchu – potřebujeme se cítit svobodní a mít roztáhlé křídla, abychom uvolňovali zastarlé systémy přesvědčení.

Ledviny potřebují teplo, to vnější i to vnitřní. Pokud chcete druhého podpořit, řekněte mu, ať si lehne na břicho a dejte mu ruce na ledviny a nechte je tam 10 – 15 minut působit. Nepouštějte do něj záměrně žádnou energii. Pouhý lidský dotek a bezpodmínečná láska stačí. Na tento přístup si na Zemi teprve vzpomínáme 🙂

1. Základní centrum

Močové ústrojí a nadledvinky jsou spojené se základním centrem, oblastí křížea kostrče. Zastupuje praktičnost, kmenovou sílu a téma přežití a živočišného instinktu. Z této úrovně zakoušíme jistotu i pocit spokojenosti a pradůvěry. Poskytuje nám bezpečí, vyrovnanost, jasnost, radost, pocit vlastní síly, spontánní vedení, aktivitu, ale také zdravý rozum, dostatek financí, pocit domova a dobrý vztah k jídlu.

Zastupuje naplnění základních potřeb– když jsme unavení nebo máme hlad, jsou pro nás tyto základní potřeby v daném okamžiku tím nejdůležitějším na světě a nejsme schopni se soustředit na nic jiného.

Na této úrovni mají energie vyskytující se v těle nejpomalejší hustotu chvění. Tvoří životně důležitý základ a zdroj vitální energie pro vyšší čakry. Vyrovnané energie v základním centru poukazují na nezkalenou životní sílua radost ze života. Existuje hluboká vazba se životem, člověk žije vědomě a na své úkoly stačí.

Náš životní motor je spuštěn a naše nadledvinky nemusí být příliš činné a ve střehu. Při nerovnováze základního centra se cítíme opuštění, jsme málo nebo příliš zaměření na smysly, máme silný pocit studu, neustále se cítíme v nebezpečí, jsme agresivní, hyperaktivní, netrpěliví a neuzemnění, držíme v sobě velkou bolest a náš imunitní systém je přetížen. Afirmace k posílení centra: podporuji.

Otázky, které vedou k pochopení nerovnováhy v základním centru: Jaký byl váš porod? Pamatujete si něco z období, když jste byli v děloze matky? Jaké bylo vaše období do 1,5 roku? Byli vaši rodiče roztržití nebo pozorní a ohleduplní? Vyrůstali jste (do 1,5 roku vašeho věku) v rodině s jedním rodičem, nebo v rodině s hodně příbuznými? Měli jste sourozence, kteří se o vás starali? Stěhovali se (do 1,5 roku vašeho věku) vaši rodiče? Cítili jste se dobře? Plakal jste hodně, nebo jste byl v klidu? Kojila vás matka? Jaké zděděné vzorce v sobě nesete?

Se základním centrem je spojena podosobnost vnitřního bojovníka, který je odpovědný za obstarání praktických aspektů vašeho života, platí vaše účty, udržuje váš dům v čistotě, vaří jídlo, nakupuje, vede vám účetnictví, chodí do práce. Slouží jako ochránce a strážce, postaví se za vás, když potřebujete, řeší konfrontace s ostatními a stará se, aby se vaše vnitřní dítě cítilo zajištěné a v bezpečí.

Pokud je vnitřní bojovník v nerovnováze, jste buď workholik, zpupný a dominantní, nebo jste zmatený, neúspěšný, slabošský a líný a máte sklon k váhavosti. Vaše mysl může být v takovém zmatku, že potřebujete víc meditace nebo volna, abyste se mohli soustředit na jednu věc najednou.

Vynakládáte spoustu času na práci a fyzické zabezpečení a zanedbáváte spirituální a emocionální rozvoj? Je váš bankovní účet přečerpaný? Máte obavy, že nebudete mít sílu všechno stihnout? Motáte se v začarovaném kruhu a ve skutečnosti toho uděláte velmi málo? Kontrolujete všechny kolem v přehnané snaze ochránit vaše vnitřní dítě, které potřebuje léčit? Pokud jste kladně odpověděli na několik otázek, posilujte v sobě kvalitu vnitřního bojovníka.

2. Močové ústrojí a význam nemocí

V buňkách těla vznikají při metabolických procesech stovky odpadních produktů látkové přeměny. Vylučovací systém je odstraňuje filtrací a čištěním krveběhem jejího průtoku ledvinami. Další funkcí je udržování stálého objemu a regulace tělních tekutin– kyselosti, obsahu solí, koncentrace a chemického složení krve, lymfy a ostatních tělních tekutin.

Ledviny také podporují tvorbu červených krvinekv kostní dřeni. Činnost ledvin je kontrolována hormonálně a ledviny nepřetržitě monitorují, co je vylučováno do moče, neboť je třeba udržet správnou chemickou rovnováhu. Močové ústrojí se skládá ze dvou ledvin, dvou močovodů, močového měchýře a močové trubice – odstraňují produkty metabolismu z krveavylučují odpad a přebytek vodyz těla ve formě moči.

Ledviny jsou párové načervenalé orgány ve tvaru fazole, uložené po obou stranách páteře v horní zadní části dutiny břišní, nad úrovní pasu. Jsou asi 10-12,5 cm dlouhé. Každou ledvinu chrání tři vnější vrstvy – pevný zevní obal z vaziva, dále vrstva z tukové tkáně, uvnitř je další vazivová vrstva, pouzdro ledviny. Vlastní ledvina má také tři části – kůru, ve které se nacházejí cévní klubíčka (glomeruly) se svými pouzdry, dále dřeň, která obsahuje kapiláry a kanálky, ve kterých se tvoří moč, a uvnitř je útvar, kde se sbírá moč, ledvinová pánvička.

Glomeruly, pouzdra glomerulů a tubuly jsou části ledvinových filtračních jednotek nazývaných nefrony, kterých je asi 1 milion. Odstraňují z krve produkty látkové přeměny, nepotřebné minerály a nadbytek vody ve formě moči.

Ledvinovou tepnou a žilou protéká asi 1,2l krve za minutu v klidu, což je asi čtvrtina celkového srdečního výdeje. Ledviny ukazují na problémy v mezilidských vztazích, v partnerství, citový konflikt, nevyrovnanost se zhroucením nějakého ideálu. Je třeba očistit myšlení, ukončit špatné chování, uvolnit strach a přijmout běh událostí.

Selhání ledvin nastává v případě, že ledviny nejsou schopny odstraňovat produkty metabolismu z krve, k čemuž dochází pří větší ztrátě krve, srdeční slabosti, při infekci ledvin, požití jedu nebo při vysokém krevním tlaku. Postihuje jednu nebo obě ledviny. V konečném důsledku ledviny přestávají úplně fungovat a je nutná buď dialýza, nebo transplantace ledvin.

Diabetická nefropatie – změny v ledvinových kapilárách, které mohou vést k selhání ledvin, příčinou je dlouhotrvající cukrovka.

Glomerulonefritida – zánět cévního klubíčka, často souvisí s autoimunitním onemocněním.

Dialýza znamená filtraci krve u osoby se selháním ledvin. U dialýzy dochází k odstranění vody a zplodin látkové výměny z krve. U hemodialýzy je krev filtrována mimotělně a u peritoneální dialýzy se pobřišnice v břiše používá jako filtrační membrána. Nemám pocit, že mě život či láska míjejí, že jen běží okolo mě?

Cysta v ledvině je tekutinou vyplněná kapsa v ledvině, která vznikla zmnožením buněk z ledvinové tkáně. Ledvina je zvětšená, má nepravidelný tvar a přestává fungovat. Může ukazovat na prožití velkého děsu. Nemám tendenci se znepokojovat, mít strach, co by se mi mohlo stát, nebo co by se obecně mohlo stát? 

Ledvinové kameny – koncentrované látky v moči mohou uvnitř ledviny tvořit ledvinové kameny, které vznikají v moči v důsledku vypadávání určitých látek z roztoku, například solí vápníku. Mohou zůstat v ledvině a vyvolávat jen malé obtíže, zvyšují však riziko infekce močového ústrojí. Ledvinové kameny způsobují zadržování většího množství tekutiny a tudíž i většího množství nečistot.

Příčina jsou zbytky nevyřešeného hněvu, nebo souvisí s negativními myšlenkami, kdy vyčítáme sami sobě, že jsme nebyli obezřetnější vůči osobám, u nichž máme pocit, že mají možnost nás zničit. Nechoval jsem negativní myšlenky vůči někomu, kdo byl pro mě autoritou a kdo mě mohl uškodit? Neprožíval jsem delší dobu strach, že budu vyloučený nebo opuštěný?

Každá ledvina je spojena s močovým měchýřem dlouhou trubicí, močovodem, kterým je odváděna moč. Močovody zajišťují pohyb moči od ledvinových pánviček do močového měchýře.

Rakovina močovodu Nezažil jsem silné emoce v souvislosti s novým místem, kde žiju?

Noční pomočování u dětí – dítě se cítí ohroženo a potřebuje „pustit tlak“. Dochází k tomu, když rozum spí, ale druhý den jeho okolí pozná, co se stalo a je tedy donuceno vnímat tento vnitřní protest, a to proti špatnému zacházení. Problém bývá v rodičích a ne v dítěti samotném, dítě se může cítit doma ohrožené či nerespektované. Po uvolnění tlaku už dítě nemusí v noci „poplakávat.“

Močový měchýř je dutý a roztažitelný orgán, sloužící jako rezervoár moče před jejím vyloučením z těla. Ve stěně obsahuje svalovinu, která vytlačuje moč z těla, zatímco spodní část močového měchýře, krček, je uzavřena svěračem tvořeným kruhovými svalovými vlákny. Při určité náplni měchýře dojde k podráždění receptorů v jeho stěně a vzniku nervových impulzů, které vyvolávají pocit nucení na močení. Představuje schopnost vymezit si své území (zvířata označují své území močí). Při problémech člověk nechce upustit od minulých událostí nebo je pod tlakem. Zobrazuje přijetí života jako takového, přijetí života na Zemi, přijetí intimního partnera jako symbolu nejbližšího přítele pro sdílení, doslova naši druhou polovinu.

Polypy močového ústrojí jsou malé výrůstky ze sliznice. Svědčí o pocitu uvěznění, sevření v situaci, kterou bychom rádi nechali za sebou. Nechci se vymanit ze situace, kde se necítím dobře? 

Zánět stěn močového měchýře provází časté nucení k močení a pálení. Bakterie napadají vnitřní povrch sliznice a způsobují zánět. Sliznice tvoří hlen a může být také poškozena, takže propouští krev, která barví moč růžově. Svědčí o tom, že se cítíme obětí agrese nebo že není respektováno naše teritorium (náš dům, kancelář, šaty, mít čas pro sebe, svobody být sám sebou). Dále rozzlobenost, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera, cítíme se obětí agrese. Co mě stresuje a nahání strach? Necítím se napaden nebo nerespektován? Necítil jsem hněv, protože do mé osobní sféry pronikla cizí osoba? Nemám problém si vytyčit hranice a zaujmout pozici?

Nádor močového měchýře – většina z nich začíná jako bradavčitý výrůstek (papilom), který se maligně zvrhne a šíří se.

Močová trubice slouží k odvádění moči z močového měchýře ven. U žen je asi 4cm dlouhá. U muže prochází močová trubice prostatou a celým penisem a je asi 20cm dlouhá. Má dvě funkce: odvádí moč a spermie.

Zánět močové trubice souvisí s hněvem a hořkostí při změně okolností (rozvod, rozchod, změna zaměstnání), když musíme bojovat o to, co nám náleží, a když se naše naděje dočká zklamání. Také může souviset s nerozhodností a úzkostí před nesnadnou volbou, kdy bychom měli čelit změněným okolnostem a kdy si zazlíváme, že se nám to nedaří. Nezažil jsem změnu situace, při níž jsem se necítil respektován a z níž ve mně zůstala hořkost? Nemám si za zlé, že se nemohu rozhodnout, jestli zůstat, ani odejít? 

Moč je tekutina, která je produktem filtrační činnosti ledvin. Obsahuje metabolický odpad a přebytky vody a chemických látek z organismu. Při průtoku krve nefronem jsou z ní odstraňovány produkty metabolismu a zpět do krve je vstřebávána voda a další látky. Po dosažení sběrného kanálku je již filtrát změněn v moč. Celkové množství plazmy v těle je během hodiny přefiltrováno asi dvakrát. Tvorba moči je kontrolována převážně hormonálně, například antidiuretickým hormonem(vasopresin) hypofýzy. Náhlá potřeba močit vyjadřuje pocit nejistoty a potřeby většího prostoru.

Problémy s močí se týkají našich emocí ve vztahu k teritoriu.

Oligurie – tvoří se málo moči. Člověk, který má tendenci se raději vzdát, než by bránil své teritorium.

Dysurieje obtížné a bolestivé močení provázené pálením a řezáním. Člověk čeká, až mu udělají v jeho prostředí místo, a jenž nakonec rezignuje a řekne si: „Už to místo, na něž jsem tak dlouho čekal, nechci“.

Hematurie je krev moči. Značí ztrátu radosti, protože se člověku nedaří zajistit své vlastní teritorium nebo jeho respektování.

Inkontinence je neschopnost udržet moč, objevuje se u starších osob a lidí s poškozením mozku nebo míchy. Je to oslabení svalů pánevního dna a k úniku moče dochází například při běhu nebo zakašlání. Postihuje osoby, které se cítí být rušeny ve svém teritoriu, které se necítí doma ani ve svém domě, například žena, jejíž manžel je v důchodu a syn se vrátil domů, pro sebe nemá žádný prostor.

3. Nadledvinky

Zajišťují neustálou adaptaci organismu měnícím se podmínkám a hrají důležitou roli při přežití. Jsou uložené na tukovém polštářku na vrcholu ledviny. Sestávají se z kůry a dřeně. Kůravylučuje steroidy: mineralokortikoidy(aldosteron), který ovlivňuje bilanci solí a minerálních látek tím, že brzdí hladinu sodíku vylučovaného v moči a podporuje vylučování draslíku, udržuje stálý objem krve a krevní tlak; glukokortikoidy (kortizol), který působí na látkovou výměnu tím, že řídí využití tuků, bílkovin, cukrů a minerálních látek v organismu, má také protizánětlivý a protialergický účinek; gonadokortikoidy (pohlavní hormony), které působí na vaječníky a varlata.

Dřeň produkuje hormony adrenalina noradrenalin, které mají úlohu v reakci organismu na stres. Adrenalin zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak, spouští metabolismus cukrů a připravuje tělo na stresovou reakci. Noradrenalin má vzhledem k adrenalinu opačné účinky. Na srdci způsobuje zpomalení tepu a arytmii, zužuje dýchací cesty, což se využívá při léčbě některých nemocí stejně, jako se využívá adrenalinu k léčbě astmatu a rozšíření dýchacích cest. Nervovými vlákny se napojuje na sympatický nervový systéma produkuje hormony pro boj nebo útěk.

Tyto hormony jsou neurotransmitery, což znamená, že zajišťují přechod nervového vzruchu od jedné nervové buňky k druhé a k dalším buňkám organismu. Úkolem sympatiku je udržet nás v bdělém a aktivním stavu. V případě reálného nebo imaginativního nebezpečí (strachu) zrychlí náš dech i srdeční rytmus s cílem zvýšit okysličení aktivních svalů a zvýšit naši připravenost k akci. Čím větší strach máme nebo čím vyšší hladinu stresu pociťujeme, tím více adrenalinu nebo noradrenalinu nadledviny vylučují. 

Pokud se tyto stavy často opakují, dojde ke změně fungování autonomního nervového systému, k nespavosti spojené s bušením srdce, zácpou, zadržování tekutin v těle, zvýšeným krevním tlakem či zúžením průdušek. Může také docházet ke zvýšenému vyplavování cukru do krve, které nutí organismus k častějšímu vyplavování inzulinu a tím dochází k oslabení slinivky břišní.

Každý z nás má ve svém životě slabinu, která se mu ukazuje na těle.Ve které části těla se u vás lokalizuje napětí? Do oblasti hlavy, srdce, žaludku, plic, střev, močového ústrojí, konečníku, prsou?

Nadledvinky zastupují schopnost umět se vypořádat se stresem a s porážkou, umět se o sebe emočně postarat, být schopen si zvolit směr, schopnost najít porozumění a náklonnost.

Problémy souvisejí s poraženectvím, odmítáním se starat o sebe a úzkostí. Nejsem zmatený a nemám pochybnosti o zvoleném směru? Nejsem vyčerpaný? Nemám pocit, že už nevím, jak zvládat své emoce a co si počít? Necítím se nepochopený ve své potřebě náklonnosti a porozumění?

Addisonova nemoc (hypokorticismus) je chronická nedostatečnost nadledvin. Projevuje se hnědavým zbarvením pokožky a sliznice úst, sníženým krevním tlakem, slabostí, únavou, hubnutí, bolestí v bederní krajině a trávicími potížemi. Může být způsobeno autoimunitním onemocněním. Když si myslíme, že jsme si nevybrali správně nebo se nevydali správným směrem a nemůžeme se vrátit, jsme unaveni. Jakmile najdeme správnou cestu, opět začneme vyvíjet aktivitu a produkce hormonů nadledvin obnoví svou činnost.

Správná cesta je cesta duševního klidu, díky němuž se zase můžeme vydat dál. Nejsem ochromen ve své činnosti v tom smyslu, že jsem zmatený, že mám pochybnosti o zvoleném směru, a že se nechci vydat jiným směrem, protože se bojím, že zase bude nesprávný? Nejsem vyčerpaný a neodrazuje mě, že nazdařbůh bloudím a nevím, jak z toho ven?

Cushingův syndrom (hyperkorticismus) je hormonální onemocnění způsobené nadprodukcí hormonů kůry nadledvinek, zejména glukokortikoidů. Kortikosteroidy pomáhají udržovat tempo metabolismu, bilanci vody a solí a krevní tlak. Důsledky onemocnění jsou zarudlý a baculatý obličej, obezita, zřetelnější ochlupení na těle, až vymizení menstruace, ochablost svalů, deprese, zvýšený krevní tlak, cukrovka a strie (načervenalé jizvy na kůži paže, břiše a stehnech).

Může být důsledkem nádoru nadledvin nebo hypofýzy nebo dlouhodobého podávání kortikosteroidních přípravků.Nemám pocit, že už nevím, jak zvládat své emoce, co si počít, a cítím se nepochopený ve své potřebě náklonnosti a porozumění?

Afirmace k podpoře močové soustavyMám se rád a schvaluji své počínání. Pečuji o sebe. Jsem dostatečně dobrý. Je bezpečné jít dál a stát se dospělým. Klidně a snadno opouštím to staré a vítám do života to nové. Měním se. S láskou pečuji o své tělo, mysl a emoce. Miluji se a souhlasím se sebou. 

4. Barva

K močovému ústrojí přiřazuji černou barvu, která zastupuje odpad, kterým z nás odchází to, co už nepotřebujeme.Černáodpovídá výrazu ztráty, smutku, beznaděje a zdůrazňuje tím nevysvětlitelné, tajemstvím odepřené, temné a hrůzostrašné. Je to barva smrti, která vyjadřuje neodvratnost, odvrací se od všeho vitálního, světelného a pro život cenného, vyjadřuje negativní pocity. Je to ale také barva vznešenosti, učení, skrytého bohatství, vizionářství, nezávislosti, zdrženlivosti, filozofie, upevnění a vnáší řád do chaosu.

Odmítání této barvy ukazuje na to, že člověk není ochoten dát si nahánět strach něčím neproniknutelným a ohrožujícím, má silnou vůli k životu a má úspěch v životě. Ten, kdo má rád černou příliš, může vyjadřovat, že rád potlačuje své přání a potřeby, a že o to raději se obklopuje tajemnem, někdy proto, aby vypadal zajímavě, a jindy proto, aby se ukryl před vnějšími vlivy.

Základní centrum je spojené s červenou.

Červená je symbolem chuti do života a zdolávání nesnází, je to barva silných citů – vášnivé lásky a hněvu. Je to barva dynamiky, vůdcovství, panovačnosti, ale také revoluce, vzpoury, převratu a překonání problémů. Působí vždy vzrušivě, dominantně a vyvolává obdiv a důstojnost. Má schopnost proniknout a aktivovat smysly, je podporujícím, energetickým dárcem, který podněcuje tělesnou sílu a výkonnost ve všech oblastech. Je to barva vzrušení, touhy, ctižádosti, životní síly, silné vůle, odvahy, vytrvalosti, oživení, rozhodnosti, růstu a sebedůvěry, abychom sebrali odvahu k dalšímu, cílevědomému plnění svého životního úkolu.

Červený paprsek rozšiřuje cévy a vylepšuje proudění krve, podporuje tvorbu červených krvinek, povzbuzuje chuť k jídlu a k sexu, pomáhá rychleji odstranit blokády v látkové výměně. Je uzpůsobilá k vyrovnání všech nemocí, které spočívají v nedostatečném prokrvení a u kterých musí být povzbuzen energetický potenciál – červená povzbuzuje vlastní obranné síly těla a dává tím do pohybu proces zotavování. Dodává tepelnou energii při nachlazení, tělesném vyčerpání a ochabující pohlavní síle.

Pokud člověk upřednostňuje červenou, může mít sklon imponovat, ovládat a dominovat. Odmítání této barvy může znamenat erotickým zklamáním a neuspokojenou, smyslnou touhou.

Každý člověk má svou životní barvu. Je to jako mít na sobě barevné roucho. Každá barva vykazuje podobné osobnostní rysy, vyjadřování, archetypy a způsoby chování.

Červená osobnost se projevuje svou smyslovostí a fyzickým tělem. Žije tady a teď plná odvahy, síly a sebedůvěry a věří jen tomu, na co si může sáhnout, co slyší, cítí nebo vidí. Nemyslí abstraktně a miluje fyzické aspekty života. Miluje činy, staví kostely, organizuje slavnosti, tančí a zpívá ráda v nějaké skupině. Vždy dává přednost tělesným výzvám před výzvami emocionálními a duševními. Nejraději má tvůrčí činnost a pomáhá jiným uskutečňovat jejich myšlenky.

Červená osobnost může být čestná a přímá, ale také špatně naladěná a cholerická. Je bojovná, měla by se ovšem naučit vybíjet svou zlost např. sportem. Má dobře vyvinutý pud sebezáchovy, disponuje obrovskou energií a vytrvalostí. Je optimistická, důvěryhodná, plná chuti do života a loajální, může být ale rovněž zlá, frustrovaná, výbušná a umíněná.

5. Zvuk a hlas

Všechno živé kolem nás má vně i uvnitř svou specifickou elektromagnetickou energii. Protřete si ruce a dotkněte se své aury. Čím silnější je naše vůle, tím více můžeme druhé ovlivnit pouze tím, že jsou v naší přítomnosti. Pokud je nám dobře, naše aura se rozšiřuje. Pokud nám dobře není, aura se stahuje.

Schopnost vidět a cítit auru. Sedíte s druhým člověkem naproti sobě. Podívejte se na jeho auru, jakou má barvu, jak vypadá. Při nemocech je barva v postižených částech těla změněna. Požádejte ho, aby vnímal svůj dech. Podívejte se na jeho horní část těla a požádejte ho, aby se trochu kýval. Vnímejte pulzaci jeho světla, aury. Požádejte partnera, aby nejprve hluboce a pak zlehka dýchal. Rozšiřuje se jeho energie?Požádejte ho, aby myslela na něco radostného. Vidíte jeho emoční tělo (bolest, potěšení)?

Požádejte ho, aby tónoval ÓÓÓ do své kostrče. Měníse jeho energie?Požádejte ho, aby tónoval HÁM po celé délce své páteře, zdola nahoru. Mění se odstíny barev aury?Tyto barvy odráží stav jeho fyzického, emočního, mentálního a spirituálního těla.

Léčení zvukem, barvou a pohybem

Náš hlas má na nás léčivý vliv. Hlas má vliv na naši elektromagnetickou energii a na zdraví, proto jím můžeme vyléčit fyzické nemoci. Tóny, které vydáváme, nám pomohou lépe vnímat vlastní rytmy a cykly. Léčení není jen o zmenšení pocitů bolesti a stresu, ale také čas průlomu a opětovného sjednocení. Někdy je léčení klidné a transformační a jindy je dynamické, energické a naplněné úlevou. Je třeba si uvědomit, že zatímco jdeme údolími a procházíme stíny svých problémů, hlas klidu je uvnitř nás – tento hlas nemluví, ale drží nás v určité rezonanci a tónu.


Zvuková sprcha: 3x tónujte do každé čakry

První čakra – OÚÚ
Druhá čakra – ÚÚÚ
Třetí čakra – ÓÓÓ
Čtvrtá čakra – ÁÁÁ
Pátá čakra – HÁÁ
Šestá čakra – ÉÉJ
Sedmá čakra – ÍÍÍ
 

Kde ve vašem těle neproudí energie? Kde je epicentrum nepohodlí? Jakou barvu má to místo? Tato barva souvisí s čakrou, která barvu zastupuje – například červená základní čakru. Jak by se dala tato neproudící energie nazvat? Uvolněte napětí v těle.

Nalaďte se na svou páteř a vnímejte gravitaci Země. Kolik máte let, když se soustředíte na toto místo? Jaký zvuk chce tato část těla vydávat? Tónujte do kořene pocitu nepohodlí, najděte ten nejlepší tón, který uvolní napětí v těle. Pusťte si hudbu, tančete, pohybujte se, vnímejte své tělo a emoce a nechte energii, aby se přeměnila. Jaké slovo je protipólem slova neproudící energie? Jaký zvuk nejlépe zastupuje vyjádření esence slova (například čistota)?

6. Krystaly

Krystaly nám pomáhají uvolnit nadbytečnou energii z ledvin a močového měchýře, rozproudit energii tam, kde chybí a uvolnit systémy přesvědčení, které brání v jejich přirozené funkci.

Vhodné krystaly na močový měchýř, močové cesty: jantar, jaspis, jadeit, topas, heliotrop, kalcit oranžový, nefrit, záhněda, achát

Ledviny– akvamarín, hematit, růženín, citrín, oranžový kalcit, nefrit (gagát), heliotrop.

Lehněte si na břicho a dejte si na každou ledvinu 1 jantar. 10 – 15 minut relaxujte a vnímejte, jak jantar podporuje filtraci krve v ledvinách a jak energeticky ulevuje ledvinám, aby mohly dobře fungovat. Přichází vám informace, co je třeba udělat/změnit, aby ledviny mohly dobře pracovat. Vnímáte v ledvinách lásku.

Podpora ledvin(při strachu) – pyramida ze žlutých krystalů na oblast ledvin

Nadledvinky – astrofylit, červený jaspis, malachit, turmalín
Krystaly na základní centrum– rubín, červený jaspis, červený/mahagonový obsidián, granát.

Adaptace na nové prostředí

Rozložte krystaly podle návrhu, pusťte si relaxační hudbu a nechte krystaly na sebe 10 – 15 minut působit.

1. Harmonizace s černým turmalínem– sladění osobní energie s energií nového prostředí – černý turmalín, můžeme ho mít v kapse nebo na krku, dát ho pod pracovní stůl, nebo ho mít v zásuvce. Nebo dejte jeden kus turmalínu do všech rohů místnosti.

2. Přizpůsobení se novému prostředí  – 3 zelené krystaly (2 kolem sebe libovolně, 1 držet v ruce) a 3 bílé kameny (2 kolem sebe libovolně, 1 držet v ruce). Vnímejte svůj dech, krystaly absorbují vaši energii a energii prostředí, tato energie naplňuje vaši auru. Opakujte do té doby, než se v novém prostředí budete cítit dobře.

Detoxifikace těla

Krystaly jsou výbornými detoxikačními prostředky. Při léčbě krystaly je detoxifikace holistický proces, který odstraňuje napětí a stresové faktory ze všech úrovní fyzického a jemnohmotného těla, aby se tělo mohlo začít pročišťovat samo. Je vhodné si udělat z krystalů detoxifikační uspořádání, protože pokud je vaše tělo plné toxinů, nemůže být zdravé. Při rozložení krystalů dojde ke stimulaci jater a uvolnění toxinů, povzbuzení činnosti lymfatického systému, aby toxiny odplavilo, a poté se vyčistí i fyzické tělo. Velmi účinným univerzálním detoxifikačním kamenem je heliotrop.

1. Čištění křišťálem. Dejte kolem sebe 8 křišťálů, pusťte relaxační hudbu a 10 – 15 minut relaxujte.

2. Detoxifikace karneolem. Léčení druhé čakry, kde je detoxifikace nejefektivnější  – 1 záhněda (mezi chodidla), 1 karneol (na 2. čakru), 1 křemen (pod 2. čakru)

3. Síť čištění jedné úrovně. 3 záhnědy (1 na stydkou kost, 2 na třísla)

4. Detoxifikační síť. Heliotrop a ametyst dejte na čakru vyššího srdce (vedle sebe), červený jaspis na játra, záhnědu mezi chodidla, sodalit na krční čakru (mentální detoxifikace) a žlutý jaspis na solární plexus (emoční detoxifikace).

7. Pohyb

Asociace, které máme spojené s náročnými emočními krajinami, můžeme změnit na asociace příjemné a posilující. Tím, že zapojíme svou představivost a voláme na pomoc své instinktivní zvíře– jak to, které prchá, tak predátora. Tím vytváříme novou zásobárnu pozitivních asociacívlastními emocemi. Strach může zvyšovat úroveň naší energie a schopnosti být aktivní. Sbližujeme se se svou vlastní zuřivostí a vznešeností vlastní síly bránit a chránit život – svůj vlastní, druhých i Země.

Přátelíme se se svou touhou, agresivitou a loveckým instinktem jít si pro svou věc. V tomto procesu vytváření nových asociací budujeme nový mozek, nové nervové spoje. Během tvorby těchto nových spojení jsou vítány všechny možné staré či pohřbené emoce, připravené vyjít ze skladiště naší emoční paměti a začít proudit v našem pohybu. Je velkou úlevou spřátelit se s plným spektrem vlastního srdce.

Znamená to, že můžeme používat svou energii pro život, místo abychom udržovali své vlastní části ve skrytu, a to dokonce před sebou samým. Někdy není klíčem k řešení technika. Někdy je klíčem schopnost nechat projevit syrovou sebeobrannou energii hlasu. Co cítíš? Zařvi to

Spojit se s předky z linie otce a matky a najít v nich sílu

Všichni potřebujeme najít cestu k tomu, aby se pro nás minulost stala podporou, a my tak nemuseli pokračovat v jejím opakování v rámci nekonečného řetězce akcí a reakcí. Musíme si vzpomenout, jak uctívat předky, aniž bychom přitom nesli jejich křivdy a utrpení. Máme-li dynamický a tvořivý vztah s minulostí a dokážeme být v přítomnosti tak bdělí, jak to jen jde, získáváme tak schopnost spoluvytvářet budoucnost. Spoluvytváření je práce s tvořivými silami přírody a duchem a sítí života a lidského společenství k podpoře veškerého života v budoucnosti, stejně jako našich potřeb v přítomnosti.

Je třeba uctít ty, z nichž jsme vzešli. Vyživit své kořeny. Pokud v příbězích vaší rodiny někdo chybí, pokud byl někdo zapomenut nebo vyčleněn, zapalte za ně svíčku a najděte způsob, jak jim poděkovat za to, že podstoupili své zkoušky se vší důstojností, jíž byly schopni, a za to, že vám dali život a možnost dojít dál, než mohli dojít oni sami. Pocházíme ze silných předků, kteří se dokázali úspěšně reprodukovat.Pokud půjdete dostatečně daleko zpět, najdete předky, kteří byli celiství, zdraví a vitální a jejich životní síla ve vás koluje.

Umístěte svou pozornost za sebe. Vzadu za vámi jsou vaši předkové. Otočte se tváří k nim a najděte gesto, kterým vzdáte úctu jejich přítomnosti. Pak jděte zpátky ke svým rodičům, prarodičům atd. Pociťujte, jak se pokrevní linie rozšiřují do daleké minulosti. Uvidíte svíčku či pochodeň nesenou svým předkem. To je plamen života. Vidíte ho, jak je pomalu z generace na generaci předáván kupředu. Vidíte obrazy, krajiny a pocity, které na své cestě osvětluje. Přistoupí k vám předek, který vás miluje.

Mluvíte spolu, má pro vás zprávu. Slyšíte: „Dělej to, co jsme my nemohli. Vezmi všechnu tuhle zadržovanou energii, lásku, sílu, náboj a hlas a používej to.“Než se vrátí na své místo, zjistíte, že pro něj máte dar, a že on má dar pro vás. Nakonec je plamen života předán vám. Najděte gesto uznání a poděkování svým předkům za to, že vám přinesli život, a pak se otočte čelem do svého původního směru. Pociťujte podporu předků za sebou. Pociťujte, že jste v přítomnosti, ve svém těle, chodidla na zemi, slunce v srdci a korunu otevřenou k nebesům. Uvědomujete si budoucnost, která leží před vámi. Nabídněte těm, kdo budou následovat po vás, požehnání ze svého aktuálního místa. 

Ivana Valová 

Komentáře