Nejúžasnější však je, že mozek dává každému z nás schopnost myslet, učit se, tvořit a snít. Díky mozku je každý z nás specifickým jedincem.

Mozek je velký asi jako grapefruit, má růžově šedou barvu a váží kolem 1,4 kg. Povrch je zprohýbaný a mozková tkáň je velmi měkká, protkaná množství cév. V podstatě je tvořen obrovskou masou nervových buněk zvaných neurony – v počtu asi 100 miliard, nemá senzorické neurony, takže necítí bolest. Skládá se ze tří oddělených částí:

Mozkového kmene, mozečku a velkého mozku. Každá má specifickou funkci, ale přesto působí komplexně. Mozek totiž nejen řídí veškeré činnosti těl, ale odpovídá i za všechny složité pochody – myšlení, paměť, emoce i řeč.

Části mozku:

Velký mozek – velký mozek tvoří největší část mozku. Zvrásněná vnější vrstva – mozková kůra – je místem vyšší nervové činnosti, myšlení.

Hypotalamus – tato část mozku řídí tělesnou teplotu, srdeční rytmus, pocit hladu a sytosti, pocit žízně. Společně s hypofýzou ( podvěskem mozkovým) ovlivňuje růst a pohlavní vývoj.

Mozkový kmen – řídí základní životní funkce, jako je tlukot srdce, dýchání, polykání a vylučování zplodin metabolismu.

Mozeček – ovlivňuje centra rovnováhy a pohybové koordinace a napětí kosterní svaloviny.

Hypofýza – žláza s vnitřní sekrecí ovlivňuje růst.

Dvě části mozku – mozkový kmen a mozeček – nás neúnavně udržují naživu. Pracují zcela automaticky, aniž bychom na jejich činnost museli zvláště myslet. Mozkový kmen, který je z hlediska evoluce nejstarší částí mozku, tvoří prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek.

Zajišťuje přenos informací mezi tělem a mozkem a také řídí životně důležité funkce, jako je dýchání, krevní tlak, polykání a spánkový režim ( spánek a bdění ). Na horním konci mozkového kmene je talamus, přestupní stanice pro všechny smyslové vjemy kromě čichu. Pod talamem leží hypotalamus, který řídí vegetativní funkce, jako afektivní jednání, spánek nebo pocit sytosti, hladu a žízně. Za mozkovým kmenem je uložen mozeček. Tato část mozku zodpovídá za rovnováhu, regulaci a koordinaci pohybů svalů.

Dvě poloviny velkého mozku neboli hemisféry, které tvarem připomínají jádro vlašského ořechu, tvoří 85 procent mozkové tkáně.

Jejich povrch – mozková kůra – je místem myšlení, rozhodování, učení, analýzy pocitů a ukládání do paměti. Je to místo, které nazýváme mysl, a část mozku, již se člověk liší od ostatních živočichů.

Levá a pravá mozková hemisféra.

Levá a pravá polokoule mozku se podobají jedna druhé a vzájemně spolupracují, ale každá strana zodpovídá za jinou oblast činností.

Pro levou je charakteristické, že řídí logické myšlení a řeč, kdežto v pravé straně převládá tvořivá činnost. Obě strany se dorozumívají pomocí kalózního tělesa, vazníku složeného z milionu neuronů. V mozkovém kmenu si nervy z levé a pravé polokoule vymění strany. U leváků je řídícím centrem psané řeči pravá polovina mozku.

Komentáře