psychopatOd metafyzických témat postoupíme dále k představení, dle mého mínění, zásadního tématu, které umožnuje hlouběji porozumět jak zkušenostem na úrovni osobní, tak událostem ve světě, ať už v dnešní době či minulosti.

Toto téma není obecně v podvědomí lidí, a pokud ano, většinou ve formě nejasných představ, které pocházejí převážně z filmů a televize.

Dle mého mínění bude na začátek vhodné se podívat na celkový problém. Samozřejmě jde jen o velmi obecný popis velmi složitého fenoménu a každý by si měl na základě svého průzkumu vytvořit hlubší obrázek. A opět je třeba zdůraznit, že je třeba přistupovat ke všem informacím s velmi kritickým přístupem, snažit se trpělivě skládát skládačku.

Tzv. "oficiální kultura" ovlivňuje způsob, kterým pohlížíme na ostatní lidi a svět kolem nás, způsob kterým hodnotíme motivace, která stojí za jejich činy. Motivace lidí – proč dělají to, co dělají – jsou obecně, až na pár výjimek, považovány za podobné napříč společností.

Jedním příkladem je pojem "dobra", na který se většinou pohlíží tak, že se zásadně neliší od člověka k člevěku, až na těch pár výjimek vyšinutých jedinců. Většina lidí se shodne na tom, že nechtějí manipulovat lidi aby se například mezi sebou navzájem zabíjeli.

Mezi námi se však vyskytují jedinci, jejichž pojem dobra (pro ně samotné) je natolik odlišný od pojmu dobra většiny populace, že pokud bude přetrvávat neznalost o jejich existenci, může to vést k tomu, že se nejen jednotlivci, ale i celé společnosti stanou jejich obětí.

Řeč je o psychopatech – lidech bez svědomí – a následující článek (a budoucí články) je o nich.

Na úvod tedy pár výňatků, které byly přeloženy a převzaty z výzkumu skupinyQuantum Future Groupna stránkách Cassiopaea.org[zdroj]

"Odborný název sociopat nebo psychopat často vyvolá v naší mysli přestavy sadisticky násilnických jednotlivců, například Teda Bundyho,nebo fiktivní postavu Hannibala „Kanibala" Lectora z knihy a filmu Mlčení Jehňátek.

Já si ale myslím, že hlavní charakteristická vlastnost sociopatů ve skutečnosti zahrnuje mnohem širší spektrum jednotlivců, než si většina z nás umí představit.

Sociopat, bez svědomí nebo citů pro druhé, je skutečně zabraný sám do sebe a společenská pravidla pro ně nemají sebemenší smysl. Dle mého mínění většina z nás zná, nebo přišla do styku, se sociopatickým jednotlivcem aniž bychom o tom věděli. [Wendy Koenigsmann]

Psychopat – Maska příčetnosti

Představte si – jestliže můžete – nemít svědomí, vůbec žádné, žádné pocity viny nebo soucitu, ať uděláte cokoliv, žádná omezující starost o prospěch cizích osob, přátel, nebo dokonce členů rodiny. Představte si, že nemusíte zápolit se zahanbením, ani jednou jedinkrát po celý váš život, bez ohledu na to jak moc sobecký, škodlivý, nebo nemorální skutek jste učinili.

A dále předstírejte, že pojem odpovědnosti je vám neznámý, leda jako zátěž kterou ostatní, jak se zdá, přijímají bez otázek, jako důvěřiví hlupáci.

Dále k této podivné fantazii přidejte schopnost skrýt před ostatními to, že vaše psychologická konstituce je zcela odlišná od jejich. Jelikož každý jednoduše předpokládá, že svědomí je mezi lidskými bytostmi univerzální, potom skrývání faktu, že jste bez svědomí, jde téměř bez námahy.

Vaše touhy nejsou omezeny vinou nebo studem a nikdy se vám nestane, že by se vám druzí vzepřeli vaší chladnokrevnosti. Ledová voda ve vašich žilách je tak podivná, zcela mimo jejich osobní zkušenosti, že zřídkakdy jenom vytuší váš skutečný charakter.

Jinými slovy jste zcela osvobozeni od vnitřních omezení a vaše nespoutaná svoboda dělat si co chcete, bez soužení svědomí, je vhodně skrytá okolnímu světu.

Můžete dělat cokoliv co se vám zachce a přesto vaše podivná výhoda nad většinou lidí, těmi kteří jsou vedeni svým svědomím, zůstane pravděpodobně skrytá.

Jak budete žít váš život?

Co budete dělat s vaší ohromnou a skrytou výhodou, a s tím odpovídajícím znevýhodněním ostatních?

Odpověď převážně záleží náhodně na vašich touhách, protože lidé nejsou stejní. I ti naprosto bez výčitek svědomí nejsou stejní. Někteří lidé – a nezáleží na tom zda mají svědomí – dávají přednost lehkosti setrvačnosti, zatímco jiní jsou plní snů a divokých ambicí. Některé lidé jsou skvělí a talentovaní, někteří jsou přihlouplí, a většina, ať už se svědomím nebo bez, je někde mezi.Lidé jsou násilní a mírumilovní, osoby které jsou motivovány touhou po krvi a ti, kteří nemají podobné choutky. […]

Za předpokladu že vás nikdo nezastaví silou, můžete dělat cokoliv.

V případě, že se narodíte ve správné době, s jistým přístupem k rodinnému bohatství, a jestliže máte zvláštní talent pro burcování nenávisti a pocitu nedostatku u jiných lidí, můžete zařídit smrt velkého počtu nic netušících lidí.S dostatkem peněz to můžete dokázat s odstupem, usazeni v bezpečí, a sledovat s uspokojením. […]

Šílené a děsivé – a pravdivé, asi u 4 procent populace….

Míra výskytu anorektické poruchy příjmupotravy je odhadovaná na 3.43procent, považováno za téměř epidemické, a přesto tento údaj je pouhým zlomkem míry výskytu asociální osobnosti. Důvěrně známé poruchy v kategorii schizofreniese vyskytují u asi 1 procenta [obyvatelstva] – tedy pouhá čtvrtina v porovnání s výskytem asociální osobnosti – a Centra dohledu a prevence nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) uvádějí, že úroveň výskytu rakoviny tlustého střevave Spojených Státech, považovaná za „nebezpečně vysokou“, je asi 40 ze 100 000– stokrát nižší než úroveň asociální osobnosti.

Vysoký výskyt sociopatie v lidské společnosti má hluboký vliv na zbytek nás,kteří musíme žít na této planetě, tedy i ti z nás kteří nebyli klinicky traumatizovaní. Jednotlivci, kteří tvoří zmiňovaná 4 procentavysávají naše vztahy, naše bankovní konta, naše úspěchy, naše sebevědomí, náš mír na zemi.

Psychopat nevidí žádný nedostatek ve své psychice, žádnou potřebu pro změnu."

Zdroj: přišlo emailem


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015