healthcare and medicine concept - ill man with flu at home

Kyvadla nemocí patří mezi nejsilnější. Především mám na mysli samy nemoci a epidemie, proti nimž se staví všemožná kyvadla medicíny. Uvědomte si, o jak mocných strukturách je řeč! Kliniky, sanatoria, výzkumné ústavy, továrny, lékárny, věda, vzdělávání…

Kyvadla medicíny hlásají svůj cíl: boj s nemocemi. Ve skutečnosti bohužel taková válka vytváří kupu negativních jevů, jež jsou vlastní destruktivním kyvadlům, protože jejich hlavním cílem je udržet a přitáhnout přívržence.

Například oficiální lékařství zaujímá nevraživý postoj ke všem netradičním metodám léčení (tedy  k těm, které  k němu nenáležejí). Pokud budou zastaralé a nesprávné představy pranýřovat přívrženci léčitelů, jejich kritika bude označena za antivědeckou. Jakékoli nové metody léčení, které se  k léčitelství vážou, budou přijímány krajně nepřátelsky. Naopak přívrženci netradičních metod zase příležitostně vrhají kámen mezi ortodoxní zastánce.

Jestliže se nacházíte pod vlivem kyvadel nemocí či medicíny, nedokážete si vybavit pocit své mladosti – doby, kdy se vás otázky spjaté se zdravím sotva mohly nějak dotknout. Nepřikládali jste jim význam a ani svému zdraví jste zkrátka nevěnovali pozornost, protože vás neznepokojovalo. Podobně se ani energetické vyzařování nenapojovalo na frekvence kyvadel nemocí.

Do vlivu kyvadel se v té či oné míře postupně propadáte se stoupajícím věkem. Začnete-li vyzařovat energii na jejich frekvenci, předáváte jim ji, stáváte se na nich závislými a přesouváte se na dráhy života plné nemocí. Proto platí, že chcete-li nabýt dřívějšího zdraví, musíte se především osvobodit z pout, jež vás s nimi pojí. Neboli nevpouštějte  k sobě informace od kyvadel a neúčastněte se jejich her, jinými slovy aplikujte metodu provalení. Jestliže vás nějaká choroba vážně obtěžuje, musíte hrát hru na léčení a starat se o své tělo, protože pak dojde  k jejímu utlumení. Proberme si několik příkladů chování kyvadel nemocí.

Reklama na léky každý den prezentuje nanejvýš šťastné lidi, kteří konzumovali určitý lék, a díky němu získali své zdraví. A poněvadž překypují zdravím, daří se jim úplně ve všem. Lákavá vějička. Funguje spolehlivě, protože jak už jsme společně vypozorovali, většina lidí žije v polovědomém stavu. Do vašeho mozku se zakládá program: „Jdi do lékárny, užívej lék a přijmi svou odměnu – absolutní pořádek ve svých záležitostech.“ Ovšem to ještě není tak hrozné. V reklamě se tají ještě jiný, mnohem hlubší skrytý program.

Zamyslete se: v reklamě zpravidla vystupují zcela normální, atraktivní, a dokonce úspěšné osoby. (A co vy, jste snad horší?) Všichni ti lidé něčím onemocněli, i když díky zmíněným lékům se rychle uzdravují. (Stejně tak i vy!) Všem nám vtloukají do hlavy a do podvědomí skutečnost, že jsme buď na nemoci náchylní, nebo již nemocní, či snad vbrzku onemocníme. A mnozí tyto podmínky hry přijímají. To už není deklarovaná, nýbrž skutečná tvář destruktivního kyvadla, jehož úkol není vyléčit člověka z nemoci, ale vytvořit si z něj dalšího přívržence, tedy vnutit mu, že je nemocný a musí brát léky.

Existuje ještě jedna celkem zákeřná metoda, jak lze přivést přívržence, a to jsou předpovědi nepříznivých podmínek počasí. Jejich základ tvoří informace o magnetických bouřích, změnách atmosférického tlaku a jiných nepříznivých faktorech. (Všimněte si, že všechny jim podobné jevy probíhají v té či oné míře prakticky každý den.) Budeme-li vycházet z těchto dat, vznikne předpověď, komu se dnes či zítra kvůli jaké nemoci přitíží. Jednou či dvakrát je docela zábavné vyslechnout, jak kyvadlo málem ztrácí dech, když vyčítá různé nemoci a nevyhnutelné následky pro jejich majitele. Jenže potom se vám udělá tak nějak zle. Dokážete si představit, jak zhoubný program se vkrádá do vědomí již i tak nezdravých lidí? Kdybyste něco podobného zaslechli, mohlo by vás napadnout, že je lepší z domu vůbec nevycházet nebo se rovnou uložit do rakve. Nepříjemné faktory mají samozřejmě na to, jak se cítíte, jistý vliv, proč byste se ale na ně měli naladit od samého počátku? Přitom mnozí lidé, zvláště starší, těmto výlevům kyvadla naslouchají a vbrzku si sestavují program churavosti a zhoršení stavu, jako by si určovali ortel. Podobné předpovědi představují vzorec nestydatého a cynického úsilí kyvadla podřídit si nás pod vlastní vliv.

Ryze klasickým námětem jsou rozhovory o zdraví s vašimi známými a blízkými. Takové hovory se zpravidla vedou nikoli na téma upevnění zdraví, nýbrž na téma nemocí a jejich vyléčení. Jeden jako u vytržení popisuje, jak se nimrá se svými bolístkami, a druhý na to pohotově heká, že prý je to samá starost a žádná radost. Účastníci takového setkání aktivně vyzařují energii na frekvenci kyvadel nemocí, která je stejně nakažlivá jako choroboplodné zárodky. Podobných setkání se vyvarujte, jinak si ani nevšimnete, jak přejdete na frekvenci vyzařování nemoci.

Kyvadlo nemoci lze identifikovat velmi snadno zahlcuje vás informacemi o nemocích a jejich léčbě. Pokud se rozhodnete tyto informace ignorovat, neboli necháte je procházet mimo své uši a nebudete je brát vážně, kyvadlo bude na rozpacích a nechá vás na pokoji – provalí se. Jestliže vyjdete oněm informacím vstříc se zdravým smíchem a posměchem, kyvadlo se od vás v hrůze odvrátí – neboli se utlumí.

Jakmile se s kyvadly nemocí rozloučíte, získáte absolutní volnost, jež se ovšem nemůže dlouho udržet. Člověk už je takový, že musí být přívržencem nějakých kyvadel. Proto dříve nebo později riskujete, že se znovu dostanete do jejich područí. Aby  k tomu nedošlo, musíte se dostat ze stavu volného zavěšení. Přimkněte se ke kyvadlům uzdravení, která spravují vše, co se pojí s upevněním těla i ducha. Staňte se přívrženci zdravého životního stylu a pochopíte, jak je radostný a lákavý ve srovnání s malomyslným a namáhavým bojem s nemocemi.

Pokud se člověk zabývá tím, že se cítí dobře, je zcela zřejmé, že vyzařuje energii na frekvenci zdravých drah, a proto ho nemoci nezajímají. Jak vidíte, existují dva naprosto odlišné životní styly: léčení nemocí a starost o zdraví. Ve vztahu  k nemocem se ten první očividně obrací  k záměru vnitřnímu, zatímco druhý  k vnějšímu. Styl života si vybíráte každý sám.

Iva Hédlová z knihy: Vadim Zéland – Ovlivňování reality

Zdroj: www.zdravi4u.cz

Komentáře