Slovo rakovina = karcinom (= anglicky: cancer) = zhoubný (maligní) epitelový nádor. Širší veřejnost někdy používá slovo rakovina pro jakékoliv zhoubné nádory (přitom se jedná pouze o zhoubné epitelové nádory) nebo toto slovo někteří lidé používají dokonce pro všechny nádory, čímž pak může docházet k příliš optimistickým závěrům o léčení.

Nádor má příponu -om.

Vznik nádoru

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká v částech, kde se nejvíce množí buňky (dýchací soustava, trávicí soustava) a nebo kde jsou buňky stimulovány hormony ( prostata, vaječníky, prsy).

Prekanceróza (dnes málo používaný termín) = nenádorové onemocnění, které pouze někdy přechází v karcinom.

Dysplazie = prenádorový proces změny epitelu. Jsou tři typy: dysplazie lehká, střední a těžká.

Schéma (pro vysvětlení termínů):

(metastázování)

dysplazie malignizace tvorba metastáz

Normální epitel ———> dysplastický epitel ———> neinvazní karcinom ———> invazní karcinom

CIN I až CIN III = carcinoma in situ

= CIS

(Carcinoma in situ se dá přeložit jako karcinom v místě.)

V gynekologie patologii se používá termín CIN I až III (= cervikální intraepiteliální neoplazie) podle rozsahu sysplastických změn.

Asi u 10 % zhoubných nádorů se objevuje paraneoplastický syndrom = symptomy, které lze těžko vysvětlit. Např.:

 • Cushingův syndrom (čti Kašingův) = zvýšená tvorba ACTH
 • tvorba protilátek proti Purkyňovým buňkám
 • zánik Purkyňových buněk
 • encefalomyelitida

Rozdělení nádorů

podle histogeneze (podle původní tkáně, podle původu)

Mezenchymální nádory

= z tkání mezenchymu, maligní mezenchymové nádory se nazývají sarkomy

 1. nádory vaziva
 2. fibrohistiocytární nádory
 3. nádory tukových buněk
 4. nádory chrupavky, synovie a kostí
 5. nádory cév
 6. nádory svalových buněk
 7. nádory chordy dorsalis (struny hřbetní)
 8. nádory krevních buněk

nádory vaziva

 • fibrom = nádorově pozměněné fibrocyty, buňky vaziva, podle množství kolagenu se dělí na tvrdý a měkký fibrom
 • fibrosarkom
 • myxom= nádorově pozměněné retikulární buňky vaziva, nejčastější nádor srdce
 • myxosarkom = často tvoří složku jiných sarkomů
 • myofibrom
 • myofibroblastom = benigní nádor prsu

[fibrohistiocytární nádory

 • buňky mají schopnost fagocytózy a zároveň tvoří kolagenní vlákna
 • fibrózní histiocytom= neohraničený nádor podkoží
 • maligní fibrózní histiocytom
 • dermatofibrosarkoma protuberans= podobá se histiocytomu

[nádory tukových buněk

 • lipom = nádor z tukové tkáně, podobá se normální tukové tkáni, ale má pouzdro
 • lipoblastom = proliferující beginní lipom v dětském věku
 • hibernom = z hnědé tukové tkáně
 • liposarkom = nejčastější nádor retroperitonea a mediastina u starších osob
 • xantom = nádor z histiocytů (střádají cholesterol, v cytoplasmě jsou tukové kapénky)

[nádory chrupavky, synovie a kostí

 • chondrom = nádor připomíná hyalinní chrupavku
  • enchondrom = nádor uvnitř krátkých kostí
 • osteochondrom = dochází k osifikaci novotvaru
 • chondroblastom = nezhoubný nádor chrupavky
 • chondrosarkom
 • synoviální sarkom
 • osteom = často se nejedná o pravý nádor, ale o reakci tkáně na trauma nebo zánět
  • osteoidní osteom = pravý maligní nádor kosti
 • obrovskobuněčný kostní nádor = tvořen obrovkými buňkami, které se podobají osteoklastům
 • osteoblastom
 • osteosarkom = vysoce maligní nádor

nádory cév

 • hemangiom = nádor endotelu cév
  • kapilární hemangiom
  • kavernózní hemangiom
  • arteriovenózní
  • cystický lymfangiom, např. hygroma colli cysticum

nádory svalových buněk

 • leiomyom = nádorově změněné leiomyocyty, buňky hladké svaloviny
  • bizarní leiomyom = přítomnost obrovských bizarních buněk
 • leiomyosarkom
 • rabdomyom = nezhoubný nádor z příčně pruhované svaloviny
 • rabdomyosarkom = nejčastější nádor měkkých tkání
  • embryonální rabdomyosarkom
  • alveolární rabdomyosarkom
  • pleomorfní rabdomyosarkom

nádory chordy dorsalis

[nádory krevních buněk

=hemoblastóza, leukémie

Společný prekursor je pluripotentní kmenová buňka kostní dřeně

 • myelóza
 • lymfadenóza
 • plazmocytóza
 • retikulóza
 • histiocytóza
 • megakaryocytární leukóza
 • erytróza

Epitelové nádory

benigní nádory krycího epitelu

 • papilom
  • měkký papilom
  • fibroepiteliální papilom
  • invertovaný papilom
 • papilární fibroepiteliom

benigní nádory žlázového epitelu

 • adenom
 • cystadenom = cystický nádor vystlaný žlázovým epitelem
 • epiteliom
  • cylindrom = cystický karcinom = nádor ze slinných žláz

maligní nádory povrchového epitelu, karcinomy

 • epidermoidní karcinom
  • dlaždicový karcinom (skvamózní, spinocelulární)
  • bazocelulární karcinom kůže = bazaliom
 • papilokarcinomy
  • uroteliální karcinom

maligní nádory žlázového epitelu, adenokarcinomy

nádory neurokrinních epiteliálních buněk

 • karcinoid = z epitelových buněk periferního endokrinního systému, nejdiferencovanější neuroendokrinní karcinom
 • malobuněčný karcinom
 • karcinom pankteatu, štítné žlázy

Neuroektodermové nádory

= z buněk neuroektodermového původu

 1. nádory CNS
 2. nádory periferního nervstva
 3. nádory kůže a sliznic (melanocyty)

nádory CNS

 • neuroblastom
 • ganglioneurom
 • feochromocyton
 • chemodektom
 • retinoblastom
 • oligodendrogliom = nádorově změněné oligodendroglie, druh gangliových buněk
 • astrocytom = nádorově změněné astrocyty, druh gliových buněk
 • meduloblastom
 • ependymom
 • meningiom
 • angioretikulom

nádory periferního nervstva

 • neurinom = neurilemon = Schwannom = nádor ze Schwannových buněk
 • neurofibrom
 • neurogenní sarkom = vzácná varianta neurinomu, maligní

Nádory melanocytů

 • pigmentový névus – (beginní)
 • maligní melanom(=melanoblastom
 • alveolární sarkom měkkých částí

Smíšené nádory

= ze dvou tkání různého původu

 • kombinace: myofibrom, myxolipom, angiofibrom, angiolipom (hodně cévnatý lipom), osteofibrom, fibroleiomyom (z hladké svaloviny s příměsí vaziva), fibroxantom, fibroadenom (nádor ženského prsu).
 • germinální nádor = germinom = ze zárodečných buněk
  • seminom
  • teratom = nádor ze zárodečných buněk ( vaječníku, varlete)
   • monodermon = z jednoho zárodečného listu
   • bidermon = ze dvou zárodečných listů
   • tridermon = ze tří zárodečných listů
   • nádor trofoblastu = postgestační trofoblastická nemoc
    • choriokarcinom = nádor většinou z placentárního trofoblastu, někdy teratogenního původu
   • embryonální karcinom
   • polyembryom = polyembruonální embryom = maligní, z tkání osmidenního embrya
   • nádor ze žloutkového váčku
   • zralý (diferencovaný) teratom = koetální teratom = teratoma maturum
   • nezralý teratom = teratoma immaturum
  • smíšený germinální nádor

dělení podle vlastností

 • nepravé nádory = pseudotumory
  • hypertrofie
  • hyperplazie
  • cysta. Cysty patří mezi nepravé nádory. Výjimkou je nádorová cysta, která je přímo součástí nádoru.
  • uloženina patologického materiálu
  • zánětlivý pseudotumor
   • např. Schlofferův tumor
   • např. adnextumor
  • harmacie = tkáň nezapojená do struktury orgánu. (Ale z harmacie může vzniknout pravý nádor harmatom, např. chondroharmaton plic.)
  • choristie = heterotopie = shluky buněk v místech, kde se normálně nevyskytují. (Ale z choristie může vzniknout pravý nádor choristom.)
 • pravé nádory
  • benigní = nezhoubné = nezakládá dceřiná ložiska a roste omezeně, ale při růstu může utlačovat okolní tkáně. Více se podobají původní tkáni.
  • intermediární = rozhranní mezi zhoubnými a nezhoubnými nádory, někdy tvoří metastázy.
  • maligní = zhoubné = při růstu ničí okolní tkáně a zakládá dceřiná ložiska = metastázy. Mikroskopicky připomínají nezralé tkáně.
Sdílet
Předchozí článekNadledvinky
Další článekHypnóza

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015