U savců se nadledvina skládá z kůry a dřeně – obě struktury nejsou geneticky ani funkčně jednotné. U nižších obratlovců tvoří dřeň i kůra samostatné orgány. U člověka je to párová žláza s vnitřní sekrecí uložená na zadní stěně břišní, za nástěnnou pobřišnicí, na horních pólech ledvin. Je zaobleně trojhranná, předozadně oploštělá. Skládá se z kůry a dřeně.

Dřeň nadledvin vytváří hormony adrenalin a noradrenalin, které jsou shodné s nervovými mediátory a jejichž neurovegetativní a metabolické funkce odpovídají podráždění sympatiku. Dřeň nadledvin není pro život nezbytná.

Hormony kůry nadledvin mají trojí účinek: glukokortikoidy působí hlavně na metabolismus bílkovin a cukrů, mineralokortikoidy na metabolismus minerálních látek sodíku a draslíku a androgeny na metabolismus bílkovin. Glukokortikoidy a mineralokortikoidy jsou nezbytné pro život.

Komentáře