Podstatou metody „ negativní aserce „ je vyjádření našeho práva dělat chyby, být nedokonalí v chování a za své nedostatky převzít plnou odpovědnost. Chyby přece dělá každý. Negativní aserce pomáhá k lepšímu sebepřijetí.

Negativní aserce

– Změnit svoje přesvědčení, že se kvůli své chybě musíme zákonitě cítit vinnými.

– Naučit se asertivním postojům k chybám a omylům – považovat je jednoduše za nic víc a nic méně než za chyby.

– Asertivně akceptovat vlastní chybu či omyl – slovně to vyjádřit.

– Přijměte, že jste udělali chybu či omyl – slovně to vyjádřit.

– Přijměte, že jste udělali chybu či omyl, aniž byste se omlouvali.

– Vyptávejte se kritika na podrobnosti, pokud se Vám zdají jako informace užitečné, nebo tím kritiku vyčerpejte, pokud je manipulativní.

Příklady slovního vyjádření negativní aserce:

– Máš pravdu, nemusel jsem to udělat takhle. Mohu to zkusit dělat jiným způsobem.

– Je to moje chyba, příště to zkusím jinak.

– Uvědomuji si, že jsem to zvoral.

– Taky se mi nelíbí jak jsem to udělal.

– Byla to ode mne hloupost, ani mně se to takhle nelíbí.

Hlavním problémem je, a to zejména u lidí náchylným k depresi, co máme dělat s pocity viny. Zvláště když jsme chybu udělali. Především je třeba změnit natrénovaný zlozvyk, že udělání chyby je automaticky spojeno s pocitem viny. Depresivní lidé se nechávají po chybném činu manipulovat do hledání odpuštění a snahy chybu nějakým způsobem odčinit. Jindy chybu popírají, dokonce i sami před sebou, nebo při větším napětí dochází k protiútokům na kritika nebo domnělého kritika. Při tomto postupu se však člověk cítí stále hůře a hůře.

Chceme-li být nezávislí, svobodní a asertivní, rezervujme si konečné posouzení našich kladných i záporných činů pro sebe. Protože svobodný jedinec zachovává zásadní postoj ke svému chování ve smyslu: SÁM JSEM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM SOUDCEM SEBE SAMA . Tento základní postoj je stejný při pochvale i kritice. Proto lze také klidně vyjádřit svůj omyl, pojmenovat vlastní chybu.
 

Amatérský zástřih

V: Jendo, zase ses nechal ostříhat v práci, vypadá to hrozně .

J: Máš pravdu Věro, byla to ode mne hloupost. Taky se mi to teď nelíbí.

V: Vždyť jsem ti to říkala už minule. Máš jít k pořádnému holiči.

J: V pořádku, zkazil jsem to. Opravdu bych na to mohl víc dbát.
 

CVIČENÍ:

– Vzpomeňte si na nejméně 5 chyb z poslední doby, které jste udělali a zkuste si napsat krátké dialogy, ve kterých tyto chyby konstatujete.

– Vytvořte seznam vlastních nedostatků:

a) které vám vyčítají jiní a vy s tím souhlasíte

b) které vám vyčítají jiní a vy s tím nesouhlasíte

d) o kterých víte jen vy sami a nyní je zkuste pomocí negativní aserce vyjádřit ve větách, kde se k těmto nedostatkům sami klidně přiznáváte.

Iva Hédlová podle knihy: Asertivitou proti stresu – Ján a Hana Praškovi

Vydalo nakladatelství GRADA – www.grada.cz

Komentáře