Reakcí na tuto situaci je současný rostoucí příklon k duchovnosti a sexualitě.

Duchovnost

Motorem rostoucího zájmu o duchovnost je naléhavá společenská poptávka po vyšších, čistších a smysluplnějších zkušenostech. Podstatou většiny duchovních nauk je rozlišování božství jako vyššího principu a lidství jako principu nižšího. Nižší lidský princip je považován buď za vysloveně hříšný (dědičný hřích v křesťanství) nebo alespoň nekompetentní (channeling, jóga, New Age). Duchovní nauky slibují zvýšení kvality života zdůrazněním vyšších božských principů na úkor nižších principů lidských. Za původce všeho utrpení bývá označována právě lidská přirozenost, jmenovitě „ego“.

Duchovnost je sofistikovanější variantou životního konceptu než konzum, neboť její limity lze obvykle poznat až po delším úsilí. Řada skutečností popisovaných duchovními naukami neexistuje o mnoho reálněji než „císařovy nové šaty“, což hodně lidí od duchovnosti instinktivně odrazuje.

Sexualita

Příčinou rostoucího zájmu o sexualitu je naléhavá poptávka po zkušenostech radosti. Odpovědí na tuto poptávku je rozvinutý průmysl sexuálních služeb, které nabízejí radost v prvním plánu. Limitem sexuálně svobodného životního konceptu je nedostatek etické čistoty, který řadu lidí od těchto zdrojů radosti odrazuje.

Co je něha

Něha je „někde mezi sexem a duchovností“, neboť v sobě spojuje aspekt čistoty s aspektem radosti. Je to velmi přirozený a hluboce uspokojivý prožitek blízkého kontaktu s druhým člověkem, případně s celým Vesmírem, současně zahrnující náklonnost, porozumění a obvykle i příjemné fyzické doteky. Něha může být eroticky zabarvená, ale také nemusí, například ve vztahu rodič-dítě. V případě kontaktu s celým Vesmírem může mít něha výrazně spirituální povahu.

Podmínkou vzniku něhy je taková kombinace aktérů, která je pociťována alespoň jako „sympatie“. Tyto kombinující se „vlastnosti“ bývají popisovány slovy „energie“ či „chemie“. Správná energie pro něhu se pozná velice jednoduše – představa prožitku něhy s člověkem „se správnou energií“ vyvolává přirozenou potřebu dotyčného hýčkat a projevovat mu náklonnost. Je-li partnerem sám Vesmír, může takováto náklonnost bezprostředně harmonizovat celkový životní postoj.

Dispozice k něze patří k základním vlastnostem lidské psychiky. Něha je nejmocnějším přirozeným spouštěčem produkce endorfinů v mozku. Proto je považována za nejvydatnější zdroj čisté radosti.

Něha v Terapii něhou

V Terapii něhou jsou zastoupeny oba aspekty energie něhy. Aspekt duchovní a kosmický je posilován spirituálním naladěním terapeuta na kosmický zdroj něhy. Aspekt pozemský je reprezentován mužskou energií, kterou terapeut do procesu zapojuje tak, aby jej harmonicky posilovala.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015