Všimněte si, že manipulativní kritika, vmetek, má za cíl vás ponížit, naštvat, urazit…Útočníkovi má zvýšit sebevědomí a pocit důležitosti. Jednou zmožných reakcí na uvedené vmetky je tzv. „asertivní ANO „.

Negativní aserce je vhodná na cizí lidi, na kterých Vám nezáleží. Otevřené dveře použijte v zaměstnání, se známými, lidmi, kteří jsou Vám blízcí a chcete s nimi vycházet. Zamlžení si nechte pro nejbližší přátele a lidi z nejbližšího okolí, pro partnera, děti, rodiče.

Příklady:

Negativní aserce:

– je to pravda

– je to tak, také to tak cítím

– tomu, co říkáte se nedá nic vytknout

Otevřené dveře:

– něco na tom je, co říkáš

– přiznávám, že si to také občas myslím

– můžeš mít pravdu

Zamlžení:

– je to tvůj názor

– máš právo si to myslet

– třeba to tak je, jak říkáš

Tato technika vás učí být tzv. „ splachovací „, protože víte, že vy jste posledním soudcem sama sebe a jen vy se znáte nejlépe. Druzí o vás mají pouze názor. Pokud reagujete asertivním ANO, zůstanete klidní, nepřevezmete negativní emoci od druhých .

Příklady v použití asertivního ANO:

jste vztahovačná, neklidná, úzkostlivá ( Stává se mi občas, že jsem neklidná )

– Jsi rozrušitelný, nervní, vznětlivý a to bys neměl.( Máš právo si to myslet )

– ty mně jen stále komanduješ, popoháníš ( Někteří lidi uvažují jako ty)

– už se zase vytahuješ ( Co k tomu říct, je to pravda. Já to dělám často)

Neasertivní odpovědi na manipulativní kritiku

Vadí mi tvoje tendence se předvádět ( To bude asi nějaký problém v tobě, ne ve mně )

– Máte příliš zastaralé názory ( Aspoň si za nimi stojím )

– Já bych z tebe zešílela ( Mně je takhle docela dobře )

ASERTIVNÍ ODMÍTÁNÍ

Odmítání neoprávněných požadavků tvoří psychologicky složitou oblast komunikace.

Jak se nenechat druhými zvyklat, jak odmítnout nehorázné a drzé požadavky líných kolegů, přátel, příbuzných ? Jak spolupracovat a nenechat se využívat?

Oprávněný požadavek, pokyn, norma, rozkaz, příkaz, nařízení, vyhláška či jiný řád vyplývající z právní normy nebo morální normy, ten vykonat musíte, pokud chcete zůstat v zaměstnání, ve skupině, ve spolku, státu.

Neoprávněný požadavek, přání, prosba, žádost o laskavost jsou výrazem zájmu nebo potřeby jednotlivce a nejsou upraveny právně. Máte možnost vyhovět druhé straně, ale není to vaše povinnost. Manipulátoři vydávají svůj neoprávněný požadavek za oprávněný a nutí vás přímo nebo nepřímo ho splnit.

ASERTIVNÍ ČLOVĚK SI MUSÍ NEUSTÁLE OPAKOVAT, ŽE ŽIJE NEOPAKOVATELNÝM, JEDINEČNÝM ŽIVOTEM, VE KTERÉM SE CHCE ROZVÍJET, UŽÍVAT SI, PLNIT SVOJE ÚKOLY A REALIZOVAT SE.

Zdroj: použito z knihy Asertivita je stále živá – PhDr. Pospíšil Miroslav