Mozek

Nervy, jež vycházejí z mozku a míchy, tvoří periferní nervovou soustavu PNS. Tyto nervy přenášejí nervové impulsy – vzkazy – mezi CNS a ostatními oblastmi těla. Každý nerv se skládá z mnoha neuronů neboli nervových buněk. Existují dva druhy neuronů – senzorické a motorické. Senzorické neurony přenášejí informace o tom, co vidíte, slyšíte, vnímáte chutí, dotekem nebocítíte, do CNS, která je dále zpracuje.

CNS potom rozhodne, jak na tuto informaci reagovat a přes motorické neurony pošle svalům a dalším oblastem těla příslušný povel.