Deprese

V depresi má člověk také sklon ohlížet se zpět na svůj život a považovat ho za promarněný kvůli nevyužitým příležitostem a času ztracenému následkem nemoci.

Ve stavu deprese můžete být myšlenkou viny úplně posedlý. Dotyčná událost se svého času zdála být nevýznamnou, ale nyní vypadá příšerně a člověk se považuje za krutého nebo sobeckého. Událost se přehrává v mysli znovu a znovu a vyvolává pocity viny a hanby. Pro zvládnutí těchto pocitů je možno použít kognitivní techniku. Je důležité zeptat se sám sebe: „Prospívají nějak tyto pocity mně nebo komukoliv jinému?“ Pocit viny za minulou událost vnímaný v určitém rozsahu nás povzbuzuje, abychom se v budoucnu chovali lépe, avšak přespřílišný pocit viny nikomu nepomůže.

Někdy může pomoci upřímná osobní nebo písemná omluva osobě, které jste ublížil. Jinou možností je forma odškodnění, například věnování určité finanční částky na vhodný charitativní účel. Je však lepší nečinit tak ve stavu deprese nebo mánie, abyste toho později nelitovali. Pomáhá také, když si uvědomíte, že ve většině případů nesou za událost zodpovědnost i jiní lidé, a nikoliv jen vy sami. Za tím účelem je možno použít techniku „kruhový diagram zodpovědnosti“. Pomocí kruhového diagramu přidělíte vinu sobě a všem dalším účastníkům. Toto cvičení pomáhá získat určitý odstup od vlastní viny.

Komentáře