Pozdrav slunci ve stoji 1. Vzpřímený stoj, hlava mírně skloněná dopředu, ruce spojené před hrudí. Vydechneme.

 

2. V nádechu paže napínáme, mírně se prohýbáme, obličej míří vzhůru.

 

3. Ve výdechu se předkláníme. Tělo se skloní vlastní vahou, nesnažíme se hmitáním dosáhnout rukama země.

 

4. V nádechu dáme pravou nohu dozadu, koleno je mírně pokrčené, prsty se opírají o podložku zespodu. Levé koleno je před tělem, hodně pokrčené, chodidlo celou plochou na podložce. Trup vzpřímený, paže podél těla, ruce na zemi, hlava v záklonu.

 

5. Ve výdechu napneme kolena, kostrč zvedáme ke stropu, paty tlačíme k zemi, bradu na hrudník. Tělo tvoří obrácené písmeno V.

 

6. V nádechu klesneme na kolena, hrud‘ a bradu. Kostrč zvedneme vzhůru. Prožijeme prohnutí v krku a bedrech. V této pozici také vydechneme.

 

7. V nádechu napínáme lokty a kolena, prohýbáme se, pánev klesá k zemi, hlava je vztyčená.

 

8.-12. Pozice se opakují v opačném pořadí jako prvních pět pozic a začátku cvičení. U pozice 9. dochází ke změně postavení dolních končetin. V pozici 4. dáváme pravou nohu dozadu, v pozici 9. ji dáváme dopředu.

 

Pozdrav slunci v kleku

Je dostupný pro většinu postižených, kteří pravidelně cvičí. Je téměř shodný s předcházejícím cvičením. Rozdíl je v tom, že nyní budeme provádět pohyby horní poloviny těla převážně v sedu na patách, zatímco předtím jsme je prováděli ve stoji. Pozice č. 4 představuje jednodušší variantu než při cvičení ve stoji.

Pozdrav slunci v kleku1. Vzpřímený sed na patách, hlava mírně skloněná dopředu, ruce spojené před hrudí. Vydechneme.

 

2. V nádechu paže napínáme, mírně se prohýbáme, obličej míří vzhůru.

 

3. Ve výdechu se předkláníme. Trup dolehne na stehna, paže, ruce a čelo na podložku.

 

4. V nádechu zaujmeme podpor klečmo, prohýbáme se a hlavu zakláníme.

 

5. Ve výdechu napneme kolena, kostrč míří ke stropu, paty tlačíme k zemi, bradu na hrudník. Tělo tvoří obrácené V.

 

6. V nádechu klesneme na kolena, hruď a bradu. Kostrč zvedneme co nejvíc vzhůru. Prožijeme prohnutí v krku a bedrech. V této pozici také vydechneme.

 

7. V nádechu napínáme lokty a kolena, prohýbáme se, pánev klesá k zemi, hlava je vztyčená.

 

8.-12. Pozice se opakují v opačném pořadí jako prvních pět pozic na začátku cvičení.

 

Pokud pozdrav slunci ve stoji a v kleku vzájemně porovnáte, zjistíte, že oba mají celkem dvanáct poloh. Stačí, když se naučíte prvních sedm poloh, protože posledních pět (8.-12.) se opakuje v opačném pořadí jako prvních pět.

Účinek pozdravu slunci ve stoji i kleku je významný. Má příznivý vliv na celkovou kondici, oživuje krevní oběh podél páteře i celkově, posiluje nervový systém díky střídavému natahování a ohýbání páteře, reguluje funkce sympatiku a parasympatiku, podporuje spánek, zlepšuje paměť a koncentraci. Některé buňky se zotavují pomaleji než ostatní. Pravidelné provádění pozdravu slunci však zajišťuje jejich rychlejší regeneraci.

Je důležité vybrat si správnou variantu pozdravu slunci vzhledem ke zdravotnímu stavu. Když začnete s jeho nácvikem, bude se vám zdát dosti obtížný. Dokud budete mít problémy se zapamatováním si jednotlivých poloh, nestarejte se o to, jak máte při cvičení dýchat. Pravidelným opakováním po několik dnů si cvičení zautomatizujete a přestane vám dělat potíže. Teprve potom se naučte při cvičení správně dýchat. Všimněte si, že pro dýchání platí stále stejné pravidlo: při záklonech se nadechuje, při předklonech vydechuje, v jediné poloze (6.) se nadechuje a také vydechuje.

Pozdrav slunci můžete cvičit kdykoliv. Nejčastěji se doporučuje ranní doba. Cvičte ve svém tempu a podle svých možností (1x – 5x, případně i vícekrát). Neměli byste však pociťovat únavu. Pravidelně dýchejte podle uvedeného návodu. Po skončení cvičení klesněte celým tělem na podložku a relaxujte. (Poznámka: Uvědomte si, že při pozdravu slunci procvičujete páteř střídavě do předklonu a do záklonu. Je proto dobré doplnit cvičení torzí a úklony. Tím zajistíte cvičení páteře ve všech možných směrech.)

Komentáře