Pránická strava

Když se sladí všechny složky osobnosti, pak zní jako dobrý hudební nástroj. A pokud všechna těla vibrují spolu harmonicky, jsou také v harmonii s vesmírem. Jsem pro toho člověka oporou, takovou hůlkou, o kterou se může opírat do té doby, než se mu bude dařit. Neříkám mu, čím má být, co má dělat. Nejsem guru, jsem šaman.

Co pro Vás bylo impulzem, abyste léčil 14 hodin denně své bližní?
Je to moje funkce šamana. Šaman je služebník Země, svých bratří a sester. To je vše.
Jako šaman jsem ve spojení se Zemí. Ta se skládá ze čtyřech elementů: země, vody, vzduchu a ohně. Provádím každý den rituály, aby se oblasti, ve které žiji, vyhnuly katastrofy. Zeměstřesení (země), požáry (oheň), záplavy (vody), bouře (vzduch). Když se podíváte na všechny katastrofy poslední doby, vidíte, že všechny čtyři živly se spojily, aby zničily člověka, který nechce pochopit, že se dále nemůže chovat jako parazit.

Je možné, aby se osvícený člověk neživil pránou, dá se tohoto stavu dosáhnout i bez toho?
Samozřejmě, že ano, ale myslím si, že cesta pranické výživy je pěknou cestou k osvícení.

Když se člověk začne živit pránou, je možné se vyléčit z Bechtěreva nebo diabetu?
Lidé se vyléčí z čehokoli.

Partner mé dcery se teď vrátil z Afganistánu s velkými fyzickými i psychickými potížemi, tak se chci zeptat, zda by se mohl někde u vás léčit?
Ano, a protože bydlíte v ČR, tak by bylo ideální poslat fotku. Já s tím pracuji celý měsíc a za to chci 30 Euro. Na konci měsíce se uvidí, jestli to pomohlo, jak to probíhá, a nebo jestli se nic nestalo.

Jak vidíte budoucnost lidí, kteří přejdou na pránickou stravu?
Budoucnost neexistuje. Je jen teď a tady. Nevím ani, co bude zítra ráno. Je ale jasné, že se připravujeme na velký přechod, transformaci a že pránická strava je jakýsi prototyp.

Šlo by touto cestou zastavit hladovění na Zemi?
Jasmuheen se vydala do OSN, aby předložila návrh, podle kterého by lidé, kteří delší dobu provozují pránickou výživu, byli posláni do zemí, kde lidé trpí hlady, aby naučili místní obyvatelstvo vyživovat se pránicky. Její návrh byl odmítnut. Protože hladomor ve světě je něco, co je předem programováno. V Etiopii umírají lidé hlady a nadnárodní společnosti přitom vykupují jejich půdu, provádějí na ní vrtné sondy. Hledá se ropa, uran a další minerály. Prakticky veškerá humanitární pomoc slouží k nákupu zbraní, aby ti, kdo rovnou nezemřou hlady, zemřeli ve válce.

Byl byste ochoten podstoupit klinické sledování, které by vědecky potvrdilo Váš způsob existence?
Ne. Nemám chuť podstoupit takovou zkoušku. Je mi jedno, jestli se vědecká veřejnost bude nebo nebude zajímat o takovýto pokus. Nemůžete přesvěčit lidi, kteří nechtějí nebo nemohou být přesvědčeni. Teď je to tak, že starý svět se svým myšlením a se svými strachy odchází a nový svět se rodí. Může mi být toho starého světa líto, ale je to prostě tak. Bylo již více osob, které se podrobily takovému sledování, ale v mnoha případech byly výsledné záznamy pozměny a výsledek byl úplně odlišný od skutečnosti. Takže pokud má starý svět odejít, nemá smysl tomu bránit. V Německu mám přítele, jmenuje se Michael Werner. Je to fyzik, racionální člověk a pránickou stravu praktikuje už 10 let. Velice mu záleželo na tom, aby se tento způsob existence potvrdil také vědecky. Proto se podrobil dvěma pozorováním. Jedno bylo provedeno v Německu, druhé v Praze. Jeho podmínkou bylo, že výsledky budou pravdivě publikovány. To se však dosud nestalo.

Máte schopnost zastavit něco, co se na Vás chystá zaútočit, např. nějaké zvíře?
Jste-li v jednotě s celkem, není na co útočit. Zvířata to cítí, např. už vás nebodá hmyz. Také rostliny a stromy se mnou mluví, i kameny, protože jsou mojí součástí.

Jak jste pocítil, že to, co chcete udělat, je správné?
Protože jsem šťastný. Pránická cesta je cesta svobody. Nepotřebujeme život kohokoli nebo čehokoli, abychom mohli existovat. Teď, po devíti letech pránické stravy spím asi hodinu a půl denně. Neznám únavu, utrpení. To je součástí toho, co objevíte s pránou.

Mluvil jste o neustálém štěstí, a jak potom člověk, který se živí pránou, snáší v rodině tragédii?
Pro mě smrt není tragédie. To je jen váš strach z umírání. Jakmile se ho zbavíte, tak to nemůžete považovat za tragédii. Čínské přísloví říká, že to, co housenka považuje za konec světa, je pro motýla svoboda.

Jak si může obyčejný člověk, který na chvíli zažil pocit blaženosti, tento pocit uchovat?
Pocit blaženosti je pocit sounáležitosti se vším, co existuje. Představte si vesmír jako obrovské puzzle. Vy jste jeden jeho díl, který je jedinečný, protože druhý takový neexistuje. Je jen třeba obrousit hrany, aby ten váš díl mohl zapadnout do celku. K tomu vám pomůže pránická strava, filozofie nebo náboženství. V okamžiku, kdy zaujmete své místo a stanete se součástí celku, začnete pociťovat jeho obrovskou energii a naprosto se tomu odevzdáte. Nabídnete svůj život celku. A v tom případě také pocítíte blaženost. Najdete své pravé místo. Prána je také láska. Přestanete pociťovat strach. Uvolníte se. Přestanete si klást zbytečné otázky, protože vše akceptujete. Je to, jako byste se stále ptali sami sebe: kolik mám červených krvinek? A co plíce? Fungují dobře? Ne. Život je jednoduchý.

Každý den se zrychlují vibrace, protože lidstvo bude brzy procházet přechodem. Přichází k nám obrovská moc Pravdy. Vše, co bylo ve stínu, vychází na povrch, nemůže se dále skrývat. Je to velká naděje na to, aby lidé otevřeli oči a podívali se, co se děje.

Odkazy:

Existuje pozoruhodný film Na počátku bylo světlo. Jsou v něm zachyceny výpovědi jak pránických osob z různých koutů světa, tak vědeckých kapacit, které byly zpočátku velmi skeptické k tomuto jevu. Postupně ale připouštějí jeho možnost. Tento film je dostupný na internetové adrese http://www.ulozto.cz/11806572/na-pocatku-bylo-svetlo-srt-avi (s českými titulky).

Na webové stránce amazon.com najdete mou knihu Pránická výživa i další knihy jiných autorů.
Australanka Jasmuheen natočila film Světlo (Lumiér), který by měl být rovněž dostupný na internetu.

Podle video a audiozáznamů z přednášek v Brně, Ostravě a Uhřívněvsi zpracoval Martin Veselý.