Čarodějnictví je životní směr, praxe, systém víry a náboženství. Výraz „čarodějnictví“ v původním užití tohoto výrazu se vztahuje na případy, kdy jsou osoby, o kterých se jiní domnívali, že mohly magií někomu ublížit, fyzicky napadeny nebo dokonce usmrceny. Jednoduše, čarodějnictví používá „zloduch“.

Takové případy se stávají většinou ve venkovských společnostech, ve kterých se uchovávají staré tradice a které se sociálně vyvíjejí jen velmi zvolna a proto připomínají momenty čarodějnictví v negramotných společnostech. Třeba například rituály spojené s obětováním pro bohatou úrodu. Více se vyskytuje na venkově také proto, že zdejší lidé jsou více spjati s přírodou.Slovo kouzelnictví je používáno jednak pro magii, která má za úkol ublížit ostatním lidem: to je „černá“ magie, zatímco magie používaná za prospěšným účelem  je „bílá“ magie.

Bílá magie je dnes předmětem zájmu v Evropě a Americe. Magie je naprosto bezpečným oborem, jestliže se k ní přistupuje v náležitém duchu a s porozuměním, nemluvě o dobrém účelu! Nabízí nám vzrušující zkušenost a odměnu těm, kteří se o ní pokusí. Navíc se jedná o stále efektivnější způsob duchovních cvičení a práce. Magie je však o transformaci a tedy s trochou vytrvalosti a oddanosti se může i ten nejbeznadějnější student vypracovat do postavení zkušeného provozovatele. Magie je nástrojem, který může přinášet hodně léčivých účinků a světla všude, kde to bude třeba. Magie se vztahuje k lidským činům, o kterých se věří, že ovlivňují lidské či přírodní události nadpřirozenou silou.

10 pravidel magie

1. Magie je přirozená
2. Neubližujte magií nikomu, ani sobě.
3. Magie vyžaduje úsilí. Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaložili.
4. Výsledek se obvykle nedostaví okamžitě. Kouzlo potřebuje svůj čas.
5. Magie by se nikdy neměla provádět za úplatu.
6. Magie by se neměla provádět ze sobeckých důvodů nebo s cílem  někoho zesměšnit.
7. Magie vám pomůže přinést zisk, ale pouze pokud nikomu neublíží.
8. Magie je „umění bohů“.
9. Magii je možné použít k obraně, ale ne k útoku.
10. Magie znamená znalost, a to nejenom jejich zákonitostí, ale především její faktické účinnosti. Nestačí věřit ve skutečnou účinnost magie – je potřeba ji znát. Magie je láska. V momentě, kdy necháte vstoupit do vašich kouzel vztek nebo nenávist, dostanete se do nebezpečné oblasti, která vás může úplně pohltit. Proto by pohnutkou k čarování měla být vždy láska.

 

Veškerá magie má čtyři opakující se elementy:

1. konání rituálů nebo předepsaných symbolických gest
2. používání materiálních látek a předmětů, které mají symbolický význam
3. zaklínadla podle přesných zaříkávaní nebo méně formálních proslovů
4. podmínky předepsané pro vykonavatele

Symboly magie

Kruh

Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně: nižší stav skrytých schopností a vyšší stav vytržení a osvícení. Tři propojené kruhy symbolizují mystickou jednotu muže, ženy a ducha. Čínská magie takto zase označuje triádu země, nebe a lidstva.

Čtverec

Čtverec je symbolem hmoty. Představuje stabilitu, řád i konečnost hmotného světa. Postavíme-li ho na jeden vrchol, označujeme tím pomíjivost a přizpůsobivost ducha hmotě. Kruh ve čtverci je znakem osobní celistvosti. Spojení ducha (kruh) a těla (čtverec) je výchozím bodem pro magické proměny.

Trojúhelník

Trojka je známé magické číslo. Celý vesmír je podle některých mágů postaven na principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice: začátek, střed, konec; zrození, život, smrt; Otce, Syna, Ducha svatého apod. Dva propletené trojúhelníky tvoří tzv. Šalamounovu pečeť. Ta symbolizuje nerozpojitelnou jednotu nebe a země. Často je používána jako ochrana proti ohni. Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, označuje Měsíc a ženskou tvůrčí sílu. Je také symbolem pro vodu a introvertní povahy. Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a touhu pro nebeském a božském. Znamená také plamen, extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu (jedná se o falický symbol). Pyramida spojuje v prostorovém vyjádření čtverec a trojúhelník. Pyramidy vytvářejí ideální podmínky pro fyzickou i duchovní regeneraci. Schodišťové pyramidy symbolizují vzestupné úrovně vědomí vedoucí k nejvyšším metám.

Magická slůvka

Malý kouzelnický slovníček Akáša Duchovní éter, pátý okultní a všudypřítomný živel, jenž zahrnuje ostatní čtyři živly – zemi, vzduch, oheň a vodu, které z něj vycházejí.
Amulet
Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem ochrany před zlými silami.
Astrální projekce
Praktika oddělení vědomí od fyzického těla. Umění přenášet vědomí z fyzického těla do astrálního, takže člověk vnímá astrální rovinu a pohybuje se v ní, zatímco fyzické tělo zůstává v nehybnosti.
Astrální rovina
Rovina bytí a vědomí, na níž funguje astrální tělo. Je to rovina širokého spektra: „nižší astrál“ je v úzkém spojení s fyzickou rovinou, zatímco „vyšší astrál“ je blízko mendílní rovině (viz Éterická rovina).
Astrální tělo
Psychický „dvojník“ fyzického těla, který se skládá z látky řidší, než je hmota, ale hrubší než mysl nebo duch (viz éterická rovina).
Atham
Nůž s černou rukojetí, na níž jsou řezby. Na rozdíl od nože s bílou rukojetí je atham čistě rituální nástroj. Používá se hlavně pro nakreslení a zrušení magického kruhu. K tomuto účelu však lze používat i magický meč.
Čarodějnická láhev
Láhev či jiná příhodná nádoba obsahující byliny, jehlice, střepy skla a další předměty určené k ochraně osoby či místa od zlých sil. Většinou je umístěná v domě nebo zakopaná na zahradě.

 

STRIX

Ve středověku se tak nazývaly čarodějnice, které pravidelně pořádaly sabaty. Podle legend dokázala přeměnit lidi ve zvířata a naopak, čímž vzbuzovala hrůzu. Vyprávělo se, že lidé změnění ve zvířata už nikdy nenabyli své původní podoby.