I když může mít některé vlastnosti získané sourozeneckým pořadím, má dost vrozených povahových rysů, i těch daných okolním prostředím.

Sourozenecké pořadí nám pouze může napovědět určité povahové tendence. Pokud je vaše dítě stydlivé či naopak agresivní, je třeba se jeho chováním zabývat bez ohledu na to, kolikáté v pořadí se narodilo.  

Další vlivy
Nedávejte sourozeneckému pořadí až tak velkou váhu. Na povahové rysy dítěte působí i další vlivy (např. počet dětí v rodině, jejich věkové rozdíly, pohlaví, vzhled, možná postižení, rozvod či úmrtí v rodině).

Typické vlastnosti prvorozeného dítěte
První dítě ve „vůdčí“ roli bývá zodpovědné, organizované a cílevědomé. Rádo zkouší nové a těžší úkoly, má sklon k perfekcionismu a smysl pro detail. Stejné vlastnosti bývají typické i u jedináčků.

Typické vlastnosti druhorozeného (prostředního) dítěte
Druhorozené (někdy „prostřední“) dítě bývá přizpůsobivé, velkorysé, společenské, diplomatické, smířlivé, ale i soutěživé. Rádo spolupracuje, „vyjednává“ a umí dělat kompromisy. Bývá také méně náročné. Typické vlastnosti nejmladšího dítěte.

„Benjamínek“ rodiny bývá otevřený, tvořivý, zábavný, ochotný riskovat a často plný nápadů. Bývá také hodně citově založený, nekomplikovaný a schopný motivovat ostatní.

Prostřední dítě
Byl jsem prostřední dítě, což mi nevyhovovalo. Cítil jsem se „ztracený“ mezi starší sestrou, která dostávala všechno první, a mladším bratrem, se kterým všichni zacházeli jako s malým princem. Byl jsem vždy přehlížený asi i proto, že se mnou nebyly žádné problémy. Své vlastní prostřední dceři někdy věnuji více pozornosti, abych tak vyrovnal její „nevýhodnou“ sourozeneckou pozici. Občas ji zvýhodním nebo něco nechám udělat první. Také si uvědomuji, že pozice prostředního dítěte měla vliv na to, jaký jsem – s lidmi vycházím snadno a dokážu sdílet jejich pocity.
– Stefan C.  

Jedináček
Pokud jste se rozhodli mít jen jedno dítě, neobávejte se stereotypní představy, že jedináčci jsou osamělí a rozmazlení. Výzkum prokázal, že jedináček má oproti dětem z vícečetných rodin i řadu výhod. Následuje několik rad, jak jich využít.
Jedináčci bývají tvořivější. Dávejte svému jedináčkovi hodně příležitostí k vyjádření jeho tvořivosti pomocí výtvarné, hudební, taneční a dramatické činnosti.
Jedináčci bývají dobře jazykově vybaveni. Jedináček poslouchá nejvíce hovory dospělých, proto se rychle rozvíjí jeho slovní zásoba a jazykové dovednosti.
Učte ho proto nová slova a snažte se ho vést k používání delších vět. Jedináčci si lépe rozumějí s dospělými. Jedináček je z domu zvyklý na stálý kontakt s dospělými, proto s nimi většinou snadno komunikuje i mimo domov. Zajistěte mu však kontakt s ostatními dětmi, aby se vyvážil fakt, že nemá sourozence.

Jedináčci bývají samostatnější. K posílení samostatnosti je dobré, když dítě necháte dělat co nejvíce věcí bez vaší pomoci. Může se například samo najíst, obléci, čistit zuby, uklízet hračky atd.

Jedináčci bývají rozumově vyspělejší. Převažujícím kontaktem s dospělými získává jedináček hodně podnětů a tím se rychle rozvíjejí jeho rozumové schopnosti. Dávejte mu proto řešit jednoduché problémy a ptejte se ho na vlastní názor na různé věci.

Autorka P. Warner

Komentáře