Předčasné dospívání se ovšem projeví i všude jinde, kde se v normální pubertě projeví vliv pohlavních hormonů, kde to vidět nelze nebo kde si toho rodiče nepovšimnou: ztlušťuje se sliznice pochvy, ztlušťuje se a mění se panenská blána, zvětšuje se děloha a mění se proporce mezi jejím tělem a hrdlem, ztlušťuje se děložní sliznice, až konečně nastane první menstruace, samozřejmě také velmi předčasná (dříve než v 10 letech). Pohlavní hormony – estrogeny ovšem ovlivňují i růst a vyzrávání kostí – proto dívka nejprve začne růst rychleji, ale za čas – kdybychom nezasáhli – růst přestane, a to už definitivně.

Příčinou předčasné puberty je předčasná aktivace mechanismů dospívání v mozku, zpravidla bez zjevné nebo známé příčiny. V důsledku toho jsou také vaječníky přinuceny k tvorbě estrogenů dříve, a proto i jednotlivé znaky dospívání probíhají v sledu obvyklém při normálním dospívání, ale dříve.

Předčasné dospívání však může být způsobeno i nádorem vaječníku, který produkuje pohlavní hormony – estrogeny, ale ve velikých množstvích, takže předčasné dospívání přitom probíhá mnohem prudčeji a nemusí vždy probíhat v obvyklé podobě (např. dívka začne nejdříve krvácet z rodidel, než jí narostou prsy). Není to sice bezvýjimečným pravidlem, ale nádor současně zvětšuje bříško! Hormony produkující nádor vaječníku jsou naštěstí velmi vzácnou příčinou předčasné puberty, ale pro jeho závažnost (bývají to i nádory zhoubné povahy!) na to musíme myslet vždy a udělat vyšetření pro vyloučení této možnosti.

Předčasná puberta je z hlediska dalšího vývoje a osudu dítěte velmi závažnou poruchou. Přináší mnoho problémů i ve sféře psychické a sociální: vychovávat dítě s výraznou předčasnou pubertou je pro rodiče náročné: dítě je pro svou nápadnost středem zájmu dětí i dospělých. Asi si dokážete představit, s jakými problémy (všetečná zvědavost, posměšky aj.) se kdysi setkávala holčička, která šla do první třídy s taškou na zádech a v podprsence! Stejně staré děti v takových případech dovedou být velmi zlé, ale i nepoučení a netaktní dospělí mají k rodičům nevhodné dotazy, dítě se ve svém okolí stává určitou senzací. Dalším rizikem je bohužel i to, že taková předčasně vyspělá děvčata bývají často pohlavně zneužívána. I ještě závažnější důsledkem předčasné puberty (neléčené!) je nejprve ve zrychlení růstu (děvčata jsou brzy nejen vyspělejší, ale i vyšší než stejně staré děti), potom se však vlivem hormonů růst brzy zastaví. Tato zástava růstu je bohužel definitivní, nevratná a neléčitelná.

Předčasnou pubertu dnes již můžeme velmi dobře léčit hormony (vlastně „ antihormony“). Tato léčba nejenže zastaví viditelné známky předčasného dospívání, ale uvede do normy i růst a vyzrávání kostry, takže dítěti nehrozí malá výška v dospělosti. Když se pak ve vhodné době léčba ukončí, dívka se vyvíjí normálně. Pokud prokážeme hormony produkující nádor vaječníku, pak je ovšem léčba operační: pokud by šlo o nádor zhoubné povahy, tak i onkologická léčba. Každá léčba je však účinná jen tehdy, když je započata včas, co nejdříve, a včasná léčba může být podávána jen tehdy, když je předčasné dospívání včas diagnostikováno.

Z uvedených důvodů nesmíme předčasné pohlavní dospívání podceňovat, ale při jakýchkoli prvních známkách předčasné puberty vyhledat lékaře. Samozřejmě je to na prvním místě lékař dětský, ale ten by děvče měl poslat k dalším dvěma specialistům: k dětskému endokrinologovi a k dětskému gynekologovi. 

Autor: Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Děti a my (ukázka z knihy J.Hořejší Gynekologické problémy u dětí a dospívajících dívek, Grada, Praha 2003)

REKLAMA:
loading...
Sdílet
Předchozí článekPéče o hráz
Další článekIncest jako vražda duše

Komentáře