Energie 7.paprsku dovoluje mnohým, aby si uvědomili staré a nepotřebné zvyky a poté aby přijali vysoké vibrace, nový svět lásky a míru.

Je to nové vědomí a existence uvnitř a okolo nich, které jim umožňuje spojit na hlubších úrovních s energií Stvořitele, zdroje a Universa.Je to moje poselství k ukotvení léčení a čištění uvnitř Země, je to způsob odhalení nebo odtažení opony, která působí jako hranice mezi fyzickou formou a spirituální pravdou. Fialový paprsek světla, který ztělesňuji, zcela urychluje spirituální osvícení a vzdělávání, dále dovoluje mnohým přístup k pravdě jejich duše a ke Stvořiteli.

Vím, že v minulosti spirituální průvodci chanelovali svou energii přes Natalii, aby napomohli všem porozumět časovému úseku transformace, která se vyskytla na Zemi z důvodu intenzívních vln energií od nanebevzatých Mistrů na vnitřních rovinách a vln energií Kristova vědomí. Tito průvodci promlouvají mistrovskou a ukotvující láskou, která je vládnoucí v tomto čase, protože je jednotnou a platnou příležitostí k urychlení spirituálního růstu v tomto tak krátkém časovém úseku. Podstatou tohoto časového úseku transformace je přístup k energii Stvořitele a duše uvnitř vás.Žádám, abyste si udrželi tyto ideje , zaměřili zdroje veškerého vašeho úsilí na spojení s Kristovým vědomím a mistrovstvím vaší bytosti, zvláště vaší mysli, a žádám Vás,abyste mi nyní dovolili přidat nový návrh a porozumění za účelem pomoci dosažení vašeho cíle.

Jak jsem již řekla,7.paprsek má schopnost čistit minulost a přítomnost od negativity a ukotvit vysoké vibrace Stvořitele na Zemi, čímž se probudí mnoho nového uvědomění, které je mimo naše chápaní. Proces čištění přinese pokrok a nové vědomí, a já věřím, že to je životně nezbytné v této zrychlené periodě transformace.Čištění není jen děj odstranění nebo rozpuštění negativní energie , ale také vzrůst každé energetické vibrace, nálady a povznesení uvnitř vaší bytosti.Vaše fyzické tělo je hutné a těžké v této energii, samozřejmě vám musí být dovoleno zakusit Vaše lekce v pozemské škole, ale programovaná hutná energie nemusí být negativní nebo neutrální, může být pozitivní , milující a inspirativní. Pokaždé vykonejte meditaci zaměřenou na proces čištění jakéhokoliv druhu, tím přeprogramujete těžkou energii Vašeho těla a dokonce i aury, abyste ukotvili lásku. Důkladněji se vyčistí vaše tělo, ukotví světlo uvnitř vaší bytosti, pozitivní a láskyplné programování pronikne hlouběji do hutnosti vašeho těla. Buďte si vědomi toho, že tuto meditaci nemůžete provádět , dokud si nebudete výslovně přát přeměnit těžkou energii do vyšších vibrací světla , protože by to jinak mohlo zapříčinit ztrátu vašeho fyzického těla, které si přejete přeprogramovat do vyšších vibrací.To je rozdíl.

Představte si vaše tělo, které se skládá z tisíců balonků, které jsou naplněné těžkou a vibračně nízkou energií, která vytváří vaše fyzické tělo. Pro průměrného člověka, který se soustřeďuje jen na své fyzické tělo, balonky budou zadržovat jak negativní a neutrální energie uvnitř balonků tak i některé pozitivní a nebo i bolestivé emoce, které tento člověk zakusil.

Pokud tato energie má neutrální charakter , potom nebude mít vliv na váš život nebo spirituální růst.Není příznivé, když je uvnitř balonků jak negativní tak i neutrální energie, neboť obě tyto energie mohou zapříčinit nemoci, únavu, nedostatek energie nebo pocity vyčerpanosti.

Jestliže jsou balonky programovány s láskou, držíce lásku nejčistšího druhu uvnitř těžké energie balónkových stěn, potom budou mít pozitivní vliv na lidské tělo.Pak budou následovat zkušenosti v podobě zdraví , radosti, štěstí a požehnání.Představte si, že stojíte v malém pokoji, kruh lidí kolem vás ,vy vyzařujete negativitu , budete pociťovat vyčerpání, ale lidé kolem vás vyzařují lásku a vy se cítíte po chvíli opět dobití pozitivní energií.Energie vašeho fyzického těla má podobný vliv na vaše emoce,myšlenky a činnost a kvalifikuje je tím charakterem, jaký v době má.

Ukotvením lásky uvnitř vaší mysli přebijete negativní myšlenky , uvnitř vaší bytosti a čaker budete ovlivňovat energii vašeho těla v jistém rozsahu, ale pokud negativní energie , myšlenkové vzory a víra jsou stále součástí vaší energie, která je programována ve vašem těle, pak vás budou odvádět z Vaší cesty duchovního růstu a bránit mu.To nastoluje důvod, aby se dotyčná osoba snažila mistrovsky ovládat svou mysl a vyzařovat neustále jen pozitivní myšlenky.Takovéto programování těla odstraňuje staré myšlenkové vzory, které již nejsou dále potřebné.

Mnoho lidí si stále neuvědomuje, že musí čistit , léčit a programovat co nejpozitivněji energii svého těla , k podpoře svého duchovního růstu. Jedná se o základní hledisko mistrovství a růstu.

Z mého ašrámu pohlížím na mnoho z vás, kteří se stáváte unavenými a vyčerpanými z toho , jak se soustředíte na svůj zdroj spirituálního růstu, a také jste unavení z vaší fyzické reality.Proto je vám nyní umožněno programovat vaši tělesnou energii,aby ustálila vaši bytost.Nyní nastal čas, abyste překonali druhořadé problémy a stali se úplnými mistry svého těla, vyzařující světlo, lásku a pozitivitu.

Nejdříve vám musím zdůraznit, abyste pokračovali v procesu čištění, neboť čistit každý den celou svou bytost – ani to není dostatečné. Můžete vzývat mou energii během meditace, opakujíce mé jméno.Můžete také během meditace vzývat 7.paprsek, aby do vás vstoupil korunní čarou a obklopoval celou vaši bytost.Vzývání fialového paprsku, aby Vás prozářil na 5 minut každý den je rovněž přínosné, dovoluje vám to dýchat uvnitř této energie a nastoluje víru, že čistící proces bude uskutečněn.

Nyní Vás žádám, abyste mi pomohli přeprogramovat vaše těla a energii svých těl, což na vás bude mít pozitivní efekt.Nabízím vám následující vzývání , za účelem ukotvení a sjednocení energií během meditace:

Vzývám nyníPřítomnost Lady Portie, aby dohlížela na přeprogramování mého těla.

Prohlašuji,že jsem ochráněn a zabezpečen natrvalo a navždy.

Vzývám paprsek fialového světla, aby mě obklopil sloupcem fialového světla, který se rozrůstá a rozšiřuje a obklopuje celou mou bytost.

Nyní se nacházím uvnitř této vysokovibrační energie, žádám, aby celá má bytost byla vyčištěna a láska bylo ukotvena v každé dimenzi, vibraci, úrovni a části mé bytosti.

Lady Portia a 7.paprsku světla, žádám Vás, abyste soustředily svou energii a očistné vibrace na nitro mého fyzického těla, na jeho energie a vibrace.

Žádám, aby každá částečka energie , která vytváří mé fyzické tělo, byla nabita světlem a energií lásky Stvořitele a 7.paprsku světla.

Požaduji,aby tyto energetické částečky mého těla vibrovaly v souladu s radostí, štěstím, mírem, harmonií a láskou.

Programujte prosím mé tělo nepřetržitě a vyzařujte lásku do mé mysli, emocí a činnosti jak na Zemi tak i na spirituální rovině.

Dovolte mému tělu, aby se stalo strážným ohněm světla natrvalo a navždy.

Ať je mé fyzické tělo a každá jeho částečka , která ho utváří jako chrám lásky a radosti očištěno, všechny negativní energie a myšlenková pravidla ať jsou odstraněny z mého těla.

Energie mého těla je čištěna, léčena a nabíjena láskou, mé fyzické tělo je ztělesněním lásky a ovlivňuje mě jen láskyplnou cestou.

Lady Portia , prosím dovol mi pokračovat v přeprogramování mého fyzického těla , dokud nebude na 100 % pouze ztělesněním lásky a radosti.

Ať proces proběhne právě nyní!

Můžete se položit na zem, nezáleží na tom, zda spíte, energie Lady Portie a fialový plamen budou na vás pracovat.

Můžete cítit brnění nebo třes, ale vy prostě jen dál odpočívejte a soustřeďte se na dýchání a utvrzení sebe sama.

Energie mého těla vyjadřuje jen lásku k mé duši.

Dosáhnete tak dalšího kroku v mistrovství a ukotvíte lásku vaší bytosti v hlubších úrovních.Láska je klíč k transformaci a transformace je klíčem k novému věku.Dovolte fialovému paprsku, aby pracoval, jak uzná za vhodné.Vzývejte svou energií k dosažení spirituálního vývoje.Pokračujte v utvrzení afirmací během dalších několika dní, vraťte se k afirmacím vždy , když se budete cítit vyčerpáni.Současně s afirmacemi proveďte několik cvičení za účelem dokončení přeprogramování těla.

S nejvřelejším přáním lásky

Lady Portia

Zaslala Žaneta Janíková

Komentáře