Vážený kliente, očista metodou SRT je velmi silný proces vyhledání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního universa a budoucích životů. Práce, kterou děláme, má u většiny lidí obvykle značný efekt. Díky tomu už došlo k mnoha mentálním, emocionálním a duchovním uzdravením.

 

Přesto se u některých lidí zdá, že jim SRT na pozorovatelné úrovni nepomohlo tak moc, jako ostatní. Když se ptáme Ducha, proč tomu tak je, dostává se nám informace v tom smyslu, že onen člověk má velmi hluboký vědomý návyk, který je nutno změnit, aby se mohly projevit pozitivní účinky očisty.

My jako terapeuti nemůžeme změnit Vaši vědomou mysl nebo zaběhlé návyky. Změna vědomých návyků, negativního myšlení a jednání je Vaší zodpovědností. Pokud se Vám to podaří, můžete ve svém životě prožít zázraky.

Někteří lidé očekávají, že mávneme kouzelnou hůlkou a vše v jejich životě bude absolutně skvělé. Přáli bychom si, aby to byla Pravda. Někdy to tak opravdu funguje, někdy ale ne. Pamatujte si, že tato planeta je stejně jako ostatní jen školní třídou, kam jsme se inkarnovali, abychom se učili. Život je naše lekce a někdy si naše duše vybere opravdu těžké studijní úkoly. To, čím procházíme inkarnaci za inkarnací, je naše individuální volba.

Nezabýváme se žádným z Vašich pozitivních životů, protože ty Vám nepůsobí žádné problémy. Soustředíme se na škodlivé energie, které pocházejí z minulých životů, protože ty je nutno odstranit. Po odstranění negativních programů je i negativní a škodlivá energie s nimi spojená rozpuštěna a zůstává pouze moudrost a poučení získané z této zkušenosti.

Staré programy se již nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další negativní energie velmi negativními emocemi nebo opakováním negativních návyků. Také je nutné vědět, že dokud nejsou odstraněny všechny vrstvy negativních programů, mohou se ještě objevovat další problémy, které je nutno také postupně vyčistit.

Cílem našeho každého života je poučit se a získat vědění, aby naše duše, která toto vědění shromažďuje, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet to dokonalé "Světlo," jímž pode Ježíše jsme. Obvykle se ukazuje, že když jsou programy člověka vyčištěny, už se nemusí a nebude inkarnovat, protože dokončil práci a získal vědění a moudrost, potřebné pro práci v jiných duchovních, neviditelných říších.

Testováním se ukázalo, že pokud programy člověka, které si vybral ke zpracování, nejsou vyčištěny, musí se člověk opět inkarnovat. Tudíž pokud si nejste na vědomé úrovni vědomi žádného efektu z očisty SRT, přesto jste získali hodně – jste osvobozeni od nutnosti vracet se sem a pracovat na nedořešených programech.

Stále se učíme a SRT se zdokonaluje, doplňuje, rozvíjí a stále rostou jeho možnosti, jak pomoci našim klientům. Za posledních 16 let Duch pokračovat v předávání důležitých informací, které přispívají ke zvyšování účinnosti SRT.

Pomozte nám vytěžit z této práce maximum tím, že budete rozvíjet a udržovat pozitivní myšlení, emoce a slova. Naší prací je očistit Vás a na Vás zůstává starat se o to, abyste byli co nejpozitivnější.

Žehnáme tomuto Vašemu úsilí.

Robert Detzler
 

Komentáře