Pro mnoho lidí bude komplikované některé systémy vůbec aplikovat. Jenže není nutné tlačit na pilu. Zapojte intuici, zapamatujte si nutnost rovnováhy u všeho a nechte na sebe působit následující myšlenky v textu. Pokud budete dostatečně otevření, zajisté přijdete na vhodnou aplikaci. 

Pokud budete dvě hodiny házet písek na vlečku, pak můžete taky dvě hodiny číst knihu nebo třeba přemýšlet. Čím déle vykonáváte jednu práci beze změny, tím vzniká pravděpodobnost únavy jak fyzické, tak psychické a nutnost delší regenerace.  

Čím náročnější práci vykonáváte, tím vhodnější je zkracování intervalu střídání různých činností. Jako příklad jsem si vybral dvě naprosto rozdílné činnosti, o stejné energetické náročnosti, která se vykonává za různou dobu. V jedné studii o geopatogeních zónách (Geopatogenní zóny, Ján Bienik , ISBN 80-888809-57-6, Eko-konzult 1992) se udává, že jedna hodina práce proutkaře se rovná osmi až deseti hodinám těžké fyzické práce. Navíc se běžné podmínky definují maximální délkou práce 20 minut, po které musí následovat hodinová přestávka kvůli únavě.

Jestliže vaše práce sestává z jednoho typu činnosti, snažte se ji během dne proložit činností opačnou. Sedíte-li pořád za počítačem je vhodné průběžně (po 50 minutách soustředěné práce) chodit na na přestávku třeba do kuchyňky, používat schodiště místo výtahu a vlastní nohy místo auta při cestě za obědem.

Rozdělení pracovní činnosti během dne

Systém 24 – 8

Den má 24 hodin a v ideálním případe by se mel skládat z 8 hodin činnosti psychické, 8 hodin fyzické a 8 hodin spánku. S tím, že je ideální psychickou a fyzickou činnost prokládat. Ideální stav není pracovat 8 hodin v lomu a pak 8 hodin psát filosofické traktáty. Ideou tohoto systému je harmonická kombinace psychické a fyzické činnosti během dne a omezení jednostranného přetěžování. 

Systém činnosti a odpočinku

Určete si pravidelnou dobu spánku, kterou budete bezpodmínečně dodržovat. Buňky si pamatují způsob zacházení s tělem a dokážou ideálně využívat existenci svou a následně celého organismu v čase. Když organismu poskytnete pevnou dobu činnosti a odpočinku, bude mít možnost připravovat se na spánek a vstávání s předstihem. Tato praxe vám pomůže k lepší distribuci energie na fyzické úrovni.

Pokud organismus prochází chaosem, nemůže kvalitně stabilizovat své bytí. Organismus je tedy na nízké živočišné úrovni udržován ve stavu „pořád ve střehu“. Nepravidelnosti v čemkoli a neustálý monitoring okolí stojí energii a zkracuje dobu vašeho života. 
 
Systém příjmu a výdeje

Každá činnost má vlastní energetický tok, který je třeba udržovat v neustálém chodu – koloběhu. V případe přetěžování příjmu, výdeje nebo jakékoli blokace pohybu z vlastní vůle dochází k disharmonii, která se nejprve projevuje na psychice. Následně může přejít až k nemocem fyzického původu, nebo problémům v lidském společenství.  

Tok energie se projevuje ve všem jak ve hmotě, tak v psychice. Na každou činnost musíte energii vynaložit, avšak pokud ji chcete vynaložit, musíte ji také mít. Těžko si žebrák koupí mrakodrap, a těžko vstoupí pankáč do armády. V prvním případě nemá žebrák dostatek energie uložené v penězích. V případe druhém má pankáč dostatek energie, aby mohl bojovat, ale tuto energii nehodlá poskytnout systému jakým je armáda, nebo dokonce stát. Bojeschopná energie pankáče je rozdílná oproti téže bojeschopné energii člověka, který muže bojovat a chce ji do systému armády vložit. Respektive ji chce vložit a získat další energii ve formě peněz, různých výhod státní služby, nebo jen možnost kontaktu se zbraněmi, služby v zahraničních misích atp. Všechny možnosti jsou určitými formami energie, která se člověku dostane za jeho energii vloženou. 

Jelikož psychická stránka ovlivňuje stránku fyzickou (dochází k materializaci myšlenek) není možné označit většinu energetických toků za striktně fyzické, nebo striktně psychické. 

Fyzická činnost:

Výdělečná činnost

Je hlavním procesem existence. Bez výdeje energie na práci a příjmu peněz se v dnešní době nepohnete. Zde je základním prostředkem tělo. Ať již kopete kanály, podepisujete smlouvy, nebo konzultujete. Vykonáte práci a dostanete peníze, nebo jiné výhody. Ideálně přijímáte přesně takovou odměnu, jakou si za vynaloženou práci zasloužíte. neboř s výborně vykonanou prací přichází nárok na ekvivalentní ohodnocení. Jestliže vaše vložená energie neodpovídá na výstupu (buď je moc peněz za málo práce, nebo málo za moc), je třeba se poctivě zamyslet nad všemi aspekty výdělečného procesu a vyvodit patřičné důsledky. Nechci nikomu ubírat právo na solidní výdělek, ale pokud někdo vydělává více peněz, než je jeho skutečná produktivita, vzniká v psychické části nepoměr a člověk morálně upadá.

Jedno ze základních pravidel výdělečné činnosti je: „Nepracovat na vlastní úkor“. Tedy nevynakládat síly a zdroje na práci, která vám jakkoli uškodí, nebo se kvůli ní musíte výrazně omezovat až do situace, kdy osobně strádáte.

A další pravidla jsou: „Nevydělávat na úkor druhých lidí“, což platí zejména pro ty, kteří rozhodují o financích v podnicích. Zde je nutné najít spravedlivou hranici, abyste nepřepláceli sebe ani zaměstnance a naopak.

Peníze

Peníze jsou stvořeny k obíhání. Jejich neúměrné křečkování na úkor vlastního života, nebo lehkomyslné rozhazování je projevem disharmonie.

K vlastnění většího množství peněz je nutné disponovat odpovídající osobní energetikou. Silou, která vám umožní zvládnout sílu peněz. Síla k práci s penězi, se získává prací s penězi podobně jako při posilování.

Peníze jsou speciální druh energie, která je zatížená různými předsudky a prokletími, proto je harmonizace jejich toku složitější. U peněz si musíte být jistí, že je milujete. Ale milovat je třeba jejich tok. Nemilujete jejich fyzickou stránku, ale užívání si jejich příjmu a výdeje. Nemilujete to, co máte teď v kapse a kolik toho máte, ale to že budete mít vždy dostatek.

Množství peněz je vždy odlišné od způsobu jejich získání. Zde platí: „Lehce nabyl, lehce pozbyl“. Peníze vydělané rychle se většinou lehce zase ztratí, neboť příjemce nedisponuje silou schopnou udržení většího množství peněz, je uchvácen tím co se mu dostalo do rukou a má tendence hazardovat s tím co se mu do rukou dostane. 

Čím je těžší práce, tím vzniká větší tendence s energií peněz hospodařit a nebýt jen „průtokový ohřívač peněz“. Ovšem přehnané hospodaření může vést až k lakotě.

Majetek

Hmotné prostředí klade existenci člověka odpor, tudíž správné vlastnění majetku a péče o něj je podmíněno neustálou pozorností věnovanou udržování. Věnujete energii péči o majetek a získáváte to co poskytuje. Vlastnění majetku je vázáno na schopnost zacházet s penězi. Pokud umíte pracovat s tokem peněz, pravděpodobně budete taky dobře zvládat práci s majetkem, neboť se jedná o příbuzné hmotné energie.

Zpracovávání potravy

Tok energie blíže nebudu specifikovat, neboť je všem jasný. Jen se pozastavím nad problémem kvality a kvantity. Strava a potravní doplňky mají význam pro tělo. Můžeme jimi tělo neúměrně zatěžovat, nebo ho naopak ochuzovat.

Disharmonie vzniká při nadměrném požívání potravy v nesprávný čas, nebo nesprávné kvality. Tělo vydrží spoustu zátěže, zejména chemikálií v jídle, jenže problém se projeví se zpožděním a negativně začne působit až v pozdějším věku, kdy už bývá pozdě na řádnou opravu. Pro správný tok energie z jídla je vhodné se zaměřit na příjem správného množství, kvalitní, rovnoměrně rozložené stravy během dne a důsledně eliminovat chemicky upravené, umělé potraviny z jídelníčku.

Psychická činnost:

Myšlenkové toky

Vaší myslí prochází denně milióny informací na vědomé a podvědomé úrovni, které přijímáte z okolí. Všechny tyto pochody vás stojí energii pozornosti. Je nutné věnovat se pouze tomu, co je součástí vaší osobnosti a pouštět dovnitř pouze to co vás obohacuje a získávat z nich kvality, které uplatníte pro rozvoj vaší osobnosti.

Cílený příjem informací

Tuto kapitolu lze nazvat jako učení. Přijímáte hromady informací, abyste byli chytří, stáváte se bakaláři, magistry, doktory ap. Disharmonie vzniká, když čerpáte mnoho informací, ale už své poznatky neposkytujete dále. Nebo když poskytujete, ale bez odpovídajících zkušeností, znalosti faktů, rozhledu a určité životní moudrosti. Ten kdo ví a zná a stal se v určitém oboru mistrem, musí poskytnout získané vědomosti dalším lidem způsobilým pro převzetí.

Mezilidská komunikace

V současné době je komunikace zahlcená zprávami typu „jedna paní povídala“ s různými emočními podtexty vychylující se na obě strany duality. Nezdravé emoce přímo „cvičí“ s konzumenty takových zpráv a do jisté míry je mohou ovládat. Dejte si pozor na to co přijímáte a zkoumejte, jestli je vhodné udržovat tok absolutně všech informací, které se vám dostanou. Když ho budete kultivovat kvalitu získávaných a dále poskytovaných informací, harmonie vám v tomhle bode jen pokvete.

Komentáře