Den střídá noc, jaro přichází po zimě.
Dětství se mění v dospělost.
Vše se děje přirozeně samo od sebe.
„Tvé“ dýchání, trávení a cirkulace krve je automatický proces, kterého si většinou nejsi vědom.

Nemůžeš zabránit jaru jeho nástup tak, jako nemůžeš říci: „Teď nebudu trávit nebo nechci, aby mi v těle obíhala krev“.

Ani nemůžeš ráno říci: „Dnes nebudu myslet“, protože už je skrze tebe myšleno.

Od probuzení myšlenka střídá myšlenku

Nevíš, jaká bude ta další a jaký dopad bude mít na „tvůj“ život. Pokud bys život měl „ve svých rukou“, dokázal bys „vypnout“ myšlení, cítit se převážně dobře a mnoho událostí by se odehrálo jinak – tak, jak sis naplánoval nebo jak jsi očekával, že?

Události se dějí, situace nastávají, vše přirozeně přechází v „něco“ jiného. Vše se děje v ten „správný“ čas a tak, jak by to ani největší fantasta nevymyslel.

Od tvého narození život funguje na základě jakéhosi autopilota

Tím je Vědomí – energie v pohybu, Nezměrná Inteligence, Bůh, kterým ve své pravé podstatě jsi. Sám sobě vytváříš zkušenosti, které následně na vědomé úrovni zažíváš. Proto jsi tam, kde máš být a děje se jen to, co se má v danou chvíli dít.

Nic nemůže být jinak, než zrovna je

Toto poznání ti přinese klid a nastolí důvěru v samotný život.

Tímto poznáním začneš opět milovat to, co je – sám sebe.
 

Komentáře