K tomu, aby člověk odpustil je třeba velké odvahy vstoupit do minulosti a postavit se tváří v tvář zážitkům, které jsou vesměs bolestné. Touha po svobodě je pro člověka příznačná, je to skutečně tak „jednoduché", že se „pouhým" odpuštěním můžeme osvobodit?

Odpuštění je popisováno jako „dech života samého" a z tohoto pohledu je zřejmé, že odpuštění je akt který hojí, buduje přemostění, boří hranice a nastavuje pravé vztahy v rodinách, skupinách, společnostech, národech i lidstvu samému.

Odpuštění pomáhá navázat nové, kvalitní mezilidské vztahy. Ti, kteří odpouštějí, svým způsobem chápou, že žádné pravdivé, smysluplné vztahy nemohou být vytvořeny, dokud neopustíme svůj oddělující a omezený způsob myšlení. V tomto smyslu odpuštění odhaluje prvek pravého společenství.

Projekt Odpuštění byl spuštěn v Londýně v roce 2004. Jeho misí je prozkoumat odpuštění, usmíření a konfliktní rozhodnutí skrze skutečnou lidskou zkušenost v konkrétním životě. Je tvořen skutečnými životními příběhy a svůj projev zaměřuje na otevřený dialog, pochopení a porozumění na osobní, národní a mezinárodní úrovni.

Projekt užívá tři techniky podporující jeho funkčnost:

Uvědomění: aktivní sbírání a sdílení osobních příběhů a představ jednotlivých aktérů

Vzdělání: povzbuzení a posílení lidstva k tomu, aby prozkoumalo povahu odpuštění a alternativ konfliktu a odplaty

Inspirace: angažování občanské společnosti, změna stavu srdce a mysli

Odpuštění v České republice

Výzkumná kampaň pro odpuštění byla v naší společnosti zahájena v roce 1998, kde se do tohoto programu postupně začleňovali jednotlivci i celé rodiny. V současné době pokračuje tento program pod názvem Jsme schopni odpustit? Je určen pro širokou veřejnost. Na Vinohradech bude otevřen přednáškou a diskuzí se stejnojmenným názvem v říjnu 2008.

Výzkumná kampaň pro odpuštění podporuje „vědecké studie", které mohou prohloubit naše porozumění odpuštění a zahájit tak proces výstavby mnoha různých cest vedoucích k usmíření.

autorka: Jiřina Libánská ve spolupráci s projektem Odpuštění London

Zamyšlení se nad odpuštěním Schopnost odpuštění není forma ušlechtilého zapomínání nebo přehlížení, ani není gestem nadřazenosti, pomocí něhož se smaže minulost. Je to dech života samého – dávání všeho všem a pro všechny.

Alice Bailey

Slabý nemůže nikdy odpustit, odpuštění je vlastností silných.

Mahatma Gandhi

Komentáře