Harmonizace situací příčin onemocnění v minulosti pomocí technik druhého stupně. I zde je práce velmi individuální.

AFT, Kineziologie – One Brain, regresní terapie

Osvědčila se odblokování na tato témata:

 1. stres z onemocnění
 2. strach z budoucnosti
 3. strach z uzdravení
 4. využívání nemoci
 5. autoagrese
 6. odblokování jednotlivých příznaků
 7. další vytestované systémy přesvědčení

Řízená detoxikace

Zaznamenává velmi výrazný úspěch v ranné fázi, ale i v pozdějších fázích pomáhá velmi pěkně..

Doporučený postup (varianta tři preparáty současně)

 1. měsíc

a) imunitní systém

b) alergická reakce

c) nervově vegetativní systém

 1. měsíc
  1. psychická vyrovnanost
  2. metabolismus
  3. chronická únava
 2. měsíc
  1. lymfatický systém
  2. píce, průdušky, srdce
 3. měsíc

pokračujeme dle výsledků měření

Trvale používáme preparát na chronickou únavu ve velmi malém dávkování.

Ve všech případech ověřujeme a odstraňujeme infekční ložiska

EMOCIONÁLNÍ PŘÍČINY ROZTROUŠENÉ SKLEROZY

Roztroušená skleróza v překladu znamená mnohonásobné zatvrdliny. Tento výraz, který medicína vztáhla na nervový systém, charakterizuje základní vzor chování:

 

mimořádnou tvrdost vůči vlastním potřebám i světu

 

projev: bezohlednost vůči vlastním potřebám

tvrdé, zčásti železné zásady a morální představy

 

Zatvrdliny v CNS ztělesňují zatvrzení v ústředních životních schématech. Narušení spojení mezi nervy a od nervů ke svalům ukazuje na odpovídající nespojitosti a malou ochotu zprostředkovávat kontakt mezi životními potřebami a požadavky vnějšího světa. Školní medicína často zamlžuje co nejdéle tuto diagnózu (neúprosnou a neléčitelnou). Zde se to jeví zvláště nesmyslné, protože člověk s RS sám od sebe má na sebe vysoké nároky, aby dělal vše na 100%, takže různé výpadky, slabosti a nedostatky způsobené chorobou, ho přivádějí do zoufalé situace. Proto někdy vyřčená diagnóza přináší úlevu, protože určitým způsobem osvobozuje od podezření ze simulace. Mohou se uvolnit od vlastního perfekcionalismu. Už nemusí všechno umět.

 

Symptomy:

Bolest páteře z chronických zánětlivých procesů

-ukazuje na doutnající konflikt o vzpřímenou polohu, postavit se vzpřímit se znamená bolest

Bolest chodidel

-je zatěžko jít po cestě, která není vlastní cestou

-neudržím se na nohou, je tak těžké jít dál, je těžké přestát cestu, na kterou jsme se dali

Nutí to sklonit se a přijmout vlastní slabost

 

Poruchy senzibility a oslabení reflexů

-postižený v různých oblastech těla a duše nic necítí, a tím také již nic nevnímají

– nevnímají dokonce ani věci, které se jich přímo a nebezpečné týkají, ba ohrožují a mohou zranit, úplně je vyřadit. Tato nemoc skutečně znamená o vyřazení z vnějšího světa

 

Oslabení reflexů

– rovněž vyjadřuje takové vyřazení ze světa

reflex = nejjednodušší odpovědi nervového systému na podněty.

– lidé bez reflexů se vzdali nejstarších zděděných možností reakce na své okolí, jakkoli jsou podněcování, zůstávají němí v nejhlubším smyslu již neodpovídají na život a jeho požadavky.

– tomu odpovídá i apatie (a = ne, pathos = utrpení) to znamená netrpění. Snaží se vše dělat po vůli, ale bez vnitřní účasti. Jak by také mohli, když se nedovedou vcítit do vlastního života natož do života druhého.

 

Ztráta síly

-všechno je velmi namáhavé, každodenní povinnosti jde jen stěží zvládnout. Život se stal v pravém smyslu příliš namáhavým. Nakonec už nemohou hýbat nohama

– tělo signalizuje, že ztratilo životní základ své nosnosti

– vnější ochrnutí je odrazem ochrnutí vnitřního

-zprvu se ještě pokoušejí ručkovat životem tím, že se chytají každého stébla. I když už v přeneseném smyslu dávno chodí o holi, odmítají, pokud to jen jde, pomoc této třetí nohy, která zase zvětšuje základnu života.

 

Nedostatek síly nebo až ochrnutí prstů rukou

-ukazuje, že chybí síla uchopit života do vlastních rukou

 

Ochromující únava (často spánek až 16 hodin)

– charakteristická je hluchota pro požadavky vlastního života a jeho potřeby

-demonstruje, že člověk je již během života unaven a již stěží lze očekávat, že doběhne do cíle vlastními silami

– pacienti často říkají, že by nejraději celou svojí bídu zaspali, ve hře je ohromná porce ochrany proti bdělému životu.

– už maličkosti nesmírně vyčerpají, vlastní paže může být jak z olova: někde je skulina kudy utíká energie – autoagresivní onemocnění. Všechny síly, které člověk má k dispozici, obrací proti sobě

 

Symptomy týkající se močového měchýře

a) slabost MM- nemohou svou vodu udržet, tj. při sebemenších podnětech přetéká – ocitají se v situaci jako v raném dětství s jeho neschopností kontrolovat tělesné funkce i vlastní život. Ale nevyplakané slzy, které si pacienti s RS – dokonalost a tvrdost vůči sobě – nemohou přiznat , přetékají tam, kde je nikdo nevidí

Tento přesunutý pláč se ale u rozvinuté nemoci může změnit ve skutečné slzy. Pak většinou pravidelná plačtivost, je především trapná postiženým samotným

b) záněty močového měchýře – ztělesňuje konflikt o vypuštění něčeho ven. Symptom neustále nutí něco uvolnit z duše a přitom demonstruje i to jak je to bolestivé a palčivé

c) zadržování moči – ukazuje na zdrženlivost v duševních věcech, zdržování se v projevech vlastní záplavy citů

 

oči – dvojitá optika

– naznačuje, že se člověk pokouší žít ve dvou neslučitelných světech současně (svět vlastních představ a svět vnějších požadavků

– je často tak neslučitelný, že se většina pacientů rozhoduje drasticky oslabit své vlastní pocity a vjemy nebo si je už vůbec nepřipouštět. Ale dva světy existují dále a tak se nemohu plně rozvinout ani v jednom z nich. Sedím na dvou židlích

– dva neslučitelné světy vedou často k tomu, že je jímá závrať. Je to prostě všechno závratný omyl

 

poruchy rovnováhy

– ukazuje na to, v jak malé jsou duševní harmonii, že dokonce nemají pevnou půdu pod nohama, že nemají spojení se svým vlastním základem, že nejsou zakořenění

 

Výsledná struktura osobnosti je formována

a) přáním všechno kontrolovat a předem plánovat

b) nedostatkem adekvátních reakcí na požadavky

Když se něco odvíjí jinak než podle jejich pevně stanovených a často ustrnulých představ, objevuje se odpor a strach. Značný strach ze selhání a nedostatečná sebedůvěra však zabraňují, aby projevili svou neboli Potlačování všech vlastních impulsů, reakcí a odpovědí na život si sami postižení sotva uvědomují. Začnou-li si toho být vědomi, dojde někdy až k nepřiměřené kompenzaci Přitom pacienti zanedbávají své vlastní potřeby, což je vnitřně rozčiluje. Neschopnost se prosadit a projevit agrese, tyto agrese směřují dovnitř.

Symptomy dělají člověka na jedné straně upřímným, na druhé straně představují životní úkol a ukazují cestu

Zatvrdnutí a ztuhlost vyzývají, aby se pacient stal pěvným a důsledným v prosazování vlastních životních potřeb a nalezl sílu sám v sobě, jde o to nechat věci , aby se děly. Boj se stává ustoupením. Ne má, ale tvá vůle se staň. Ale před tím je třeba se postavit na vlastní nohy. Nežít stínový život skrze příznaky nemoci.

 

1. Proč jsem k sobě tak tvrdým a i statní tak tvrdě soudím, i když se pokouším udělat jim vše po vůli?

2. Kde se pokouším kontrolovat své okolí nebo sebe sama, aniž bych k tomu byl povolán?

3. jaké jsou v tomto světě alternativy k mým neochvějným názorům na život, jeho morálku a etiku?

4. Jak bych si mohl usnadnit život? Kde bych si mohl cvičit více trpělivosti se sebou? Jak bych se mohl postavit ke své slabosti a jak se sní vypořádat?

5. Co mi brání, abych se účastnil na životě? Co způsobuje, že vypínám? Jaké mám možnosti utkat se se stresem, přetížením a hektikou?

6. Co ochromuje mou odvahu? Jaký odpor mě unavuje?

7. Proč nechci slyšet? Kde dělám, že neslyším? Pro co jsem slepý?

8. Do jaké míry směřuji svou hlavní energii proti sobě?

9. Kde mohu ve svém životě vnímat záplavu slz, která lomcuje mým MM?

10. Jak jsem schopen odpovídat na život a nést zodpovědnost? Proč splňuje očekávání, místo abych naslouchal sám sobě? Jak se dostanu od poslouchání cizí vůle k vlastní zodpovědnosti?

11. Jak patří různé proudy v mé duši k sobě a v jednom vzoru? Jak lze koordinovat vnější a vnitřní řád?

12. Co mi brání, abych se otevřeně setkával s tím, co je v mém životě nevypočitatelné a proměnlivé?

13. jak se mohu při zachování své duševní identity připojit k velkému celku a nalézt smysl života?

Created by FREN

Související články:
Roztroušená skleróza a urologie 
Chlamydie a roztroušená skleróza 
Infekce a roztroušená skleróza