VÁNOCE
 
Poslední měsíc v roce Prosinec je odpradávna nejen měsícem očekávaných Vánočních svátků,
ale mnohými dny se prolíná duch pověr a ""kouzel"…
 
Vše začíná první adventní nocí, tento rok to bude 2.prosince.
Nejenže si zapálíme první svíčku na adventním věnci, ale věřte nebo ne… při první adventní noci dle pověr je možné zkoumat budoucnost…
Proto naši předkové tuto noc lili např. olovo, cín… roztavené na lžíci do nádoby se studenou vodou a z tvarů které tím vznikly usuzovali o svém osudu.
Také se házeli pantofle za záda, a když mířila špička ven, znamenalo to např. pro nevdanou dívku sňatek v dalším roce.
Zajímavým zvykem je i plavení světýlek.
Druhým dnem ke kterému se vážou zvyky je 4.prosinec kdy má svátek
sv. Barbora, patronka kanonýrů.
Stejně jako naše prababičky i dnes v mnohých rodinách je dochován zvyk v tento den nařezat do vázy třešňové větvičky.
""Říká se"" že pokud větvička rozkvete na Štědrý den, nese do domova štěstí
a pokud se rozvine v tento den o půlnoci, tak toho štěstí bude dvojnásobně.
Hned další den 5.12. u nás chodí nadělovat Mikuláš, který má svátek další den, tedy 6.12.
Sv. Mikuláš z Myry (některé prameny uvádí Bari), je ochráncem mořeplavců, patron pekařů, obchodníků…
Jméno Mikuláš pochází od niké (vítězství) a laós (lid).
Základem pro jeho uctívání se staly příběhy a legendy, vyprávějící, jak se Mikuláš za svého života vždy zastával slabších a pronásledovaných, staral se o sirotky, vdovy…
Mikuláš se stal během svého života biskupem a byl milován lidmi pro své štědré a laskavé srdce i moudrost.
Den 6.12. tedy svátek sv.Mikuláše se ve středověku dokonce spojoval i s bohatstvím a proto každý obchodník se v tento den snažil uzavírat obchody na další rok.
Mikulášovo uctívání má počátky v 10.století v Německém v Porýní a zde vznikl i obyčej který přetrval až dodnes.
Mikuláš večer 5.12. dle legendy sestupuje z nebe na zem, obchází lidská obydlí a rozděluje dárky mezi všechny děti a dospělé….
 
Ve čtvrtek 13.prosince se nedivme když se ozve zaklepání a za dveřmi budou sát "Lucky" celé v bílém…
Přijdou zkontrolovat zda své příbytky chystáme k přivítání ""světla""…
Lucie zvěstuje konec nejtemnějšího období roku a dává naději i zpěvem, že po tmě se k nám opět vrátí světlo. I samotné jméno Lucie je odvozeno od latinského lux – světlo.
Svatá Lucie je považována za patronku domácích prací a spořádané domácnosti.
Proto navštěvuje stavení a zjišťuje, zda máme již uklizeno a chystáme se na nadcházející svátky.
Jenže…
Se změnou juliánského kalendáře na gregoriánský se svátek Lucie posunul z 23. prosince
na současný 13. prosinec.
Takže dle starého juliánského kalendáře platilo
„Lucie noci upije“ a mohla pokárat hospodyňky za případný nepořádek v domácnosti.
Tehdy totiž – v den svaté Lucie, tedy těsně před Štědrým dnem, se předpokládalo že všechny domácnosti by měly být již přichystané na Štědrý den, upravené a uklizené jako ze škatulky.
Od Štědrého dne až do svátku Tří králů ještě dodnes v některých vesnicích chodí koledníci, zpívají koledy a koledují, v některých oblastech pouze na Štěpána a Nový rok,
odtud např. Koleda, koleda Štěpáne…
Koledy navazují na zvyky běžné před vznikem křesťanství.
Zpěv koled měl nahradit rituální zpěv na počest boha Saturna – tak zvané saturnálie.
V českých zemích se koledovalo a zpívalo již v době husitské…
 
PROSINEC z pohledu Astrologie
SLUNCE
bude až do 22.12. ve znamení Střelce.
Toto znamení a tím pádem i lidé narození se Sluncem ve Střelci jsou milovníky života,
cestovnání, a v neposlední řadě – Slunce ve Střelci miluje humor.
Na stranu druhou to vše může být potlačeno v momentě, když Střelci necítí svobodu rozhodování
a zdravou dávku nezávislosti.
Díky tomuto postavení Slunce se všichni nejednou zamyslíme nad smyslem svého života, lákat nás budou duchovní témata v rozhovorech.
Až do pátku 14.12. bude
Slunce v kvadratuře s Uranem
což není úplně ideální, neb se asi sem tam ""potkáme"" s nepřízní elektrospotřebičů,
ale také s vlastní nervozitou a uspěchaností.
Takže bychom neměli provokovat sami sebe unáhlenými akcemi, neb by to mohlo končit třebas odřeným kolenem, či rozbitým nádobím, etc…
Ale jedno pozitivum tato kvadratura nese, neb se můžeme zbavit všeho co už ztratilo svoji funkčnost ale mi z nějakých důvodů dotyčnou věc schraňujeme, přenášíme z místa na místo.
Výše zmíněný aspekt bude tlumit a naše chování zjemňovat od soboty 8.12 až do 15.12.
Slunce v sextilu s mystickou planetou Neptun
a tímto aspektem k nám začne proudit fantazie, inspirace, skvěle nám bude fungovat intuice.
Budeme se i pídit ba přímo toužit po něčem novém, ale tím nejlepším, co tento trigon slibuje
je duševní pohoda, a to je to co v předvánočním shonu budeme všichni potřebovat.
Velkou oporou nám bude od pondělí 10.12. až do soboty 15.12
Venuše v sextilu se Saturnem
neb ukazuje na prohloubení partnertsví a věrnost.
Na nákupy vyražte s klidným svědomým až po 13.12.
Merkur v konjunkci s Jupiterem
přeje veškerému obchodování, takže se dá předjímat že budete mít i šťastnou volbu při výběru dárků a v neposlední řadě nese přízeň i obchodníkům, neb tato konjunkce slibuje
dobré obchody a s tím i spojené patříčné zisky.
Co je ale naprosto skvělé…
Slunce se od 10.prosince bude stále přibližovat k planetě štěstí Jupiter
a až do konce měsíce tedy Silvestra 31.12.2007 budou
Jupiter a Slunce v konjunkci
To je záruka, že s každým dnem který nás bude přibližovat ke Štědrému dni a posléze k Silvestru budeme víc a víc zářit spokojeností, zřejmě se nám bude dařit, na co sáhneme !!!
Tato konjunkce nám také dodá sebevědomí, takže nic ani sebevětší překážka nám nebude připadat nezdolatelná a v žilách pocítíme příliv nové energie i chuti do života.
 
22.12.2007 v 7:06hod vstoupí
Slunce do znamení Kozoroha
a nastane Zimní Slunovrat
To znamená, že Slunce doputuje k bodu obratu,
virtuelně otevře dveře Slunci aby se mohl vrátit jeho sluneční jas
a nastane nejdelší noc v roce, o které staří hvězdopravci píší,
že může být plná tajemství…
Zimní Slunovrat také ohlašuje příchod astronomické zimy
a vládu přebírá moudrý Saturn.
Nastává nám tím období, kdy bychom si měli položit otázku,
co všechno jsme chtěli v roce 2007 dokázat a Saturn nás taky popostrčí zejména před Silvestrem zamyslet se nad tím, kam chceme směřovat svoje aktivity a svůj život,
čeho chceme dosáhnout v roce 2008…
 
Ještě než Ježíšek nadělí dárky pod stromeček,
na Štědrý den v noci ve 2:18hod proběhne poslední
Úplněk
tohoto roku
na ose Kozoroh – Rak..
Luna bude ve svém domácím prostředí znamení Raka, kde se cítí nejlépe a nejsilněji,
přinese zvýšenou touhu po lásce a pokojném domovu,
a v kombinaci se Sluncem ve spolehlivém znamení Kozoroha
je zárukou pronikavé intuice, a přestože budeme daleko víc nabiti emocemi,
dokážeme citlivost využít k praktickým účelům, navzájem si sdělovat svoje dojmy a pocity,
a v neposlední řadě – znamení Kozoroha je i silná vůle a odhodlání.
 
Přeji Vám, abyste poslední měsíc v roce prožili spokojeně,
bez stresů a zmatků, bez hledání "šikovně" schovaných dárků,
a do roku 2008 vykročte pravou nohou a s úsměvem na tváři i v duši…
 
Začněte hned na Nový rok tedy 1.1.2008, hlavně tento den nezapomeňte na staré české přísloví,
jak na Nový rok tak po celý rok…!
 
V astrologii stejně jako v životě platí jedna zásada :
na co si zaděláš to si upečeš a sníš…!!!..((( anebo také pro nepoužitelnost vyhodíš..)))
Tak Vám do roku 2008 přeji abyste zadělávali jenom na ""laskominy""…na to, co pro Váš život bude přínosem.
Přeji Vám aby jste měli Štědrý den a celé svátky plné "kouzel", pohádek a splněných přání,
a pokud rok 2007 zklamal Vaše očekávání, ať ten nadcházející rok 2008 všechno dežene..!!!
 
Naďa Šmídová
telefon 603 422 219

Komentáře