V hrách se říkadly dochází spolu s rozvíjejícími se pohybovými schopnostmi k podporování rozvoje řeči. Říkadla navíc obsahují výrazný rytmus, který je jedním ze základních zvukových prvků, z nichž se staví řeč. Hry se říkadly můžeme považovat za prví školu hraní, mluvení a pohybu v raném věku dítěte.

Hra

Dítě v raném věku potřebuje, aby byly naplňovány nejen jeho biologické potřeby (kvalitní výživa, hygiena..), ale hlavně aby došlo také k plnému uspokojení všech psychických potřeb. Pomocí hry se dítě seznamuje s určitým vnitřním řádem, který je nutný pro pochopení určitých dojmů. Hra také umožňuje navazovat citové kontakty a sociální vztahy. Nikdy bychom neměli litovat času, který hraní s dítětem věnujeme, protože to přináší vzájemné obohacení a radostnou náladu.

Říkadla

Významnou roli mají hry se říkadly u těch dětí, které mají opoždění rozvoj řeči, nebo různé poruchy. Pouze formou hry můžeme obohacovat slovní zásobu dítěte, podpořit jeho plynulé vyjadřování a správnou výslovnost. U dítěte v žádném případě neuspějeme s vynucovaným opakováním správného tvaru. Nesprávně vedená náprava řeči, spíše ještě více prohlubuje negativismus a odpor. Hraním s říkaly však můžeme dítě mnohému naučit. Dítě se naučí chápat slova říkadel, rytmus, části vlastního těla.

Rytmus, tempo

Společně s rozvíjením pohybů se také zdokonaluje smysl dítěte pro rytmus, tempo a melodii. Tím se také zároveň upevňuje plynulost řeči. I když ženy v minulosti byly daleko prostší a neměly ani zdání o logopedii a jiných odborných disciplínách, které se vztahují k dětské řeči, dávaly dětem zcela instinktivně mnohé, co dnes výchova postrádá. Ukolébavky a říkadla patřily zcela přirozeně ke hraní, mazlení a koupání. Radost ze hry byla podněcována tělesným kontaktem a blízkostí matky, kdy dítě bylo v náručí nebo na klíně. Dávejme tedy dítěti vše, co potřebuje ke šťastnému dětství: nezištnost, lásku, něhu a pochopení, protože to mu žádná drah hračka nemůže vynahradit.

Autor: -bb-

Komentáře