čakryTeď, když již chápeme, jak vzniká disharmonie v našem těle a jak působí, můžeme se pokusit dostat naše tělo zpět do rovnováhy. Rozhodl jsem se popsat sedm nejúčinnějších metod sebeléčení a doufám, že mezi nimi naleznete alespoň jednu, která vám pomůže.

Meditace na čakry – Tato metoda pracuje s vnitřní vizualizací čaker a barev. Jde pouze o to, imaginativně si představit čakru a její barvu. Každý, kdo se o to bude pravidelně pokoušet, dosáhne úspěchu. Pohodlně se usadíme tak, aby páteř byla rovná. Je možné si i lehnout. Zklidníme dech a všechny myšlenky necháme odplynout do nicoty. Poté vedeme naši pozornost do oblasti první čakry a necháme zde vzniknout jiskru jasně červené barvy. Imaginativně ji postupně zvětšíme na kouli červeného světla. Nesnažte se dosáhnout obrazu násilím, berte to jako hru, čas je vedlejší, pouze se pokuste udržet svou koncentraci na čakru a příslušnou barvu. Obvykle stačí 2-3 minuty. Myslete na to, že chceme čakry posílit a harmonizovat, ne je přeplnit! Pokud si myslíme, že to již stačí, pomalu a bez námahy přejdeme k další čakře a imaginujeme si její barvu. Jakmile cvičení skončíme, zůstaneme ještě několik minut ležet se zavřenýma očima a pozorujeme naše tělo. Z počátku nic nepřeháníme. Při nádechu i výdechu můžeme mentálně vyslovovat mantru čakry, na kterou se zrovna koncentrujeme. Tato metoda je u většiny lidí velmi účinná a působí během několika málo minut.

Pránické dýchání – Pokud chceme naše tělo nabít čerstvou pránou a špinavou pránu vypudit z těla, můžeme použít tuto techniku vědomého dechu. Metoda je velmi jednoduchá a existuje více variant. Za nejúčinnější pokládám varianty 7-1-7-1 a 6-3-6-3. Postup je následující :
· Provádějte břišní dýchání. To znamená, že dýcháte pouze břichem, při nádechu se břicho vyklene, při výdechu vtáhne. Dýchejte jemně a přirozeně nosem.
· Nadechujte pomalu na 7 nebo 6 dob. Můžete si imaginovat pránu jako bíle světlo, které do vás proudí.
· Dech zadržte na 1 nebo 3 doby. Toto se nazývá plné zadržení dechu. Můžete si vizualizovat pránu, jak ji vaše tělo přijímá.
· Vydechujte po stejnou dobu, jako byla doba nádechu. Imaginujte si špinavou pránu, jak opouští vaše tělo.
· Po výdechu zadržte dech na stejnou dobu, jako při plném zadržení dechu. Toto se nazývá prázdným zadržením dechu. Můžete si vizualizovat jak se špinavá prána naprosto odděluje od vašeho těla a to se připravuje na přijetí další čerstvé prány.
· Opakujte.

Meditace o bílém světle – Tato technika sestává ze tří částí, čistění, energizování těla a rozvádění prány. Jako při každé meditaci je důležité, abyste se cítili pohodlně a měli narovnanou páteř. U této techniky je však vhodné, abyste stáli.
· Provádějte pránické dýchání a zároveň si imaginujte intenzivní zářící kouli nad temenem hlavy.
· Imaginujte si proud světla jak proudí z koule dolů do temene a pak pozvolna dolů. Vizualizujte si bílé světlo, jak čistí a energizuje vaše čakry a důležité orgány.
· Imaginujte si bílé světlo vycházející z vašich chodidel a odplavující všechnu nakaženou našedlou energii.
· Opakujte třikrát.
· Vizualizujte si jasnou světelnou kouli pod chodidly.
· Nadechujte pránu země v podobě jasného světla do hlavy přes celé tělo a při výdechu ji vypouštějte temenní čakrou.
· Opakujte třikrát. Další část má za úkol pránu pouze rozvést v celém těle.
· Imaginujte si pránu proudící z chodidel, po zádech, do hlavy, obličeje a po přední straně těla zpět do chodidel.
· Opakujte třikrát.
· Změňte směr na zepředu dozadu.
· Opakujte třikrát.
· Změňte směr na zleva doprava.
· Opakujte třikrát.
· Změňte směr na zprava doleva.
· Opakujte třikrát.
· Chvíli zůstaňte v klidu a pozorujte své tělo.

Dýchání do čaker – Tato metoda má za úkol probudit čakry, otevřít je a posílit. Musí se provádět velmi opatrně. Myslete na to, že chceme čakry pouze probudit a ne zahltit pránou. Vyzualizujte si vždy jen volné proudění a nikoliv zadržování energie.
· Provádějte pránické dýchání.
· Vizualizujte si čakru, jak přijímá čerstvou pránu při nádechu.
· Vizualizujte si čakru, jak při výdechu vysílá našedlou špinavou pránickou energii.
· Opakujte a imaginujte si, jak vaše čakra sílí, uzdravuje a jak ní proudí prána.
· Několikrát opakujte.
· Raději si vizualizujte pročištění čakry, než její plnění, protože čistá čakra může vyrovnat pránický přebytek nebo nedostatek, ale přehlcená ne. To by mohlo vyústit v nepříjemnosti nebo zhoršení.
Můžete si místo čakry také vizualizovat zasažený orgán a čakru, která jej kontroluje. Při nádechu a výdechu můžete mentálně vyslovovat mantru, která s čakrou souvisí.

Fyzické cvičení – Velmi účinné cvičení, které rozvádí pránu v těle, protahuje svaly a uzdravuje klouby, se nazývá Pozdrav slunce. Toto cvičení pochází z jógy a je právem považováno za její základ. Sestává z 12 poloh, kdy každá působí na některou čakru.

1. Postavte se rovně s nohama u sebe. Složte ruce před hrudník, jako byste se chtěli modlit. Lehce se dotkněte spojenými palci srdeční čakry. Vydechněte.
 
2. Při nádechu zvedněte ruce do vzpažení, nohy nechte natažené a proveďte hluboký záklon. Uvolněte krk.
 
3. S výdechem jděte do hlubokého předklonu. Dlaně položte na zem tak, aby konečky prstů byly v jedné linii s prsty na nohou. Pokud nedokážete mít narovnané nohy, pokrčte kolena.
 
4. Nadechněte se, pravou (nebo levou) nohu napněte vzad a opřete se o špičku ohnutou směrem k tělu. Kolenem se opřete o podložku, prohněte se a podívejte se vzhůru. Zvedněte bradu.
 
5. Zadržte dech, přidejte druhou nohu k zadní a váhu těla držte napnutýma rukama (jako byste chtěli dělat kliky). Hlavu a tělo mějte v jedné přímce a dívejte se mezi ruce.
 
6. Vydechněte a položte kolena, hrudník a čelo na zem. Boky nechte nahoře a prsty u nohou otočené směrem k hlavě a prohnuté, opíráte se o špičky.
 
7. Při dalším nádechu snižte boky, prsty u nohou vytočte ven a opřete se o nárty. Nohy držte u sebe a ramena dole. Zvedněte se na napjatých rukou a podívejte se vzhůru a vzad. Snažte se nezvedat boky, ale prohnout se.
 
8. S výdechem stočte prsty pod sebe, opíráte se celými chodidly a zvedáte boky tak, aby vaše tělo tvořilo obrácené písmeno V. Tlačte paty a hlavu co nejvíce k zemi, ramena držte vzadu a opírejte se rukama.
 
9. Při nádechu vykročte pravou (levou) nohou mezi dlaně. Stejná pozice jako 4.
 
10. Vydechněte a přejděte do pozice 3.
 
11. S dalším nádechem přejděte do pozice 2.
 
12. Pak vydechněte a zvolna se vraťte do výchozí polohy, ruce dejte podél těla a vnímejte vaše tělo.
Pozdrav slunce proveďte několikrát a poté si lehněte na záda a relaxujte několik minut.

Pozitivní myšlení a autosugesce – Jelikož většina příčin disharmonií začíná již v mentálním těle, můžeme je ovlivnit svými myšlenkami. Hlavní příčinou nemocí je strach, stres, pocit méněcennosti a další negativní stavy mysli. Musíte mít rádi sami sebe takové, jací jste. Pokud to nedokážete, musíte si uvědomit, že sami sebe vlastně ničíte. Snažte se mít rádi sebe, své okolí i bytosti v něm a mějte radost ze všeho, co kolem vás je. Pokud je vám zatěžko si vštípit pozitivní myšlení, zkuste autosugesci. Najděte si to, co vás nejvíce trápí, v našem případě to bude nejspíše zdraví. Každý den před spaním si opakujte větu "Jsem zdráv." tak dlouho, dokud neusnete. Důraz klaďte na rozkazovací způsob a přítomný čas. Pokud je to možné, vyhněte se záporným formulacím. Zkuste nad významem slov uvažovat a ne je jen mechanicky opakovat. Ráno, než se úplně probudíte, si několikrát tuto větu zopakujte. Zkuste se probudit o hodinu dříve a dělejte něco, co bude jen pro vás. Pozorujte přírodu, kreslete si, poslouchejte hudbu, nebo dělejte cokoliv, co vás baví a činí šťastnými. Nemělo by to být nic namáhavého, ale spíše relaxační činnost. Pokud celý den nebudete vědět kam dříve skočit, můžete si být jisti, že jste tento den již udělali něco pro sebe, a tento pocit vám pomůže špatný den překonat.

Aurické léčení – Aurické léčení je velmi jednoduchá metoda a používá-li jej osoba s velkou vůlí a imaginační schopností, může mít i velmi pozitivní účinky. Tuto metodu můžete použít i na někoho jiného. Je to velmi jednoduché. Prostě si léčenou osobu nebo sebe představte ponořené do barevného světla. Musíte si tuto barvu imaginovat tak silně, že ji skoro uvidíte. Barvami můžeme léčit celé tělo nebo jen jednu část. Při imaginaci barvy používáme jasnou, lehce průhlednou, sytou a čistou barvu. Pokud máte s imaginací barev problémy, vytvořte si barevné vzory všech barev a denně se na ně dívejte. Snažte se, abyste byli schopní si libovolnou barvu kdykoliv vybavit a představit před vaším duševním zrakem.

Pro léčení musíme vybrat co nejvhodnější barvu, proto si prostudujte následující seznam :
· Červená – Zahřívá, oživuje, léčí choroby krve a jaterní infekce.
· Oranžová – Je dobrá pro dýchací systém, povzbuzuje a posiluje, podporuje činnost střev.
· Žlutá – Výborná na střeva a vnitřní orgány, odstraňuje strach, duševně povzbuzuje, vhodná na poruchy zažívání a pálení žáhy, pomáhá při menstruačních problémech.
· Zelená – Celkově neutrální a povzbuzující, skvělá na bolesti hlavy, srdeční potíže a vředy. Pokud máte pochybnosti, použijte zelenou.
· Modrá – Ochlazuje, desinfikuje, skvělá na libovolné záněty, dobrá na rány, spáleniny a revma.
· Indigově modrá – Uklidňuje, vhodná na emocionální poruchy, hluchotu a výborná na oči.
· Fialová – Skvělá na duševní poruchy a oslabený nervový systém i na plešatost.
Aurické léčení je možné aplikovat i na čakry nebo problémy s čakrami spojené, pak použijte barvu dané čakry.

Tím jsou všechny jednoduché léčebné metody vyčerpány a na vás je, abyste některé z nich zkusili použít. Chci jen podotknout, že metody, které se týkají prány, můžete zesílit, jsou-li prováděny pod zdravým stromem, protože stromy mají běžně přebytek prány. Pokud se budete přesně držet daných instrukcí, úspěch je zaručen. Nejlepších úspěchů dosáhnete kombinací pro vás nejlepších metod. Většina léčitelů říká, že je možné vyléčit každou nemoc, ale ne každého člověka.

Upozornění : Metoda dýchání do čaker může být zvláště nebezpečná při dýchání do základní čakry. Ještě jednou vás upozorňuji na nutnou opatrnost při provádění této metody. Pokud si myslíte, že dýchání do základní čakry pro vás není nutné, raději základní čakru vynechejte.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Převzato z web www.jitrnizeme.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015