Jinak dýcháte, když jste uvolnění, jinak – když jste v napjetí. Když máte zlost, nemůžete dýchat tím způsobem, jako když jste uvolnění. To je nemožné.

Když jste sexuálně vzrušení, mění se váš dech. Jestli nedovolíte aby se dech změnil, vaše vzrušení automaticky opadne. Znamená to, že dech je hluboce spojen s mentálním stavem. Když změníte dech, změníte stav mysli. Anebo naopak, když změníte stav mysli, změní se dech.

Proto začínám s dechem a doporučuji v první fázi techniky deset minut chaotického dýchání. Chaotickým dýcháním míním hluboké, rychlé, intenzivní dýchání bez jakéhokoliv rytmu – jenom nabrat vzduch a vyhodit ho, nádech a výdech, s co největší intenzitou a hloubkou. Nadechnout a vydechnout.

Toto chaotické dýchání je k tomu, aby se vytvořil chaos v potlačeném systému. Cokoliv jste, máte určitý druh dýchání. Dítě dýchá určitým způsobem. Když máte sexuální strach, nadechujete se určitým způsobem. Nemůžete dýchat hluboce, protože každý hluboký nádech uhodí do centra sexu. Když máte strach, nemůžete se hluboce nadechnout. Strach vytváří povrchní dech.

Toto chaotické dýchání je k tomu, aby rozbilo všechny vaše staré vzorce. To, co jste ze sebe udělali chaotické dýchání musí rozbit. Chaotické dýchání vytváří ve vás chaos, protože dokud se nevytvoří chaos, nemůžete uvolnit svoje potlačené emoce. A tyto emoce jsou teď přesunuté do těla.

Vy nejste tělo a mysl; jste tělo/mysl, psycho/somatický. Jste oba dohromady. Proto cokoliv co se dělá s vašim tělem, zasahuje i mysl, a cokoliv co se dělá s vaší mysli, zasahuje i tělo. Tělo a mysl jsou dva konce jednoho celku.

Deset minut chaotického dýchání jsou nádherné! Musí to být chaotické. To není druh pranayamy, joginského dechu. To je prostě vytvoření chaosu skrze dech. A pro mnoho důvodů to vytváří chaos. Hluboké rychlé dýchání vám dává více kyslíku. A čím více kyslíku je v těle tím živější se stáváte, více se podobáte zvířeti. Zvířata jsou živé, ale člověk je polomrtvý, položivý. Musíte se znovu dostat ke zvířeti, až pak se muže ve vás vyvinout něco vyššího.

Když jste položivý, nedá se s vámi nic dělat. Proto toto chaotické dýchání vás udělá jako zvíře: živé, vibrující, vitální – více kyslíku ve vaší krvi, více energie ve vašich buňkách. Buňky těla se stanou živější. Toto okysličení pomáhá vytvořit tělesnou elektřinu nebo můžete tomu říkat bio-energii. Když v těle je tato elektřina, můžete se pohybovat hlouběji, jit za sebe. Elektřina bude ve vás pracovat.

Tělo má vlastní elektrické zdroje. Když do nich uhodíte intenzivnějším dýcháním a větším množstvím kyslíku, začnou téct. A když se stanete skutečně živějším, pak už nejste tělo. Čím živějším se stáváte, tím více energie vtéká do vašeho systému, a tím méně se budete cítit fyzicky. Budete se více cítit jako energie a méně jako hmota.

Kdykoliv se stane, že jste živější, v těch okamžicích nejste orientování na tělo. Jeden z důvodů, proč sex má takovou přitažlivost, je ten, že když jste skutečně v tom, totálně v pohybu, totálně živí, pak už nejste tělo – pouze energie. Pocítit tuto energii a být s ní živý je velice nutné když se pohybujete za.

Druhým krokem mé techniky dynamické meditace je katarze. Říkám abyste byli vědomě blázniví. Cokoliv přijde do vaší mysli – cokoliv – dovolte tomu vyjádřit se, spolupracujte. Žádný odpor, pouze tok emocí.

Když chcete křičet, křičte. Spolupracujte s tím. Hluboký křik, totální křik, do kterého je zapojeno celé vaše býti, je velice terapeutický, hluboce terapeutický. Mnoho věci, mnoho emocí se uvolní pouhým křikem. Když je křik totální, bude v tom celé vaše býti.

Tak dalších deset minut (tento druhý krok trvá také deset minut) dovolte si vyjádření skrze plač, tanec, vřískot, brekot, skákaní, smích.

Ze začátku můžete přidat trochu úsilí, dokonce i zahrát. Staly jsme se tak falešní, že nemůžeme už dělat nic skutečného a autentického. Všechno je jenom pro fasádu – maska. Proto, když začínáte dělat tuto techniku – na začátku – můžete tomu trochu pomoci. Může to vyžádat úsilí, může to být pouze hrané. Ale nelamte si s tím hlavu. Jděte do toho. Brzy se dotkněte těch zdrojů, kde jste potlačili spoustu věci. Když se jednou ty zdroje uvolní, pocítíte úlevu. Přijde k vám nový život, stane se nové narození.

Tato úleva je základem, a bez něj pro člověka takového, jaký je, není možná žádná meditace. Zase nemluvím o výjimkách. Ty nejsou podstatné.

S tímto druhým krokem – když jsou věci vyhozené – stáváte se volní. To se míní prázdnotou, vyprázdnit veškeré potlačení. V této prázdnotě se dá něco dělat. Může se přihodit transformace, může se přihodit meditace. Pak, v třetím kroků používám zvuk hoo. V minulosti se používalo mnoho zvuků. Každý zvuk má specifický účel. Například, hinduisté používali zvuk aum. Možná ho znáte. Ale já nebudu doporučovat aum. Aum bouchá do srdečního centra, ale člověk už není vycentrován do srdce. Aum bouchá na dveře, kde nikdo není doma.

Sufi používali hoo, a řekněte-li hoo nahlas, půjde hluboko do vašeho sexuálního centra. Proto tento zvuk se požívá jako vnitřní bušení. Když jste se stali prázdní a volní, tento zvuk se může ve vás pohybovat. Pohyb zvuku je možný pouze, když jste prázdní. Jste-li naplnění potlačením – nic se nestane. Někdy to je dokonce nebezpečné používat mantru nebo zvuk, když jste naplnění potlačením. Každá vrstva potlačení změní cestu zvuku a konečným výsledkem může být něco, o čem se vám nikdy nezdálo, nikdy jste to nečekali a nikdy nechtěli. Potřebujete volnou mysl, pak teprve můžete používat mantru.

Proto nikdy nedoporučuji mantru pro nikoho, tak jak je. Nejdřív se musíte očistit. Tato mantra hoo by se nikdy neměla dělat bez prvních dvou kroků. Nikdy by se neměla dělat bez nich. Toto hoo se používá pouze v třetím kroku (deset minut) – používá se co nejhlasitěji, aby přineslo do toho celou vaši energii. Tímto zvukem bušíte do vaši energie. A když jste prázdní – když jste se vyprázdnili ve druhém kroku katarze – toto hoo půjde hluboko a udeří do sexuálního centra.

Sexuální centrum můžete zasáhnout dvěma způsoby. První je přirozený. Kdykoliv vás přitahuje příslušník opačného pohlaví, sexuální centrum je zasaženo zvenčí. Tento zásah je také jemnou vibraci. Muže přitahuje žena anebo ženu přitahuje muž. Proč? Co takového je v muži nebo co takového je v ženě? Zasahuje je kladná nebo záporná elektřina, jemná vibrace. Je to zvuk, skutečně. Například, asi víte, že ptáci používají zvuk pro sexuální přitažlivost. Veškerý jejích zpěv je sexuální. Opakovaně jeden do druhého naráží zvláštními zvuky. Tyto zvuky zasahují sexuální centra ptáků opačného pohlaví. Jemné vibrace elektřiny vás zasahují zvenčí. Když vaše sexuální centrum je zasaženo zvenčí, vaše energie začíná téct ven – směrem k druhému. Pak nastává reprodukce, zrození. Někdo další se z vás narodí.

Hoo zasahuje stejné centrum, ale zevnitř. A když sexuální centrum je zasaženo zevnitř, energie začíná proudit uvnitř. Tento vnitřní proud energie vás úplně změní. Transformujete se – rodíte sami sebe

Transformace probíhá pouze když vaše energie teče opačným směrem. Právě teď teče ven, ale pak začíná téct dovnitř. Teď teče dolu, a pak – nahoru. Tento stoupající proud energie je známý jako kundalini. Pocítíte ho téct ve svoji pateří, a čím výš se pohybuje, tím výš se pohybujete i vy s ním. Když tato energie dosáhne brahmarandhra posledního centra ve vás: sedmého centra, umístěného na vrcholku hlavy – dostali jste se k nejvyššímu lidskému vrcholu.

V třetím kroku používám hoo jako dopravní prostředek, který nese energii nahoru. Tyto první tři kroky jsou katarzní. Nejsou meditaci ale pouze přípravou na ní. Jsou přípravou ke skoku, nejsou skokem samotným.

Čtvrtý krok je skokem. Ve čtvrtém kroku řeknu stop! Když řeknu "Stop!" úplně se zastavte. Vůbec nic nedělejte, protože cokoliv uděláte může vás vyrušit a pak ztratíte pointu. Cokoliv – pouze zakašlání nebo kýchnutí – a můžete se minout s celou věci, protože se pohnula vaše pozornost.

Nic nedělejte. Neumřete. I když přichází kýchnutí, a vy deset minut nekýchněte, neumřete. Když cítíte, že vás to nutí zakašlat, když cítíte dráždění v krku a nic neděláte, neumřete. Jenom dovolte vašemu tělu zůstat mrtvé, aby se energie mohla pohybovat v jednom stoupajícím proudu.

Když se energie pohybuje nahoru, stáváte se tišší a tišší. Ticho je vedlejší produkt stoupající energie a napětí je vedlejší produkt energie sestupující dolu. Teď celé tvoje tělo se stává tak tiché, jako kdyby zmizelo. Nebudete schopní ho cítit. Stali jste se beztělesní. A když jste tiší, celá existence je tichá, protože existence je pouze zrcadlo. Odráží vás. V tisících a tisících zrcadel vás odráží. Když jste tiší, celá existence se stává tichou.

V tomto tichu vám řeknu, abyste byli pouhým svědkem – stalá pozornost: nic neděláte, ale pouze zůstáváte svědkem, pouze zůstáváte ze sebou samým, neděláte nic – žádný pohyb, žádná touha, žádné stávání se – ale pouhé setrvání tam a tehdy, tiché svědectví toho, co se děje.

Toto setrvání v centru, v sobě samém je umožněno díky prvním třem krokům. Dokud se neudělají tito tři, nemůžete zůstat se sebou samým. Můžete o tom mluvit, přemýšlet, snít o tom, ale nestane se to, protože nejste připravení.

První tři kroky připraví vás zůstat s okamžikem. Udělají vás bdělým. To je meditace. V této meditaci se stává něco za slovy. Jednou se to stane a pak už nikdy nebudete stejný, to je nemožné. To je růst; není pouhá zkušenost. To je růst.

Pamatujte, zůstaňte svědkem

To je meditace, ve které musíte být stalé pozorní, vědomí, bdělí, cokoli děláte. První krok, dýchání; druhý krok, katarze; třetí krok, mantra, mahamantra ‚hoo‘. Zůstaňte svědkem . Neztrácejte se.

Je lehce se ztratit. Můžete zapomenout během dýchání.Můžete tak silně dýchat, že zapomenete být svědkem. Ale pak ztratíte pointu. Dýchejte co nejrychleji, co nejhlouběji, přeneste do toho všechnu energii, ale pořad zůstaňte svědkem.

Pozorujte co se děje, jako kdyby jste byl divák, jako kdyby se všechno v těle dělo s někým jiným a vědomí bylo vycentrováno a pozorující.

Toto vědomí se má přenést do všech třech kroků. A když se vše zastaví a ve čtvrté fázi se stanete úplně neaktivní, zmražení, tato bdělost dosáhne svého vrcholu.