Zdroj: freeimages.comPokud člověk sleduje pokračování páteře dále vzhůru, až nahoru dovnitř hlavy, může objevit energetický bod, který se nazývá třetí oko. Odpovídá barvě indigové modři. Tento bod vysílá svou sílu většinou vpřed, přes čelo ven. Mnozí lidé zde cítí zřetelně výraznou sílu. Silou třetího oka je možno i zranit. Jak můžeme tuto nebezpečnou sílu zmírnit?

Opačnou silou je síla léčení. Vzniká spojením energie třetího oka, moci, se srdeční energií, láskou. I s touto energií je potřeba zacházet zvlášť opatrně. Láska je právě tím, co umožňuje vidět člověka takového, jaký skutečně je. K tomu potřebujeme sílu třetího oka. Nejbolestnější zkušenosti člověk dělá s lidmi, které miluje a kteří milují jeho. Jsou to lekce poznání. Otevírají mu oči.

Jako ostatní čakry podél páteře, má i čelní čakra dva aspekty. I zde je zapotřebí propustnosti zadní stěny. Pokud se soustředíte na energetický bod v hlavě, představte si, že se i dozadu, přes týl, otevírá kalich pro energii indigové barvy. Tak se člověk otevírá intuici. Co leží za člověkem, odpovídá minulosti. Dlouho shromažďovaná vědění, která již poklesla do nevědomí, zde může opět vrátit do „ používání „, pokud je třetí oko neustále přístupné.

Cvičení : Posadíme se vzpřímeně jako obvykle, uzemníme se a sledujeme průběh naší páteře až k základně naší hlavy. Odtud ji vnímáme dál vzhůru, až ke středu našeho třetího oka. Tento bod uvnitř hlavy rozšiřujeme –dopředu přes čelo a dozadu přes týl – s představou tmavomodré barvy. Necháváme temnou modř šířit kruhovitě kolem své hlavy v rádiu, který již důvěrně známe.

Vnímáme hloubko této barvy, která je nekonečná jako noční obloha. Cítíme šíři ducha. Dopřáváme si dotek této jasné , bezedné modři. Vidíme se dokonce obklopeni svou vlastní duhou, až k hlavě. Vidíme, jak rovnoměrný je rozsah naší duhové schránky. Vidíme barvy, jejich intenzitu a jas. Všímáme si přechodů mezi jednotlivými barvami. Vidíme i nerovnosti v naší barevné schránce, rozpoznáme zhuštění, jakož i tenká místa nebo díry. Vnímáme, jak vidíme sami sebe.

Když se dostaneme ke konci našeho vidění, začneme opět vnímat energetický bod v hlavě a z tohoto místa opět pomalu kloužeme se svou pozorností podél páteře směrem dolů, dokud se nedostaneme přes kořenovou čakru do země. Rozvíjíme ten pocit, takže vnímáme svou „ základnu „, své základy. Teprve pak se vrátíme zpět do všedního dne.

Při meditaci prostřednictvím čaker na hlavě musíme dbát na to, abychom spojovali energie hlavy neustále se svým tělem. V našem civilizovaném světě jsme již od dětství až příliš zvyklí na „ intelektuálnost „. Takovou jednostrannou zátěží způsobujeme bolesti hlavy, neklidný spánek, noční můry a chaos v myšlení, který nám krade vnitřní klid, namísto toho, aby nás zaváděl do vyšších oblastí klidu a míru. Záplava obrazů, např. v televizi, překrývá naše vlastní vize, které nás přibližují k sobě samým. Pokud by se tedy zpočátku obrazy nedostavovaly, nebo se objevovali jen „ nudné „ dojmy, prosím vás, buďte sami se sebou trpěliví.

Tím, že necháme protékat energii třetího oka dolů páteří, odnímáme proudu čelní čakry její ničivou sílu a nebezpečí, že zraníme druhé. Spojení se srdcem využívá moc třetího oka ( síla ! )léčivým způsobem, jak pro nás, tak i pro ostatní.

Iva Hédlová podle Egy Rasch