SÍLA ŽENY – 1.

Nebudeme hledat co je na nás špatného, ale zkusíme spíše najít limity, které jsme si samy vytvořily a které nám brání v rozvoji.

Můžeme tyto bariéry sami bourat a měnit se, aniž bychom se sami obviňovaly. V dětství jsme se naučily mnoho věcí, které jsou nám v podstatě ale cizí. Zkrátka jsme jen přijaly cizí myšlenky. A když jsme se je jednou naučily, můžeme se je teď odnaučit. Utvrdíme se v tom, že se chceme učit lásce k sobě samým, a pak si utvoříme několik zásad:

1. ZANECHTE KRITIZOVÁNÍ

Nemá to žádný význam nikdy se tím nedosáhne ničeho pozitivního. Zbavte se tíhy sebekritiky a nekritizujte ani ostatní , protože chyby nalezené u ostatních jsou často jen projekcemi toho, co sami na sobě nemáme rádi. Vidíme-li ostatní negativně, limitujeme tím samy sebe. Jsme samy sobě soudkyněmi. Nesoudí nás ani život, ani bůh či kosmos.

Cítím k sobě lásku a uznání.

2. NEMĚJTE STRACH

Až příliš často se terorizujeme vlastními myšlenkami a myslíme jen na jedno. Tomu musíme zamezit. Naučíme-li se přemýšlet pozitivně, změní se náš život k lepšímu. Až se příště přistihnete, že samy sebe strašíte, ihned řekněte:

Odpoutávám se od nutkání stále si nahánět hrůzu. Jsem božským a nádherným kvítkem života a od této chvíle chci žít naplno.

3. ZŮSTAŇTE SAMY SOBĚ VĚRNÉ

Jsme velmi zaměstnány vztahy k různým lidem a přitom samy sebe opomíjíme a uděláme si na sebe čas jen občas. Mějte o sebe zájem a nepřestávejte se mít rády. Dbejte o své srdce a duši.

Mým oblíbeným člověkem jsem já sama.

Pokračování příště v SÍLA ŽENY 2.

Iva Hédlová podle knihy Louise L. Hay – Síla ženy

Vydalo nakladatelství PRAGMA

Přečtěte si také:

UČÍME SE MILOVAT SAMI SEBE

Komentáře