Silová místa, na nichž se často scházeli lidé stejného smýšlení
Když se například v určitém sále často scházejí lidé k oslavám, je tato místnost časem tak prosáklá vibracemi stejného druhu, že od určitého energetického náboje začne tyto energetické vjemy vyzařovat na různých úrovních zpět. Výhodné je to v případech, kdy se tam sejdou lidé, jejichž úmysly jsou tímto vyzařováním podporovány.  

Silová místa, na nichž byly často uvolňovány silné emoce
Negativním příkladem je atmosféra středověkých mučíren, která dodnes vyvolává u většiny návštěvníků silné mrazení. V pozitivním smyslu můžeš v místnostech, kde si po léta hrají šťastné děti, vnímat vyzařování, které svádí k hravosti i leckteré dospělé.  

Silová místa, na nichž byla pravidelně provozována práce s energií
Staré oltáře, lóže svobodných zednářů nebo jiných společností, v nichž se dlouhou dobu pracovalo s energií, ale i chrámy, svaté háje a kostely, získaly v průběhu let díky magickýcm, šamanským nebo mystickým praktikám typické vyzařování, které se od jiných míst liší zřetelně nejen silou, nýbrž i druhem.

Silová místa, která jsou charakterizována architektonickými, geometrickými nebo materiálovými zvláštnostmi
Některé stavby byly vědomě, či podvědomě postaveny v určitém tvaru a z určitých materiálů, které působí jako jakási sběrná čočka pro jemnohmotné vibrace určitého druhu. Jedním z příkladů jsou orgonové akumulátory, objevené rakouským psychiatrem a přírodovědcem Wilhelmem Reichem. Na jedné straně shromažďují díky střídavému uspořádání organických a anorganických materiálů určité jemnohmotné energie a na druhé straně je ve svazcích vyzařují.  

Silová místa, která získávají své zvláštní záření díky nukleárnímu, elektromagnetickému nebo elektrickému záření
Každý atomový reaktor, elektrický transformátor a každá televizní věž představují silová místa. Díky silným elektromagnetickým nebo nukleárním energiím, které se tam shromažďují a pohybují, dochází k velkým střídavým účinkům s jemnohmotnými vibracemi. Tento princip vzájemného ovlivňování jemnohmotných a běžných fyzikálních energií se používá například u Kirlianovy fotografie, s níž lze pořizovat účinky charakteristických střídavých účinků pole elektrického vysokého napětí s aurou živé bytosti. Tyto vzájemné vlivy a síly, které jsou jejich základem nejsou v zásadě negativní. Dá se jimi i uzdravovat, pokud k otmu máme potřebné znalosti. Ovšem prakticky vždy dochází k negativním účinkům na tělo a ducha, jsou-li tyto energie příliš silné anebo příliš chaotické. Jelikož dnešní způsob stavění velkých elektrických, elektromagnetických nebo nukleárních zařízení nebere ohled na jemnohmotné jevy a jejich účinky na živé tvory, nepředstavují tato silová místa v žádném případě místa, s nimiž bys měl bezpodmínečně navazovat fyzický nebo jemnohmotný kontakt. Takové místo tebe může minimálně citově vykolejit.

Z knihy Rainbow Reiki od Waltera Lubecka

Komentáře