Toltécké moudrostiNehřešte slovem
Hledejte pravdu – oprostěte se od obhajování vlastní pravdy – vytvořte si krásný sen – přestaňte odsuzovat a obviňovat sami sebe – mluvte poctivě – nechte promlouvat lásku – staňte se bílým mágem – projevte svoje pravé úmysly – radujte se z nebe na zemi – uvědomte si moc svého slova – pěstujte v sobě víru – nahraďte strach láskou.

Neberte si nic osobně

Buďte odolní vůči názoru ostatních – chopte se své svobody – změňte svůj život – naučte se odolávat jedu – vzdejte se vlastní důležitosti – zanechte sebeposuzování – milujte a ctěte sami sebe – nevšímejte si názorů ostatních – vnímejte lidi takové, jací jsou – vaše pravda je platná pouze pro vás – každý žije ve svém vlastním snu – vzepřete se jedovatým emocím.

Nevytvářejte si žádné domněnky

Naučte se klást otázky – komunikujte jasně – buďte sami sebou – řekněte si o to, co byste chtěli – nechte život ať se změní – rozlišujte, co je pravda – pryč s domněnkami – vyjadřujte se otevřeně a upřímně – nepomlouvejte – dejte vale smutku a dramatům – zbavte se nutkání měnit druhé lidi – uvědomte si domněnky skryté v podvědomí.

Dělejte vše co nejlépe

Chopte se života a radujte se z něj – vaše schopnosti podléhají neustálé změně – žijte přítomným okamžikem – jednejte bez nároku na odměnu – važte si sami sebe – dělejte vše co nejlépe proto, že to tak dělat chcete – milujte své tělo a pečujte o ně – vyjádřete své božství – pusťte se minulosti – uskutečněte své myšlenky – nepřepínejte se – opakování je matka moudrosti.

DON MIGUEL RUIZ