Na nějakou dobu mohou zvenčí do silového pole proniknout různé vzory, usadit se tam a později ho částečně nebo zcela opustit. Modifikace v energetickém poli určitého místa, předmětu nebo bytosti mohou být vyvolány také vibracemi v síle celkového vyzařování nebo ve vyzařování určitých oblastí. Silová pole (aury) míst, bytostí nebo předmětů vstupují na kvalitativně různých rovinách do vzájemných vztahů, když:

a) existují silné emoce nebo jiné energetické střídavé působení kvalitativního nebo kvantitativního charakteru ve vztahu k druhému místu, bytosti nebo předmětu

b) je nalezena pro oba dostatečně přístupná báze dorozumívání pro vědomou a diferencovanou, ale i podvědomou výměnu.  

Jak silný a s ním související výměna, to závisí na ochotě vztahových partnerů přijímat vyzařování a na síle vyzařování jejich energetických polí.

Když toto tvrzení vztáhnu na silová místa, znamená to, že v širším smyslu je v podstatě každé místo silové. Ovšem nikoliv pro každého člověka v každé době, nikoliv v každém ohledu a ve velice rozdílné síle a kvalitě. Jinými slovy, pokud se cítíš neobvykle dobře v blízkosti velkého starého stromu nebo poutního místa, neznamená to, že každý člověk bude na těchto místech prožívat stejné zkušenosti. Často se také stává, že je zvláštní síla určeného místa prožívána, teprve když díky určitému procesu značně vzrostla citlivost vůči jemnohmotným dojmům, tedy byla rozšířena báze pro dorozumívání s jinými částmi světa. V užším smyslu jsou silová místa něčím, co ti dodává sílu, zprostředkuje důležité vědomosti nebo na tebe má celkově pozitivní vliv. Některá místa pro tebe budou důležitá pouze v určité době nebo také jen jednou v životě. Jiná tě mohou provázet dlouho, možná tak dlouho, dokud budeš existovat na této rovině. Taková silová místa tě mohou v těžkých dobách podporovat a učit jak úspěšně překonávat úskalí života a těšit se z jeho vrcholů. Tito velcí učitelé už často pomohli mnohým před tebou a v jistém smyslu tu právě pro to jsou. Na druhé straně jim můžeš poskytnout důležitou pomoc ve vzájemné výměně tím, že jim nabídneš reiki, pravidelně s nimi budeš udržovat kontakt a budeš pro ně dělat jiné věci, které pro ně budou důležité a tebe budou těšit. Díky takové spolupráci může silové pole dále růst a získávat další možnosti, jak pomáhat a uzdravovat.

Když v sobě budeš rozvíjet stále více schopnost naslouchat, dívat se, hluboce se otevírat pro to, co tě obklopuje, brzy zjistíš, že ve tvém blízkém okolí pro tebe existuje mnoho silových míst, které mají nejrůznější vlastnosti. Časem začneš lépe vnímat jejich individualitu, naučíš se cítit jejich vědomí a jejich poselství. Více a více se ti budou ukazovat jejich potřeby a talent. Budou se tak otevírat dalekosáhlé možnosti soužití a spolupráce.  

Z knihy Rainbow reiki od Waltera Libecka

Sdílet
Předchozí článekČakry – úvod
Další článekElfové

Komentáře