Čakry jsou energetická a informační centra v našem těle. Mají vliv na všechny tělesné funkce, zdraví organismu, psychickou stabilitu – tedy na celkovou fyzickou i psychickou kondici. Čakry si můžeme představit jako energetické víry – budeme se zabývat sedmi základními čakrami. Všechny čakry jsou párové. Když jsou v rovnováze a rozvinuté, projevuje se to zdravím a vyrovnaností.

Pokud jsou naopak nevyvážené, nedostatečně vyvinuté či zablokované, může se to projevit širokým spektrem mentálních, citových a tělesných potíží.

7.čakra

Sahasrára

temeno hlavy

6.čakra

Adžňa

mezi obočím, 3. oko

5.čakra

Višudha

Krční oblast

4.čakra

Anaháta

Srdeční oblast

3.čakra

Manipura

Solar Plexus

2.čakra

Svadhistana

podbřišek

1.čakra

Muladhára

kostrč

Informace o práci na harmonizaci čaker pramení ze zkušeností prožitých během semináře Léčivá síla čaker. Během 9-ti měsíců, kdy každý měsíc se jedna po druhé pročišťuje a harmonizuje každá čakra se dozvíte mnoho o sobě – a mnohé Vás samotné překvapí. S novým pohledem na svůj život, vlastnosti a vztahy se můžete naučit lépe orientovat, chápat situace i ostatní lidi. Celý seminář je zaměřen na praktické využití získaných informací v běžném každodenním životě. Právě v  tomto praktickém využití vidím největší přínos semináře – výsledky vidíte hmatatelně.

1. Rozdílné pohledy

O čakrách, jejich působení, významu  a práci s nimi existuje nepřeberné množství literatury. Základní informace o nich můžete získat poměrně jednoduše. Avšak je  mylné se domnívat, že čakra  je jen něco neživoucího, jen pouhý kanál energie, který je potřeba otevřít. Práce na čistění a harmonizaci čaker je velmi náročná, dotýká se mnoha našich vlastností, emocí a  hluboce uložených strachů či obav. Proto nejde  o jednoduchou práci "na doma". Jedinec sám o sobě s tímto tématem moc nepořídí – zde je potřeba zkušeného vedení a pomoci. Je mylné se domnívat, že takovou práci zvládneme pouhým dechovým či fyzickým cvičením, prociťováním čakry či stimulací kameny. I na tuto práci je potřeba důkladné přípravy.

 Můžeme zde použít připodobnění ke škole – musíme projí základním stupněm, poté středním a tak se postupně propracujeme až k nejvyššímu stupni. Nastoupit hned na střední školu není rozumné – nemáme potřebné základní znalosti, neorientujeme se v prostředí – v lepším případě budeme neustále zaostávat, naše snažení bude vyžadovat  nadměrné úsilí, které  často stejně končívá návratem zpět.  Konečným výsledkem je  velké zpoždění nebo dokonce nechuť do práce na sobě. Existuje mnoho škol, směrů či lektorů, kteří nabízí hned "vysokou" či "střední školu". Je  lepší, snadnější a rozumnější začínat budováním základů – pevných a  stabilních na nichž můžeme postavit vysoký  "chrám své Duše ".

Přinášíme Vám tedy základní nástin témat vztahujících s k dané čakře.  Nepopisujeme konkrétní práci a meditační okruhy, protože jsme  přesvědčeni, že nejde o již zmiňovanou "práci na doma". Zkušenosti, kterými jsme sami prošli nám dávají za pravdu. Věříme v sílu skupinové práce s důležitost vedení zkušeným lektorem.

2. Práce s čakrami

Jak již jsme si řekli, jsou čakry nejen energetickými centry těla, ale uchovávají v sobě také mnoho informací. Tyto informace si shromažďujeme po celý život na základě našich zkušeností. Z těchto zkušeností sbíráme ponaučení, pocity, strachy, obavy, přesvědčení. Podle toho jak nás daná zkušenost ovlivní a jak z ní vyjdeme, vytváříme  pole pro své další zkušenosti a reakce na ně. V čakrách tedy máme uloženy zkušenosti jak pozitivní, tak negativní. Na semináři  "Léčivá síla čaker" se učíme uvědomit si tyto zakódované programy, zpracovávat je a tím je postupně  měnit a vytvářet si tak cestu k psychické  a fyzické rovnováze.

3. Kořeny

Mnohé naše problémy, strachy a negativní zkušenosti si neseme z dětství. Prožili jsme situaci, která nám nebyla příjemná, traumatický zážitek či těžkou ztrátu. Protože jsme nevěděli, jak se situací vyrovnat, snažili jsme se větším či menším úspěchem "přikrýt ji betonovou deskou" a jít dál. Postupem času jsme si možná naskládali několik takových desek na různé události. I když jsme na některé zapomněli, desky zůstávají – a většinou tak úplně neplní svou funkci – informace a uložené bloky prosakují do našeho života  a způsobují nám problémy. Tyto problémy se mohou týkat zdraví i psychické kondice. Podvědomí nás tímto způsobem upozorňuje na zapouzdřené bolesti a problémy a dává nám příležitost najít nová řešení.

4. Funkce skupiny

Práce na pročistění a harmonizaci čakerního systému je bezesporu velmi náročná. Důležitou složkou semináře je podpora a pomoc skupiny. Vždy se můžete spolehnout na pochopení a zároveň se může  učit ze zkušeností a zážitků ostatních. Zároveň získáte mnoho nových přátel, se kterými si můžete vyměňovat své zážitky a poznatky.

5. Zkušený lektor

Základem celého semináře je zkušený lektor. Paní Jiřina P. Libánská a její  tým prošli již několik cyklů tohoto semináře, získali mnoho zkušeností a mohou Vám tedy vždy pomoci, poradit a vysvětlit vše co Vás bude zajímat. Osobně mám s paní lektorkou výborné zkušenosti – s důvěrou jsem se na ni kdykoliv mohla obrátit a vždy mi ochotně podala pomocnou ruku., poskytla podporu a radu


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015