slinivkaSlinivka břišní je poměrně malý orgán, který v životě a zdraví člověka sehrává velmi důležitou roli. Pokud funguje dobře, většina lidí o něm ani neví, pamatuje si jej snad jen z hodin biologie.

Když však slinivka onemocní, přináší postiženému útrapy, silné bolestia často jej ohrozí i na životě. Míra onemocnění má vliv nejen na funkčnostslinivky břišní, ale i možnost uzdravení a celkovou kvalitu života nemocného.

Co je slinivka břišní a jaké jsou její funkce?

Pankreasneboli slinivka břišní je malý, nepárový orgán velikosti lidské dlaně (okolo 25cm). Váží asi 75g a skládá se z tzv. hlavy (caput), těla (corpus) a ocasu (cauda). Je uložen podbrániční klenboumezi žaludkem a velkými břišními cévami. Má společný vývods žlučníkem, který ústí do části dvanáctníku (začátek tenkého střeva), kde se dostává natrávená potrava ze žaludku. Tam se projevuje jedna z funkcíslinivky břišní a to schopnost trávení potravy a její přeměny v důležité živiny (štěpením tuků, složitých cukrů a bílkovin). Je to umožněno produkcí trávicích enzymůtrypsinu, lipázy a amylázy. Slinivka je orgán, který je současně důležitoužlázou s vnitřní sekrecí, především díky sekreci inzulínu (i jiných hormonů např. glukagonu a somatostatinu). Inzulín je pro lidský život nepostradatelný, protože napomáhá snižovat hladinu cukru v krvi.. Nedostatek i nadbytek inzulínu může způsobit vážný zdravotní stav (koma) i smrt pacienta. Tímto způsobem se slinivka břišní zařazuje mezi jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Jeho onemocnění způsobuje velký problém na zdraví a správných funkcích organismu.

Jaké jsou nemoci slinivky břišní?

Onemocnění slinivky způsobuje téměř vždy velmi závažné stavy a podle projevů a laboratorních vyšetření se dělí zhruba na tři základní skupiny.

 • Akutní zánět slinivky břišní

 • Chronický zánět slinivky břišní

 • Nádory slinivky břišní

Dle určené diagnózy se přistupuje k léčbě a následné rehabilitaci (dieta, změna životního stylu, aplikace inzulínu apod.) nemocného.

Mezi známé nemoci, které se spojují se slinivkou břišní patří Diabetes mellitus (cukrovka).

TIP : jaké jsou příznaky zánětu Apendixu? Slepé střevoje červovitý výběžek, který ústí v tlustém střevě. Diskuze, články, rady.

Příčiny onemocnění slinivky břišní

Příčin onemocnění tohoto orgánu není mnoho, avšak o to víc jsou nebezpečné.

 • Alkohol.
  Nejčastějším důvodem všech nemocí slinivky břišní je nadměrné a dlouhodobé požívání alkoholu. Alkohol ničí tkáň slinivky a může způsobit nejen zánět, ale i karcinom (nádor).

 • Špatné stravování.
  Pokud se do jídelníčku zařazují převážně tučná a přepálená jídla, může to slinivku podráždit a způsobit zánět.

 • Žlučový kamínek.
  Pokud je žlučový kamínek malý a rozhodne se cestovat žlučovými cestami, může dojít k ucpání společného vývodu slinivky a žlučníku. Žluč pak poškodí slinivku. I enzymy slinivky, pokud se aktivují přímo v orgánu, mohou slinivku podráždit a vyvolat její zánět.

Příčiny onemocnění se často kombinují a je těžké určit, co za vzniklý problém může nejvíc. Každopádně se k léčbě přistupuje komplexně, aby se zabránilo dalšímu poškození orgánu.

Akutní zánět slinivky břišní

Akutní zánět slinivky břišní se může objevit z ničeho nic, takřka z plného zdraví. Může být důsledkem dietní chyby (po mastném či přepáleném jídle) nebo mejdánku spojeném s požitím většího množství alkoholu. Nejčastějším faktorem náhlého vzniku zánětu slinivky břišní je zaklíněný žlučový kamének ve společném vývodu. Projeví se náhlou a nečekanou, obvykle velmi silnou bolestí levého boku nad pupeční oblastí, která může vystřelovat až do zad. Přidává se nevolnost, špatný odchod plynů, opakované  a úporné zvracení, zrychlený puls a teplota. Projevem může být i žloutenka. Krutá bolest může vyvolat i šok, proto je bezpodmínečně nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc, případně nemocného odvézt rovnou do nemocnice.

Diagnóza se stanovuje na základě laboratorních testů, kde se v krvi a moči pacienta projeví známky zánětu a zvýšený výskyt enzymů slinivky břišní. Vedle fyzikálního vyšetření (pohmatem apod.) je určující výsledek ultrasonografie, CT – počítačové tomografie. Jsou to zobrazovací metody, kde se na obrazovce přístroje ukazují případné změny zmíněného orgánu. Vyšetření je krátké a nebolestivé.

Léčba vyžaduje hospitalizaci, kde se pacientovi dostává nejúčinnější terapie. Jsou monitorovány jeho životní funkce a potřebné léky a živiny se mu aplikují nitrožilně v podobě infuzí. Při akutním zánětu slinivky je v prvních dnech zakázáno požívat potravu perorálně (ústy). Zprvu se mu výživa dostává v infuzích, v té době se nemocnému často odsává sondou kyselý obsah žaludku. Později se mu do tenkého střeva zavede enterální sonda, přes kterou se potřebná výživa dodává. V případě žlučového kamene je nutné vyšetření a jeho odstranění pomocí ERCP (tenký kabel s kamerou). Bolest se tiší silnými analgetiky, příp. se aplikují i antibiotika. V nejtěžších a komplikovaných případech je nutná antišoková terapie, řízená ventilace, někdy i chirurgický zákrok k odstranění nekrotické tkáně slinivky.

Akutní zánět pankreasu (pokud není komplikován a léčba nastala okamžitě), neznamená většinou trvalé poškození funkce slinivky. Po vyléčení se doporučuje střídmost v jídle a pití.


TIP : Poruchy a projevy štítné žlázy, její operace a snížená funkce – tato a další témata najdete na webu Štítná žláza.biz

Chronický zánět slinivky břišní

Chronický zánět slinivky břišní nemá tak bouřlivý nástup, zato však člověka ohrožuje svými četnými komplikacemi. Nejčastějším důvodem bývá dlouholeté pití alkoholu, které oslabuje funkce slinivky břišní. Bývá snížená produkce trávicích enzymů a později i inzulínu. Nemocný se projevuje celkovou ochablostí, apatií, nechutenstvím, hubnutím. Dostavují se bolesti břicha po požití potravy, nadýmání, průjmy a žloutenka. U nemocných, kde je snížena produkce inzulínu se objevuje cukrovka.

Diagnózu předchází pečlivé vyšetření pomocí anamnézy, laboratorních testů, zobrazovacíchmetod i ERCP, podobně jako je tomu u akutního zánětu.

Léčba probíhá většinou v domácím prostředí. Bolesti se mírní analgetikya spasmolitiky. Chybějící enzymy se dodávají v podobě preparátů, zvýší se i přísun některých vitamínů, zvláště řady B, důležité jsou i vitamíny A,D a K. Nejdůležitější je však změna životních návyků, hlavně stravovacích. Je zapotřebí omezit živočišné tuky a nahradit je zvýšenou konzumací bílkovin a sacharidů. Alkohol je přísně zakázán!

Pokud se u postiženého projeví cukrovka musí dodržovat diabetickou dietu, popřípadě se mu do těla dodává inzulín v injekcích.

Chronický zánět je diagnostikován a léčen většinou, když už dojde k poškození funkce, příp. tkáně slinivky břišní. Z tohoto pohledu je víc nebezpečný, než zánět akutní, protože pacientovi přináší trvalé následky na zdraví a v případě nedodržování léčby, abstinence a dietního režimu může být i důvodem úmrtí.

Nádory slinivky břišní

Nádorové onemocnění slinivky břišní je velmi nebezpečné a většinou končí smrtí pacienta do jednoho roku po určení diagnózy. Přes veškerý výzkum se stále nedaří tuto prognózu změnit. Nádor pro své neurčité klinické projevy bývá diagnostikován příliš pozdě. Pacient přichází většinou s bolestmi břicha, zažívacími problémy, žloutenkou, váhovým úbytkem. Díky nechutenství, únavě a apatii, vykazuje celkovou zchátralost organismu.

Diagnostika se provádí laboratorními testy, které ukazují na zvýšené jaterní testy, enzymy slinivky břišní a v pokročilých stádiích i nádorové markery. Pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuku, CT, magnetické rezonance a ERCP) se lokalizuje výskyt nádoru. Většinou (90%) jde o velmi zhoubný karcinom vývodu slinivky břišní. Asi v 15% případů se dá radikálně chirurgicky odstranit. V ostatních případech je příliš pozdě. Léčba se zaměřuje na zmírnění bolestí a zkvalitnění zbytku života. Aplikují se většinou cytostatika.

Jak už bylo řečeno nádor slinivky břišní je většinou konečnou diagnózou, proto by nikdo neměl zanedbávat nespecifické příznaky hubnutí, trávicích problémů, přílišné únavy apod. Jen včasná léčba může přinést alespoň částečnou pomoc.