05-Mořská okurka
Základní téma: Pomáhá uzdravovat vztahy, které se zablokovaly nedorozuměním nebo bolestnými zkušenostmi. Podporuje schopnost vyjadřovat lásku a komunikovat.

Mechanismus působení: Tato esence pomáhá kauzálnímu tělu překonat disharmonii a rozpouští bloky emocionálního těla.

Popis esence: Uzdravuje a napravuje vztahy, ve kterých v minulosti docházelo ke vzájemnému zraňování a nepochopení a které jsou v důsledku toho zablokované vůči uzdravujícímu běhu života. Je určena hlavně pro blízké vztahy v rodině a s přáteli, pro lidi, kterým na sobě záleží a kteří by k sobě rádi našli cestu. Takovíto lidé si bývají v podstatě nakloněni, ale mají vůči sobě určité bloky a nedokáží porozumět myšlenkám, činům a motivacím druhého. Touto esencí se otevírá možnost opravdového uzdravení jejich vztahu a zlepšuje se jejich telepatické spojení. Na mentální tělo však mořská okurka neúčinkuje a sama tedy přívětivé myšlenky nenavodí. Měli by ji užívat oba partneři zároveň, neboť největším přínosem této esence je schopnost dát jejich vztahu nový, svěží začátek.

Účinky: Harmonizuje tu část kauzálního těla, která se týká telepatické komunikace s ostatními. Oživuje vůli i komunikační energii této oblasti. Rozpouští také bloky emocionální energie, které se nahromadily v důsledku neustálého zraňování a nepochopení, takže v lidských vztazích mohou opět převážit kladné city a láska. Nejlépe působí na vztahy s těmi, na kterých nám hodně záleží, protože zde je tok emocionální energie nejsilnější. Proto tu často dochází k zablokování. Na řešení těchto vztahů má navíc naše vůle (v kauzálním těle) největší zájem. Ostatní mořské esence účinkují spíše na vztahy vzdálenější. Mořskou okurku je dobré kombinovat s květovými esencemi nebo s jinou mořskou esencí zaměřenou na léčení vztahů a na usmiřování. Může také uzdravit staré pocity křivdy, které si dnes třeba ani neuvědomujeme.

06-Mořská sasanka
Základní téma: Uvolňuje mentální napětí, harmonizuje proudění mentální energie. Přináší pochopení pro druhé a schopnost lépe se na ně naladit. Sbližuje lidi a pomáhá odstranit napětí ve skupinách.

Mechanismus působení: Tato esence pracuje pouze na úrovni mentálního těla. Rozpouští blokády na této rovině a pomáhá překonávat její disharmonii.

Popis esence: Pomáhá zvláště lidem, kteří trpí mentálním napětím a úzkostí a kterým se často stává, že mají lidí kolem až po krk. Působí univerzálně, pomáhá člověku, aby se mentálně uvolnil a naladil se na lidi kolem sebe. Doporučuje se zvláště pro skupinové situace, kdy se dostávají do úzkého kontaktu lidé zcela odlišní, jejichž osobní disharmonie by mohly vnést nesoulad a konflikt do celé skupiny. Užívání této esence zklidňuje a uvolňuje mysl, ale účinek se projeví i na komplementárním jemnohmotném těle, kterým je tělo emocionální. Díky uvolnění napětí pak nedochází ke hromadění emocionálního antagonismu. Každý, kdo trpí mentálním napětím, může zkusit tuto esenci užívat dlouhodobě a pocítit tak její transformující účinek. Mentální napětí je často způsobené požíváním masa. Tato esence člověku pomůže uvědomit si, že by měl snížit nebo omezit jeho konzumaci, zvlášt pokud jde o maso červené.

Účinky: Mořská sasanka rozpouští energetické bloky v mentálním těle, osvobozuje ztuhlé myšlenkové vzorce a harmonizuje proudění mentální energie. S její pomocí dokáží lidé sladit své myšlení s ostatními a vzájemně se lépe chápat. Výrazně zlepšuje telepatii, takže se vyhrocené skupinové situace okamžitě harmonizují.

07-Mořský vějíř
Základní téma: Pro vznětlivé povahy. Uvolňuje zlost a frustraci a předchází tak nekontrolovaným výbuchům hněvu. Pomáhá nalézt objektivitu i v kritických momentech, včetně objektivního pohledu na sebe sama.

Mechanismus působení: Tato esence selektivně propojuje mentální a emocionální tělo a rozpouští bloky v emocionálním těle.

Popis esence: Darem této esence je schopnost přinášet klid a mír — a to zvláště prudkým povahám, které se snadno rozčílí a jsou schopné nad sebou ztratit veškerou kontrolu. Mořský vějíř jim pomůže lépe zvládat jejich vlastní temperament. Může jej užívat každý, kdo má se svou vznětlivostí problémy — ať už drobné nebo závažnější. Dává člověku schopnost podívat se objektivně na obtížné situace, kvůli kterým se rozčiluje — a to ještě předtím, než se v něm nahromadí explozívní množství emocí, které by jinak potřebovaly rychle uvolnit. (Hněv vlastně není ničím jiným než tímto nahromaděním emocí.) Člověk se nenechá tak snadno "vytočit" a dostane svůj temperament pod kontrolu mysli. Dokáže pak reagovat citlivě a s rozvahou. Mořský vějíř vypadá jako ruční vějíř, který lidé po léta užívali ke zklidnění a k ochlazení — ve vedru i v rozčílení. Dá se použít jednorázově v situacích, které nás provokují k výbuchu, nebo jako součást dlouhodobějšího léčení u lidí, kteří se svou vznětlivostí bojují neustále. Pomůže k větší opatrnosti i těm, kteří často vyvolávají výbuchy hněvu u ostatních.

Účinky: Propojení mentálního a emocionálního těla spojuje naše myšlenky s těkavými emocemi. Mysl pak dostane tyto jinak těžko zvladatelné emoce pod kontrolu. Tato esence rozpouští také zablokovaný hněv a zadržené pocity frustrace emocionálního těla, takže předchází nekontrolovaným výbuchům hněvu, ke kterým by docházelo při jejich uvolňování.

Esence zakoupíte na www.aura-soma.cz.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015