Andělé světla

Prosíme tě, vlož levou ruku do prvé a zkřiž pravou nohu přes levou. Narovnej záda a buď uvolněný. Vlny naší lásky proudí nyní všemi tvými čakrami a zvyšují jejich frekvenci.

Prosíme tě, vdechni a vydechni třikrát a naslouchej svému dechu. Představuj si neustále znovu, že se můžeš pomocí svého rozumu, své myslí a pomocí všech tvých vědomí dostat skrze proudění svého dechu, které je mostem mezi vesmírem a tvým tělem, do říše svého srdce, do frekvenčních polí své duše.

Když budeš pokračovat se čtením či posloucháním, pak zkus zároveň zůstat svou pozorností u svého dechu. Vdechuj a vydechuj klidně a ne příliš hluboce. Dech je život, vše dýchá. Existují různé formy dýchání. Ve svém nejvnitřnějším atomovém vědomí dýchá i kámen, neboť i on je oduševněn duchem a je živý. Mnozí lidé ohraničují život ve své představě a myslí si, že jen to žije, co viditelně dýchá, jako například člověk a zvíře. Duchovní princip dýchání ale není ohraničen. Energetické proudy dechu jsou v pozemské rovině nabité elektricky a magneticky. Také se dá říci, že dech je aspektem principu Bůh-otec a Bůh-matka v těle, které ho udržují při životě. Jestliže necháš dech jako Božský proud, jako tok živoucího ducha vědomě proudit do svého těla, poznají tvá vědomí, i když ne zrovna tvé vědomí rozumu, svou božskou podstatu. Zažít vědomě vlastní dech znamená vědomě vnímat vlastní, kreativní božskou činnost, která tě udržuje při životě. Pomocí síly představivosti můžeš vést skrz svůj dech energetické formy z vesmíru do všech částí tvého těla-je to fantastické očistné cvičení, které může zabránit mnoha nemocem.

Jestliže však jeden orgán onemocněl, můžeš si při vdechování uvědomit svou sounáležitost s Božským bytím v sobě, dech zadržet a pak vést tyto tekoucí, božské léčivé proudy s pomocí své představivosti do nemocných částí těla. Toto jsou ještě málo používané léčebné metody, které však již dnes můžeš použít. Jestliže nyní nabiješ svůj dech energií lásky nebo harmonie nebo léčivou silou, vždy se Božský-duchovní princip stará o to, aby léčivé proudy, které proudí s dechem byly vedeny na ta místa, kam je směřuje síla tvé představivosti a tvého vědomí. Jestliže chceš určitý vnitřní orgán ošetřit. Měl by ses snažit podívat se v knize, jak tento orgán vypadá a to tak dlouho, až jej dokážeš vizualizovat se zavřenýma očima. Vdechuj potom vědomě léčivou energii do tohoto orgánu a představ si, jak tato energie, kterou jsi vědomě stvořil, tímto orgánem proudí a léčí jej. Jestliže povedeš tímto způsobem energii přímo do nějaké části těla, pak se zároveň zaktivují v souvislosti s ní se nacházející jemnohmotné energetické okruhy. Také slabiny v éterickém těle, které vznikly nemocí, budou harmonizovány. Celý energetický systém těla se posílí.

Z knihy Meditace

Z německého originálu přeložila Eva Melzerová

Knihu si můžete objednat pouze na www.reiki-melzerova.cz


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
loading...

Komentáře