Lidé se strachem z opuštění často přitahují partnery, kteří jejich strachu poskytují stálý přísun potravy. Partnery, kteří je klamou, neváží si jich, nebo jsou jim nevěrní, nebo takoví, kteří jsou emočně uzavření a reagují necitlivě.

Všichni tito partneři představují potenciál, aby si člověk se strachem uvědomil svá nevyřešená bolavá místa – nízkou sebedůvěru, negativní postoj vůči sobě sama, strach se otevřít druhému, strach z lásky, staré traumatické zážitky z minulosti a další. Bohužel lidé tento potenciál v naprosté většině případů nevidí; ponoří se do svého utrpení a žijí je jako jedinou realitu. Opakovaně prožívají zklamání a bolest ve vztahu nebo z konce vztahů. 

 

Strach z opuštění může zapříčinit, že tito lidé velmi sleví ze svých nároků na partnera a na vzth. Mohou žít vedle závislého člověka nebo chronického lháře, aniž by se dokázali ze vztahu vyvázat – jejich strach z opuštění jim brání postavit se na vlastní nohy a přiznat si realitu, jaká je. Ale pozor – ne vždy je to tak, že protějšek je lhářem nebo bezcitným člověkem – mnohdy ho tak člověk pod tíhou strachu pouze vidí. Jeho vnitřní napětí může být nesnesitelné a vyloženě pak potřebuje najít něco, co by mu potvrdilo domněnky, aby mohl říct: „Vidíš, je to tak, jak jsem si myslel/a.“ Zároveň ale nechce najít nic. Je to zvláštní paradox. Své zklamání si tak v mnoha a mnoha případech sám vytváří. To on sám je zdrojem svých očekávání a představ a je to také jeho mysl, která hledá důkazy pro své domněnky. Když se někdo opravdu bojí, dokáže vidět něco i tam, kde není vůbec nic.

 

Vy, kteří máte strach z opuštění, byste měli vědět důležitou věc: i kdyby pominulo to, co vás na druhém trápí – partner by se třeba přestal úplně stýkat se ženami nebo partnera s muži, hodně by se vám věnoval, často vám lichotil a vyznával lásku -, váš strach by to nevyřešilo. Pořád by se objevovala místa, v nichž budete cítit obavy a budete si do nich promítat své představy – když je partner v práci, když jel nakoupit, když šel na trénink. Jel tam opravdu? Koho tam potkává? Opravdu se mu líbím? Opravdu mě miluje? Je to pravda, nebo jen přetvářka? Ve chvílích přílivu pozornosti od partnera budete možná spokojeně příst, protože vaše vnitřní dítě dostává, po čem prahne, ale až tyto chvíle pominou, nebude vám zásoba energie, kterou jste získali, stačit na dlouho – snad ani na kratší dobu, protože je možné, že jen zaplní největší krátery, které uvnitř vznikly, když vám bylo ublíženo nebo když jste léta nedostávali to, co jste tolik potřebovali. 

 

Někteří lidé se strachem z opuštění hledají jistotu v příslibu manželství a později v jeho naplnění. Pociťují nutkání stvrdit vztah něčím vážným a věří, že tím k sobě druhého připoutají a jejich strach se tím nasytí a usne. Někteří mohou své partnery do svatby tlačit nebo se snaží urychlovat průběh posunu ve vztahu. Avšak zasnoubení, svatba, ani příchod dětí na svět skutečně nezaručí zmizení strachu z opuštění. Možná se v některých etapách zmírní, jindy zase zvýrazní, ale pokud pro vyřešení starého strachu člověk nic neudělá, bude i nadále vždy jeho věrným vnitřním průvodcem. 


* * *

– z knihy Strach z opuštění, PhDr. Veronika Neumannová 

Zdroj: www.andelskydenik.blogspot.cz