Podívejme se na bioinformační přípravek Venisfér obsahující byliny, které nejen pomáhají regenerovat mozkové buňky, ale také rostliny podporující činnost kostní dřeně, zlepšující krvetvorbu a čistící krev. Ve slově Venisfér se skrývá více významů. Můžeme je vyložit jako veni – vény neboli cévy, nebo jako veni – přijít do jiné sféry. Prostřednictvím harmonizace psychiky nás přípravek dokáže nasměrovat v nazírání na okolní svět z jiného pohledu, jakoby shora, a věci, které se nám zdály nepřekonatelné, se najednou stávají malichernými a lehce zdolatelnými, pochopitelnými a neobtěžujícími. Jsme najednou jaksi nad věcí, a to je v životě mnohdy potřebné.

Než si začneme regenerovat oblasti které spadají pod sedmou pozici Venisféru v regeneraci ve Sféře, musíme si vysvětlit některé věci kolem.

Zhoršení činnosti srdce může mít příčinu v ledvinách.

Ledviny jsou zásobovány krví prostřednictvím tepen. Ty se v kůře ledvin postupně větví na malé, jako kuličky vypadající filtry (glomeruly). Je-li krev toxická, zanítí se a některé zaniknou. Snížený počet těchto filtrů znamená zhoršující se průtok krve ledvinami, na což tělo reaguje zvýšením tlaku. Srdce se tedy musí více namáhat. Je-li silné, zvýšený nápor zvládne. Slabé srdce se však zvětší, dojde k poruchám jeho výkonnosti a k úplnému zastavení. Měli bychom věnovat stále větší péči dvěma základním detoxikačním orgánům – játrům a ledvinám. Zopakujme si ještě jednou, že nejsou-li játra a ledviny schopny náhlé zvýšení toxicity zvládnout, je srdce vystaveno nadměrné zátěži. Jedovatost krve nakonec přivodí degeneraci jater a ledvin, protože je značnou překážkou procesům optimální oxidace. S normalizací funkcí těchto dvou důležitých orgánů se druhotně upraví i činnost srdce.

To nejrozumnější, co může člověk pro tyto orgány udělat, je nevystavovat je zbytečné chemické zátěži.

Měli bychom přitom vědět, co vkládáme do úst, přemýšlet, co je čerstvé, přírodní a co je konzervované a staré, bez energie. Rozhodně, pokud jíte upravované potraviny, zvyšte zároveň příjem čerstvé zeleniny a ovoce. Tím z větší části vykompenzujete nedostatek energie v nehodnotné potravě.

Srdci svědčí, když omezíte příjem tuků. Mějte na paměti, že nadměrný příjem tuků a kalorií představuje náhlý nápor na vaše srdce, které je nuceno zvýšit výkon, aby zajistilo proces trávení.

Nepřejídejte se a jezte vícekrát během dne v malých dávkách. Místo sladkých moučníků, tučných jídel včetně tlustého masa a smetanových těžkých omáček dejte přednost masu libovému, zeleninové polévce a salátům.

Při stanovování diagnózy srdce musíme brát v úvahu příčinu vzniku onemocnění. Spoléhat se pouze na elektrokardiograf není stoprocentní. Když vyloučíme genetické oslabení, můžeme například změřit přístrojem již jen důsledek nerovnováhy ledvin a jater.

,,Vždy" stejná příčina:

1. Nemoc je důsledek dlouhého procesu postupné intoxikace organismu a hromadění odpadních látek a jedů v těle, který začíná již od narození. Mnoho toxinů si na svět přinášíme již od matky, která se porodem části toxické zátěže zbavuje. Žena, ale i muž, kteří se rozhodnou mít děti, by měli z vlastního přesvědčení projít detoxikační kúrou, aby se jim narodilo zdravější dítě.

2. Špatná životospráva, prostředí i způsob myšlení jsou hlavní příčinou degenerace organismu. Způsob myšlení a zevní prostředí jsou schopny narušit energetiku těla a činnost orgánů. Tím se intoxikace podstatně urychlí.

3. Stejný druh jedu a infektu je schopen v kloubech vyvolat artritidu, v játrech hepatitidu, ve slinivce cukrovku a v srdci arytmii. Srdeční choroby signalizují chemicky narušené tělo. Lze jej uzdravit detoxikací a eliminací toxinů, to znamená, že je nutné vyloučit z něj příčinu onemocnění.

Imunitní systém je naše důležitá životní ochrana!

Řada intoxikací pochází nejen z chemických látek a těžkých kovů ze stravy a dýchání otráveného vzduchu, ale mnoho toxinů je produkováno přímo v těle kvůli přemnožení virů, plísní, bakterií, parazitů a mikroorganismů. Ty někdy vylučují mnoho toxických a nebezpečných látek. Dokud je imunitní systém na úrovni, množení těchto mikroorganismů je omezeno na minimum. Tělo je stačí likvidovat. S oslabením imunitního systému roste i množení mikroorgasnismů, a tím i jejich vylučování mnohdy nebezpečných toxinů do těla. To přispívá k oslabení energetiky a snížení detoxikační činnosti orgánů. Jakmile imunitní systém klesne na ,,kolena", organismy se přemnoží a intoxikace se zvýší. Ukládání toxinů je větší než detoxikace a tělo může i několik let živořit, než se zcela zahltí toxickým odpadem. Naše tělo a jeho stav si můžeme představit jako rostlinu, která má špatné podmínky k životu. Je nevzhledná, malá a špatně vyvinutá. Při stále trvajícím zanášení nastává za nějaký čas kritický stav ohrožení. Podívejme se například na jeden nebezpečný mikroorganismus, který dokáže vylučovat jedovaté toxiny.

Toxiny Staphylococcus aureus

Toxiny tohoto mikroorganismu, známého jako "zlatý stafylokok", tvoří skupinu enterotoxinů označovaných písmeny A, B, C ? , C 2, C 3, D, a E. Všechny jsou schopny vyvolat intoxikaci u člověka. Zdrojem těchto toxinů jsou některé kmeny grampozitivního stafylokoka S. aureus.

Jedná se o jednořetězcové lineární proteiny o molekulové hmotnosti od 19 do 26 kDa. Toxikologicky nejvýznamnější je enterotoxin B. V čisté formě tvoří bílý, hydroskopický prášek, snadno rozpustný ve vodě. Je odolný k vysokým teplotám, vydrží i 30minutový var. V suché (lyofilizované) formě je velmi stálý, zejména je-li uchováván při nízké teplotě. Svou toxicitu si zachovává po dlouhé roky. Vedle enterotoxinů produkují různé kmeny S. aureus také další toxiny s neurotoxickým účinkem. Toxicita není extrémně vysoká, ale již množství několika miligramů enterotoxinu B v potravě dokáže vyvolat zvracení a průjem.

Mechanismus toxického účinku je založen na vysoké afinitě enterotoxinů k buňkám střevní sliznice, ve kterých vyvolávají poruchy metabolismu vody a minerálů. V žaludeční stěně jsou specializované receptory, na něž se enterotoxiny váží.

Klinický průběh intoxikace je charakterizován rychlým nástupem účinku . Příznaky se objevují náhle, bez varování. Je to zvracení, průjem a žaludeční křeče. U intoxikovaného rychle stoupá teplota až na 39 °C. Příznaky mizí během 24 hodin, intoxikovaného je nutno držet v teple a v klidu, s dostatečným přísunem tekutin. Neurotoxicky účinné látky mohou vyvolat paralýzu horních končetin, pravděpodobně jako důsledek demyelizace některých nervů, mohou ale také vyvolat nekrózu ledvin či jiné poruchy. Úmrtnost je relativně nízká. Smrtelná je intoxikace pouze pro starší a oslabené osoby, kterým není poskytnuta odborná lékařská péče. Spolehlivou ochranu před aerosolem toxinu poskytuje pouze chemický oblek a ochranná maska. Terapie je pouze symptomatická a spočívá v dostatečném přísunu vody a minerálů. V těžších případech je nutná hospitalizace. Dekontaminace není známá. Jakmile již jed pronikne do organismu, nelze jej odstranit. Přesto existují některé rostliny, obsažené i v přípravcích Diocel a Venisfér, které mají vliv na omezení jeho množení a na následnou detoxikaci organismu.

Kde vzniká místo úložiště odpadu?

Toxiny se začnou zpočátku usazovat v nejvíce energeticky a geneticky oslabeném orgánu a v oblasti, která s oslabeným orgánem souvisí. V oblasti, kudy probíhá meridián oslabeného orgánu a v místě jeho reflexní zóny.

Jak zvrátit situaci v náš prospěch?

V první řadě musíme zlepšit energetiku těla a současně se pokusíme všemi dostupnými prostředky zahubit mikrooganismy a plísně. Přestane tak i jejich produkce nebezpečných látek do těla. Zároveň pomocí fytoterapie pomůžeme orgánům zlepšit jejich činnost a celkově zharmonizujeme životní pochody. Ozdravný proces nastartujeme pomocí bioinformačních přípravků a biorezonance. Vyladíme si energetiku, činnost orgánů a nastolíme celkovou rovnováhu v těle. Odstartování ozdravného procesu může způsobit přechodné zhoršení situace, kterému se říká reverze. Reverze se nebojte, je to jen pozitivní odezva organismu, kterou musíte projít. Při silnější reverzi stačí snížit dávkování na minimum a regenerační postup bude příjemnější.

Autor: Vladimír Ďurina   Zpravodaj SFÉRA – 4/2005

Podle studie, o které informuje britský odborný časopis New Scientist, náročné termíny v zaměstnání a konkurence spolupracovníků výrazně zvyšují riziko infarktu myokardu. Nejedná se o nijak nečekaná zjištění – souvislost mezi stresem a rizikem infarktu je známa již poměrně dlouho. Rovněž tak je již dávno známo například to, že pondělí je z hlediska možnosti infarktu nejrizikovější den.   Tato švédská studie (opírající se o data 1400 pacientů ze Stockholmu a okolí ve věku 45 až 70 let a jejich srovnání s 1700 lidmi bez srdečního onemocnění) však přinesla zajímavá statistická zjištění. V případě náročného termínu v práci jde až o šestinásobné riziko, zatímco v případě konkurence maximálně o dvojnásobné riziko selhání srdce. Výsledky dále ukazují, že prudké zvýšení tlaku v práci zvyšuje riziko pro srdce více než postupné zesilování nepříznivých okolností. Nicméně i pomalé negativní změny toto riziko zvyšují.    

New Scientist

Přípravek VENISFÉR je možno zakoupit v eshopu na stránkách: www.annadea.cz