Velikonoční čas nám symbolicky umožní mocně očistit a spálit v sobě vše staré a mrtvé, abychom se mohli znovuzrodit a vzlétnout jako ten bájný, ohnivý „Pták Fénix z popela“. V dubnu máme definitivně zavřít dveře za minulostí a otevřít se budoucnosti svých snů, která se však zatím podobá spíše prázdnému listu papíru. Začínáme s čistým štítem a základy svého nového života stavíme na „zelené louce“. Nejdříve je třeba pořádně zrýt, vyčistit a zúrodnit živnou půdu, na které mají semínka našich březnových rozhodnutí a projektů vyrůst do síly a krásy.

V březnu nás neukotvené a mlhavé Slunce v Rybách v rozhodování příliš nepodporovalo. Přinášelo sice spoustu inspirace a duchovní podpory, ale zároveň jsme ztráceli pevnou půdu pod nohama a kontakt se starou známou realitou. Nebyli jsme nikde „Doma“, spíše jsme se ocitli „někde mezi oddělenými světy“ Staré a Nové Země. V březnu jsme se všichni stali energetickými „mosty“, přes které proudila na Zem spousta Světla a nové tvořivé energie z vyšších duchovních rovin, která nám má pomoci vybudovat Novou Zemi v naší fyzické 3D realitě.

Světelná vlna mistrovských bran 3. 3. – 13. 3. – 30. 3. navíc přinesla speciální aktivační kódy k probuzení tzv. Můstkových Lidí, kteří mají přijmout důležitou roli v dalším procesu Vzestupu (viz Surf Report od Solary).  Právě jejich úkolem je stát se spojovacím článkem – mostem – mezi oddělenou realitou Třetí a Páté Dimenze. Můstkoví lidé mají s nadšením převzít duchovní nástroje, poznání a učení od lidí z První vlny a předávat je tvořivě dál připraveným lidem Druhé vlny ve Třetí Dimenzi. Společně se mají aktivně zapojit a do značné míry ulehčit práci hlavně lidem z První Vlny, kteří dlouho obětavě a často osaměle spolupracovali na intenzivní transformaci reality Staré Země, vývoji a ukotvení Nové Země pro nás všechny.

Můstkoví lidé se také docela váhavě rozhodovali, zda přijmou dobrodružství, dary, úžasné nové talenty a schopnosti, ale také náročné výzvy a zodpovědnosti z této role vyplývající. S jarní rovnodenností nás však Slunce v Beranu všechny povzbudilo a podpořilo učinit správná rozhodnutí ohledně nových rolí a změny životního směru. Stejně tak úplňková brána 30.3. nám nakonec pomohla všechny nové energie propojit a ukotvit v našem těle i v jádru Země.

V dubnu se tak můžeme zaměřit na kořeny a základy našeho nového Stromu Života. Podíváme se kořenům našich základních přesvědčení, hodnot, zděděných vzorců a programů. Začneme s očistou nezpracovaných témat naší „kořenové čakry“ – základní strachy, viny, tajemství, rodová karma, odkaz předků, na archetypální úrovni i vztah k „Matce“ Přírodě a „Otci“ Vesmíru.

Do tématu nás uvede velmi silná aktivační brána velikonočních svátků 2. – 5. dubna, kdy se novým způsobem podíváme na křesťanské paradigma a dávný archetyp Svaté Rodiny, kolem kterého je hodně nejasností a zkreslení a který nás na kolektivní úrovni ovlivňuje již dva tisíce let. Budeme mít možnost uvědomit si skrytou dynamiku tradičních rodinných vazeb, které nás skrze karmickou síť (mřížku) a tzv. „Řád Lásky“ pevně drží v omezujících strukturách 3. dimenze – ve starých rolích, v minulosti, v boji, strachu, nedostatku, závislosti a manipulaci starého systému. 

V tomto roce Kozoroha máme mimo jiné zásadním způsobem změnit strukturu rodové hierarchie, podstatu rodinného systému a tradiční svazující rodinné vztahy. Velikonoční brána nám umožní vytvořit nové paradigma rodiny – Posvátné Rodiny. 

Současná rodová hierarchie je založená na úctě hlavně k předkům, což mělo v minulosti své opodstatnění. Teď už však nejde jen o "zachování rodu" a o to, kdo je „menší“ a kdo „větší“. Nová generace Dětí Nové Země, která teď přichází na Planetu, již nemusí a nemá dále nést rodová břemena a nesplacenou karmu v rámci zachování vyššího „Řádu Lásky“. Je třeba vybudovat nové kořeny, novou základnu pro zdravý vývoj. Potřebují rodinné hodnoty založené spíše na vzájemné úctě, vzájemné lásce, vzájemné důvěře, respektu, rovnosti, spolupráci, svobodě, odpovědnosti, toleranci, rozvoji, volnějších vazbách, otevřenosti vůči ostatním – širší Rodině.

Duben prověří opravdovost a pevnost citových vztahů v rodině. Některé vazby povolí, jiné se zcela zruší, mohou vyplavat na povrch ještě dávná omezení, křivdy, tajemství a staré programy, ale nakonec se ve volnějším prostoru vytvoří něco nového a hodnotného. Možná se do tohoto prostoru bude rodit více dětí, která jsou už od batolete rozhodně „větší“ než my všichni, „větší“ než jejich rodiče a předci. Možná se naučíme ve vztazích větší svobodě a rovnosti, což bude hlavní téma příštího Vodnářského roku 2011.

Křesťanský svátek Velikonoc nám tedy hned na začátku měsíce připomene, že nejde jen o naši rodinu, naše rodinné vztahy, našeho otce a matku. Ukáže se nám širší obraz ohledně Posvátné Rodiny. Všichni jsme jednou velkou Rodinou, do které patří i naše Světelná Rodina a spřízněné duše z našeho Hvězdného Domova. A tady na Planetě Zemi jsme všichni Doma – všichni máme jeden Domov. A také naše fyzické tělo je jedinečným Domovem pro naši duchovní podstatu.

Mocná očistná vlna, která začne přicházet na velikonoční neděli 4. 4., ještě zesílí na Novoluní v Beranu 14. 4. a zmírní se až během úplňkové brány. Abychom mohly skutečně svobodně tvořit ve vyšších energiích, potřebujeme se konečně odpojit od karmické mřížky, která nás udržuje prostřednictvím „zákona karmy“ a tzv. „Řádu Lásky“ v dualitě a omezení staré 3D reality. Silné ohnivé energie novoluní nám pomohou spálit všechny zbývající nízké a staré energie a zrušit napojení na karmickou síť na všech úrovních našeho Bytí. Naše genetická zátěž se začne čistit doslova „až do morku našich kostí“. Umožní hlubokou očistu krevního řečiště na buněčné úrovni, pročistí naši krystalickou strukturu a vytvoří dobrý základ pro pozdější podzimní aktivaci kvantové DNA.

Tento očistný proces může být však pro naše fyzické tělo dost náročný a nepříjemný.  Na fyzické úrovni lze proto nejen v dubnu, ale v průběhu celého roku, očekávat častější bolesti kloubů, svalů, páteře, zubů, hlavy, také úrazy, zlomeniny, výrony, migrény, poruchy spánku, soustředěnosti, chronickou únavu apod. Fyzické tělo potřebuje posílit a podle hesla „Prevence je nejlepší lék“ – je dobré zařadit do svého rozvrhu pravidelně dostatek péče, odpočinku, relaxace, masáže, zdravou stravu bohatou na živiny, nenáročné cvičení – vhodná je jóga, pilates, tanec, plavání, procházky v přírodě, koupele bylinné nebo solné, práce s krystaly apod., které tělo podpoří v jeho hlubokém transformačním procesu.

Se vstupem Slunce do zemského znamení Býka 20. 4. začneme pociťovat novou stabilitu, důvěru, bezpečí a sebejistotu. Všechny náročné změny a nové energie se budou pomalu usazovat v nás i v okolní realitě. Zároveň se budeme moci více napojit na "Světelnou Síť " Nové Země, přes kterou začnou do našich životů a nových základů plynout ty pravé tvořivé, vyživující a podporující energie Nebe i Země. 

Během úplňku ve Štíru (Slunce v Býku) 28. 4. nám Země otevře své skryté poklady a zdroje, ze kterých může naše tělo čerpat potřebnou životodárnou Sílu a regeneraci. Z jejích hlubokých Pramenů "Živé Vody" budeme moci obnovit, vyživit a posílit svůj nový Strom Života. Můžeme pocítit skutečné ZNOVUZROZENÍ a najít opět chuť Žít a Tvořit v lásce, radosti a hojnosti. Přízeň Matky Země nás neopustí ani v květnu, kdy si její dary a milující náruč budeme vychutnávat do sytosti.

Tolik k energiím dubna. Na další virtuální setkání v květnu se těší Daniela

Poznámka pro kopírování:

„ Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu“.

Komentáře