Kniha sofistického léčitelství, napsaná šajchem amerického řádu Chišti, odkrývá původ zázraků, jehož pomocí súfijci získávají přístup k Božským atributům a odrážejí je ve svém léčitelském duchovním úřadě. Šajch Moinuddin je autorem mnoha knih o různých aspektech přírodní medicíny a dříve byl pracovníkem Fulbrightova výzkumného ústavu a sestavil několik prvních anglických překladů klasických perských textů o léčitelství. Prošel školením tawízu ( věda o využívání veršů z Koránu při léčení ) a obdržel oprávnění ho předávat od Hadži Šeich-ul-Islam Nimatulla Šajtani, ředitele zákonů šari´at v Afghanistánu. Rovněž studoval s Pirem Sjedem Daudem Ikbali, vůdcem nakšabandiských súfijců na Blízkém východě. Je členem islámské lékařské asociace a vystoupil na mnoha mezinárodních sympoziích o súfismu a léčení v Afghanistánu, v Pákistánu a Indii.

Šajch Moinuddin byl nedávno jmenován Chalífátem, neboli následovníkem Sjeda Safdar Ali Šaha Chišti, Velkého Šejcha Řádu Chištijjah na Blízkém východě.

Súfí se domnívají, že dech života existuje a pokračuje na základě izn, čili svolení Boha, onoho jediného, který stvořil nás všechny. Na tom, jak nazýváme Stvořitele – zda Bohem, Alláhem., Jahvem či kýmkoli jiným- nezáleží. Ve své konečné realitě je Bůh jeden. Dává své svolení, aby lidský život existoval, a tak dlouho, dokud toto svolení přetrvává, tak dlouho můžeme vdechovat a vydechovat. Bez ohledu na to, jaký systém léčení chceme aplikovat či nakolik zručný je lékař, nemůžeme jít proti izn, a nepomůže nám ani, kdyby se sešli všechny lékaři světa. Pokud tu není svolení Boha k životu, pak není dech a život se zastavil.

To potvrzují zajímavé příklady. Když se narodí dítě, nedýchá okamžitě. Někdo říká, že šok ze studeného vzduchu vybudí dýchání. Ale to nenastane v každém případě. Súfí by řekl, že Alláh zasílá svou izn tomuto určitému životu, aby mohl začít. Pokud mu nepředá své svolení, pak žádné úsilí nemůže dítě donutit , aby se nadechlo. Narodí se mrtvé.

Na druhé straně i přes veškerou snahu ukončit život svolení Boha k životu překoná lidské úsilí. V lékařském časopise nedávno vyšel článek, který hovořil o partnerské dvojici, která přišla za svým lékařem kvůli tomu, že za žádných okolností nechtějí dítě. Lékař navrhl aby manžel podstoupil permanentní vasektomii a ta byla provedena. O několik měsíců později se vrátil pár a byl velmi nahněván, na lékaře, protože žena otěhotněla. Lékař nabídl provést zdarma interupci, aby ukončil těhotenství. Tato procedura byla provedena. O měsíc později vyhledala dvojice lékaře pro chybný zákrok, když žena zjistila, že je stále těhotná.

I přes sterilizaci a interupci izn Boha bylo, že toto určité dítě se má narodit. A tak se i stalo. Je zřejmé, že existuje Autorita, proti Které nemáme schopnost vystoupit.

Iva Hédlová z knihy – Kniha súfisrického léčitelství od Šajch Hakim Moinuddin Chišti

Nakladatelství Pragma


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
REKLAMA:
loading...

Komentáře