Stejně jako při odstraňování přilepených tapet, musí se povlak z fekálií v tlustém střevě nejdříve řádně nasáknout tekutinou, aby vyloučení proběhlo účinně a bez potíží. To se může dosáhnout řadou výplachů. Výplach provádí vyškolená, zkušená, odborná síla, která má k dispozici potřebné vybavení. 

Rozdíl mezi výplachem a klystýrem spočívá v tom, že výplach provádí odborný pracovník na speciálním přístroji, kdežto klystýr si provádíte sami. Výplach pročistí celé střevo, klystýr jenom jeho část. Výplach si necháme udělat 1x do roka, klystýr si provádíme sami libovolně. 

Výplachy střeva jsou vlastně lepší klystýry, při kterých se použije mnoho litrů vody – ale najednou jen půl až 1 litr, při kterých pacient leží uvolněně na speciálním lehátku, je napojen na přístroj a stále kontrolován terapeutem. 

Jeden střevní výplach vyžaduje půl až jednu hodinu času. Během této doby může být tlustému střevu přes konečník dodáno 80 až 120 litrů vody – ale jen půl až jeden litr najednou. Většinou již první dva až tři výplachy ukazují, jak je tato procedura skutečně rozumná a příjemná. 

Avšak i nejlepší vybavení může přinést neuspokojivé výsledky, jestliže není v rukou dobře vyškoleného, zkušeného personálu. 

Nestačí vědět všechno o tlustém střevě a pravidlech výplachu. Specialista musí být obeznámen i s terapií reflexních zón. Stejně jako každá jiná část těla má nervová zakončení, která jsou přímo nebo nepřímo spojená s tlustým střevem, tak jsou také plosky nohou v přímém nebo nepřímém spojení s každou částí těla, jak ukazuje další diagram „Terapie pomocí reflexních zón na ploskách nohou“.

Doporučuji naléhavě, aby oba diagramy visely v každé ordinaci, kde se provádějí výplachy. 

Při studiu diagramu o terapii pomocí reflexních zón zjistíte, že střed každé plosky odpovídá žaludeční krajině a zvláště tlustému střevu. Během střevního výplachu by měl jeden z terapeutů s náležitým tlakem prstů masírovat střídavě obě plosky nohou. Na začátku – a to je skoro pravidlo – může pacient udávat bolesti. To znamená, že na masírovaném místě jsou nahromaděny krystalky kyseliny močové, které při tlaku dráždí nervy a to vede k bolestem. Je to však také jednoznačným znamením, že vnitřní stěna tlustého střeva je pokryta vrstvou lepkavé stolice. Lehká masáž bolestivého místa působí na nervy tlustého střeva a přispívá tím k lepšímu účinku výplachu. 

Před několika léty proběhla v USA mohutná kampaň, kterou se mělo dosáhnout zavedení přístrojů pro střevní výplachy, kterými by se s vodou přiváděl do tlustého střeva kyslík. Účinek kyslíku je oživující, stejně jako injekční aplikace do podkoží paže. Ale já jsem spíše zainteresován na dlouhodobých výsledcích a účincích. Příroda vybavila člověka vynikajícím párem plic, kterými může tělo přijímat přírodní, čerstvý vzduch, skládající se asi ze 20 % kyslíku a 80 % dusíku. 

Během mých desetiletí trvajících studií lidského těla jsem ještě nikdy nenašel žlázu, orgán nebo zařízení, které by byly od přírody vybaveny přívodem kyslíku do tlustého střeva, nehledě ke kyslíku obsaženém ve vodě, které se střevem a jeho přirozenou vlhkostí dostává do těla. 

NÁLEV – POLOHA NA KOLENOU 

Použijte rektální rourku o síle tužky, aby mohla voda vtékat přímo do tlustého střeva. V poloze na kolenou může voda gravitací téct přímo do příčného a vzestupného tračníku. Do nálevu je možno přidat šťávu z jednoho až dvou citronů na litr vody. Mýdlo, sůl nebo natrium bikarbonát se nedoporučují. Čistá vlažná voda, ani teplá ani studená, nebo voda s citronem jsou nejlepší. Voda má být pro ruku příjemně teplá.

Aby byla rektální rourka kluzká, natře se gelem nebo krémem, který střevo nedráždí. 

Na Floridě jsem viděl dokonce volavky a jiné podobné ptáky, kteří stáli u řek nebo rybníků, svůj dlouhý zobák plnili vodou, kterou takto dopravovali do konečníku, aby si sami provedli nálev nebo výplach střeva. Neptal jsem se těch ptáků, na které škole nebo univerzitě se naučili základním pravidlům vnitřní očisty těla. 

Když myslím na dlouhodobé účinky přívodu kyslíku do tlustého střeva během jeho výplachu, tak si nejsem docela jistý, jestli to nemůže mít škodlivé následky. Dobrý řečnický projev prodavače je vždycky přesvědčivý, zvláště když nejsme s problematikou dostatečně obeznámeni. Já sám bych nikdy nikomu nedovolil, aby indikoval kyslík do mého těla. Měl jsem desítky, možná stovky, střevních výplachů, ale nikdy nebylo do vody nic přidáno. 

Vzduch a voda jsou jako přírodní elementy lidské existenci k dispozici. Vzduch obsahuje 20 % kyslíku a ne víc. Víc by bylo příliš mnoho pro naše zdraví. Uvažte – jenom jeden díl kyslíku připadá na čtyři díly dusíku! Voda má dvakrát tolik vodíku než kyslíku – příliš mnoho kyslíku může usmrtit. Zdravý lidský rozum, když ne kliničtí ukazatelé, potvrzuje závěrem, že zbytečný přívod kyslíku přináší s sebou potenciální nebezpečí. 

Přirozeně může dojít k okolnostem, kdy se na základě nedostatku nebo poruchy potřebuje kyslíku víc, než mohou plíce dodat. V takovém případě bude však kyslík dodáván do plic a ne do konečníku! 

Existují přirozeně lidé, kteří vnitřní očistu odmítají. Někteří mají dokonce takovou bláznivou představu, že výplachy střeva jsou jen tenkrát užitečné, jestliže jsou doprovázeny dlouhou postní kůrou. Taková metoda může tělo poškodit a zbavit ho jeho životního elánu. Nedostane-li tělo šest nebo sedm dní žádnou potravu, stanou se jeho hladové buňky kanibaly a požírají se navzájem. 

Nepřísluší mně abych se vyjadřoval k tomu, co smíte a co nesmíte. Použijte své inteligence a udržujte svoje vnitřní orgány čisté a zdravé. Jde vlastně o vaše tělo. Je velmi důležité, aby byl během střevního výplachu neustále přítomen vyškolený pomocník. Pacient nemá mít nikdy nepříjemné pocity. Jeden snese najednou litr vody, zatím co druhý, vzhledem k stavu svého tlustého střeva, nezvládne ani půl litru. U pacientů s omezenou schopností přijímat vodu je rentgenové vyšetření tlustého střeva prospěšné. Doporučuji však rentgenový snímek jen tenkrát, jestliže je to bezpodmínečně nutné. 

Stejně tak, jak nemůžete očekávat od jedné tabletky zmizení všech nemocí a problémů přes noc, tak neočekávejte revitalizaci vašeho těla po jednom nebo dvou výplaších, jestliže jste se 20, 30 nebo dokonce 60 až 80 roků o svoje vylučování nestarali. 

Na základě mnohaletých zkušeností, výzkumů a pozorování jsem došel k pevnému přesvědčení, že by měl každý dospělý, muž nebo žena, bez ohledu na inteligenční niveau, brzy poznat, že je nutné vážně zapřemýšlet nad svým tělesným stavem, rozhodnout se pro sérii výplachů tlustého střeva (i tucet je-li to nutné) a hlavně s očistným programem začít – za předpokladu, že má zájem zdravě a dlouho žít. Trvalo mnoho roků, než se rozpadové produkty nahromadily a pevně usadily na stěnách vašeho tlustého střeva: Měli byste dát šanci výplachům je pořádně vyčistit. Potom, a jsem o tom přesvědčen, budou stačit dva až tři výplachy ročně do konce života, aby pomohly přírodě udržovat tělo zdravé. Nezapomeňte, že střevní výplachy jsou lacinější než pobyt v nemocnici s chirurgickou léčbou a dobré výsledky jsou jisté!

CO JE PRŮJEM?

Průjem je protiklad zácpy. Je to stav častějších a vodnatých stolic. Existuje několik druhů průjmů. Nejčastější je zánětlivý průjem způsobený městnáním hlenů v tlustém střevě. Po něm následuje rychlé ochlazení veškeré kůže těla a tím potlačení transpirace. Jiná forma průjmu je forma pankreatická. Jde o tvrdošíjné onemocnění s řídkými, vláknitými nebo lepkavými stolicemi, způsobené poruchami slinivky břišní.

Existuje také pankreatický průjem vyvolaný střevními parazity – atd. 

Každý druh průjmu, který jsem měl příležitost studovat, reagoval pozitivně na střevní výplachy. Zní to protismyslně – ale dovolte mně uvést jeden příklad z mnoha, který jsem sám bezprostředně zažil. Jde o ženu, která trpěla šest až sedm roků těžkými průjmy, bez jediné známky zlepšení. Navíc ji trápila neschopnost se vymočit. Byla léčena medikamenty a injekcemi bez úspěchu. Injekce, které dostala, by stačily usmrtit nosorožce a ona byla po každé jednotlivé churavější. Konzultovala jednoho lékaře, mého přítele a ten chtěl slyšet moje mínění. Po rozhovoru s pacientkou jsem doporučil okamžité zahájení výplachů tlustého střeva. Lékař i pacientka se smáli jen při pomyšlení na tuto proceduru. Bylo provedeno rentgenové vyšetření, které potvrdilo moje podezření. Lékař konečně souhlasil s několika pokusnými výplachy, přestože opakovaně vysvětloval, že výplachy střeva jsou indikovány při ucpaném střevě a ne při takovém výrazném průjmu. Jen při šesti výplaších vyloučila pacientka šest kilogramů starých fekálií. Její průjem se pozvolna mírnil a odstraněním fekálních mas, které tlačily tlusté střevo proti močovému měchýři, se normalizoval odchod moči. 

Nenechám si nikdy ujít příležitost, abych s důrazem neupozornil na skutečnost, že si nemůžeme dovolit věřit, že je všechno v pořádku, dokud neznáme skutečný stav svého tlustého střeva z rentgenového snímku. Živíme-li se vařenými nebo jinak zpracovanými potravinami, potom není ani více stolic denně žádným důkazem, že je všechno v pořádku. 

PROJÍMADLA

Projímadla jsou obrovským „kšeftem“. Vzhledem k častosti zácpy je to pochopitelné. Co se stane, když si vezmete projímadlo? Dojde obyčejně k odchodu odpadových produktů ze střeva. Ale proč k tomu dojde? Jednoduše proto, protože tlusté střevo je tak podrážděné, že se projímadlo rychle snaží vyloučit a všechno kolem, co je volné, jde s sebou. Zjistili jsme, že projímadla nejen vedou k návyku, ale ničí také sliznici střeva. Projímadlo ruší normální rytmus vylučovacích orgánů, které dříve nebo později začnou rebelovat. To je důvod, proč mnoho lidí začne s mírným projímadlem a brzy přejde na silnější, než dosáhne stádia z kterého není návratu. Tak se získá jízdenka ke kolostomii! 

Nejpozoruhodnější následky návyku na projímadla jsem zažil u jednoho vojáka, veterána. Neměl ještě třicet a přišel ke mně přímo z Kliniky pro veterány v San Franciscu. Jeho příběh ve zkratce:

Chtěl dělat kariéru v armádě. Kvůli zácpě dostával předepsaná projímadla. Tato účinkovala stále méně, až onemocněl a byl upoután na lůžko. Specialisté provedli mnoho testů a nakonec rozhodli, že by se mohlo pomoct vytrhání všech zubů. Ale nepomohlo. Nakonec bylo operativně zjištěno, že jeho tlusté střevo je úplně zablokováno. Následovala kolostomie a propuštění z armády. Vrátil se do San Francisca a protože se mu dařilo líp, poohlížel se po zaměstnání. Měl se představit u šéfa jedné velké společnosti a přišel přesně ve stanovenou dobu do jeho elegantní kanceláře. Na konci rozhovoru, když chtěl právě odejít, uvolnil se jeho kolostomický pytlík a vyprázdnil se na přepychový koberec! Spěchal domů, svěřil se své sestře, odešel do svého pokoje a zastřelil se. Jeho sestra mně vyprávěla tyto tragické podrobnosti. 

DBEJTE NA SVOJE TLUSTÉ STŘEVO

Chirurg se vzdělává a školí, aby řezal a amputoval. Nepatří do jeho kompetence vyplachovat tlusté střevo. Umělé vyústění tlustého střeva navenek (kolostomie) je jistě užitečný a velmi prospěšný chirurgický výkon, nutný u mnoha závažných onemocnění. Zcela určitě je možné s ním dobře žít. Zácpu lze však zvládnout jinak. 

Buďte chytří, buďte moudří. Předcházet chorobám je lepší. Nespoléhejte se na mé slovo. Vyzkoušejte to a nechejte si provést několik střevních výplachů. Mého života se netýká to, co uděláte nebo neuděláte. Ale střevní výplachy mohou možná Váš život zachránit. 

ZDRAVÉ TLUSTÉ STŘEVO – ŽIVOTNÍ ÚKOL

Na předcházejících stránkách jste se dověděli, jak je životně důležité udržovat tlusté střevo v čistotě. Teď se budeme zabývat tím, jakým záhadným a jedinečným způsobem mají k sobě vztah určité oblasti tlustého střeva a různé orgány a žlázy v celém těle. Co má společného furunkl na kůži s tlustým střevem? Jestliže v určité části tlustého střeva dojde k poruše, můžeme určit, která část těla je nemocná, nebo pravděpodobně onemocní. Tlusté střevo je úzce spojeno s každou buňkou a každou tkání našeho těla. 

Toto zjištění vypadá na první pohled absurdně. Musíme si však uvědomit, že naše problémy začaly hned s prvním dechem po porodu. Dávala pozor maminka na to, jak a co vyloučilo její děťátko ze střeva? Pravidelná funkce střeva by měla začít hned po porodu a trvat až k autopsii, která ukáže, jestli jsme tlustému střevu věnovali takovou pozornost, jakou potřebovalo. 

Všeobecně začíná degenerace tlustého střeva již krátce po porodu. Tlusté střevo normálního dítěte je zdravé jen krátce. Od dětství do mladistvého věku je za jeho stav zodpovědná disciplína (nebo její chybění). Potom určují jeho stav a jeho vliv na tělesné a duševní zdraví po celý zbývající život, vědomosti a dobrá vůle. 

Zvu vás k pozornému studiu každé části této knihy, které vám umožní přiblížit si zázrak vašeho rádia a televizoru. Uvědomte si jen, co všechno člověk v této generaci, v této epoše dokázal! Byl schopen spoutat energii z dalekého vesmíru do malé skříňky, které říkáme rádio, a udělat ji tím užitečnou. Pouhým otočením knoflíku rádia můžeme dirigovat vibraci nebo vlny. Ať už jsme kdekoliv, můžeme poslouchat symfonie nebo rozhovory, které se odehrávají na místech vzdálených 3.000, 6.000 nebo 10.000 kilometrů. Ohromující? Jestliže může člověk objevit a vynalézt takové pozoruhodné věci, neudělal potom Pán Bůh něco nekonečně většího, když stvořil člověka a opatřil ho nervovým systémem, což daleko předčí všechno to, co člověk dovede sestrojit? 

Na mém psacím stole leží malá krabička s čísly a figurkami na jejich klapkách. Jestliže stlačím střídavě klapky s určitými čísly, mohu sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo provést jiné matematické výpočty, a správná odpověď se objeví svítícími číslicemi v malém okénku. S touto elektronickou počítačkou jsem v stavu za den vyřešit nespočetné výpočty, pro které bych před léty potřeboval několik týdnů. To všechno však není zdaleka tak vynikající, jako reakce našeho tlustého střeva. 

Přesně něco takového je lidský organizmus: záhadný, vynikající computer, řízený nepatrnou žlázou ve středním mozku, hypotalamem. Nic se neodehrává v lidském organizmu, co by nebylo hlídáno, kontrolováno a řízeno hypotalamem. 

Každá kapitola těchto stránek ukazuje na vztah určité části lidského těla k tlustému střevu. Když to všechno přečtete a pochopíte, budete schopni lépe rozumět jak svému tělu, tak tělu vašeho dítěte a snad budete i schopni se se svými potížemi a bolestmi lépe vypořádat. Může vám to také pomoct vyvarovat se politováníhodného stavu předčasné senility, který je dnes tak častý. Proč je tak častý? Protože lidé nechápou, jak je nutné se starat o tlusté střevo. Každá kapitola těchto stránek ukazuje vztah tlustého střeva k nejrůznějším částem těla.

Komentáře