myšleníDávno není tajemstvím, že chce-li někdo změnit svůj život, musí změnit sám sebe, svůj způsob myšlení. Změny v životě jsou důsledkem změn ve vědomí. Odborníci hovoří o třech úrovních vědomí. Navzájem se výrazně liší a každá z nich určuje kvalitu lidského života. Každá úroveň vědomí předpokládá existenci toho či onoho zaměření, životních pravidel a přesvědčení.

PRVNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ – «OBĚŤ»

Bohužel je lidí s úrovní vědomí „oběť“ velmi mnoho. Lidé na této úrovni vědomí žijí řízeni instinktem přežívání a obavami o vlastní život. Často od nich můžeme slyšet stížnosti na šéfy, na stát a na život jako celek.

Sami sebe chápou jako oběť okolností. Domnívají se, že v lidském životě je všechno předem dáno a nemá smysl snažit se něco měnit. Je pro ně velmi důležité pohodlí, absence rizik a jistota záruk, proto si zpravidla vybírají práci ve státních institucích, aby měli zajištěnu stabilní výplatu a penzi.

Jakékoli změny v životě berou jako nebezpečí, nechápou je jako možnost změnit život k lepšímu. Jejich přesvědčením je, že o všechno musejí v životě bojovat, bojují tedy sami se sebou a s životem. Všechny oblasti jejich života – kariéra, vztahy, majetkové poměry i zdraví se nalézají na hraně – cítí se přece obětmi okolností, nikoli pány svého života.

DRUHÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ – «PÁN»

Nic pro ně není nemožné, věří si a věří ve svůj úspěch v životě. Vědí, že život je moře možností, jichž je třeba využít a získat z nich to, co člověk chce. Lidé s vědomím na úrovni pána přijímají svá rozhodnutí samostatně a stejně jednají a dosahují cílů, které si stanovili. Cítí se být pány svého života.

Když narazí na problém, hledají způsob jeho řešení a netrýzní se otázkou „Proč se mi tohle stalo?“. Zpravidla mají vlastní podnik nebo se věnují nějaké individuální činnostia lidé na úrovni vědomí „oběť“ bývají jejich zaměstnanci. Aby člověk přešel z úrovně „oběť“ na úroveň „pán“, je nezbytná radikální změna myšlení a životního modelu.

TŘETÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ – «KOUZELNÍK»

Nejvyšší úroveň vědomí. Lidé, kteří vývojem dojdou na tuto úroveň, jsou přesvědčeni, že život přináší vše, co je třeba. Výraznou zvláštností jejich myšlení je absence předsudků a negativních přesvědčení a pokud se vyskytnou, rychle si je uvědomí a zpracují je.

V důsledku takového myšlení je jejich život bohatý, získávají to, co chtějí tak rychle, jak rychle si uvědomí, co potřebují a proč. Jsou srozuměni s tím, že chtějí-li cosi změnit na svém osudu, musejí toto „cosi“ změnit sami v sobě, jenom tak mohou získat to, po čem touží.

Problémy, které v životě přicházejí, berou „kouzelníci“ jako způsob zlepšení sebe sama i svého život. Tento způsob myšlení jim umožňuje jít životem a dosahovat všeho, co chtějí,cestou práce na svém nitru, ne jednáním navenek a bojem s realitou. Zpravidla bývají tito lidé mnohem movitější, než vůbec potřebují. Vždycky se mají o co podělit: o styky, peníze, laskavost nebo lásku.

tři úrovně myšlení

Zdá se tedy, že jak kdo myslí, tak také žije. Chcete-li zlepšit kvalitu svého života, nemusíte se hned pouštět do kdovíjakých velikých činů, bojovat o život a své zájmy – nikdo vám je nebere. Udělejte si nejdříve pořádek ve vlastní hlavě, v názorech, přesvědčeních a prioritách.

Přehodnoťte svůj životní model i to, co si myslíte sami o sobě, o lidech, o životě vůbec. Možná byste rádi žili jako „pán“, ale myslíte jako „oběť“? Stanovte si, jaký život chcete vést, jaké úrovně vědomí chcete dosáhnout a pak se do toho pusťte.

Komentáře