Tvorba webových stránek Hodonín

Jedním z dilemat, s nimiž se je třeba při tvorbě webových stránek vypořádat, je otázka vyskakovacích okének. Ano, či ne?

Vyskakovací okénka mohou být pro návštěvníky otravná, leckdy až frustrující. Když to s nimi přeženete, mohou vás dokonce penalizovat vyhledávače. Řeč čísel je ale jasná – konverze prokazatelně zvyšují. Pojďme proto téma probrat a podívat se na to, jak lze okénka dělat tak, aby vaše návštěvníky neobtěžovala a vám přinesla zisky.

Co jsou vyskakovací okénka a proč mají svůj smysl?

Vyskakovací okénka, odborně známá také jako modální okénka, jsou, obrazně řečeno, „potomky“ hlavního okna (tedy běžného obsahu stránky). Po spuštění zabraňují další interakci s hlavní stránkou, dokud modální okénko manuálně nezavřete nebo nesplníte, co po vás žádá – například registraci.

Jak jistě z vlastní zkušenosti víte, jsou takováto vyskakovací okénka často protivná, brání vám stránku opustit či na ní provést jinou akci.

Zároveň jsou také zatraceně účinná, a to z následujících důvodů:

· Někdy vaši návštěvníci akci, k níž je okénko vybízí, třeba provést chtějí. Jen jsou roztržití a nemohou udržet pozornost (což je na internetu běžné). Okénko jim zabrání stránku předčasně opustit a připomene se jim.

· Další návštěvníci pak mohou být naopak soustředění až příliš – například na zajímavý obsah, který jim nabízíte, přičemž přeskočí vaše CTA – výzvu k akci. Vyskakovací okénko opět pomůže tento segment návštěvníků podchytit.

Tvorba webových stránek Hodonín

Jaké jsou druhy vyskakovacích okének?

· Klikací. Tato okénka se otevřou například po kliknutí na určitý odkaz – namísto aby se otevřela další stránka ve vašem prohlížeči. Váš návštěvník tak může vstřebat novou informaci a okénko zavřít, aniž by původní stránku opustil. Praktické a neotravné!

· Scrollovací. Tento druh okének na vás vyskočí, teprve až se posunete k určitému bodu níže na stránce. Nedoporučuje se jej dávat dříve než v polovině stránky.

· Časované. Okénko vyskočí po určeném čase – nejčastěji do jedné minuty.

· Exitová. Nejčastěji se objevuje ve chvíli, kdy přejedete kurzorem myši do nejsvrchnější části stránky, což je většinou signálem, že chcete stránku zavřít či se vrátit na předcházející.

· Vstupní. Méně častý typ vyskakovacích okének, který se otevírá ihned po vstupu na stránky.

Jak zajistit, aby byla vaše okénka co nejefektivnější?

· Ať již zvolíte jakýkoliv (pokud nějaký) z výše uvedených druhů, pamatujte, že na téže stránce by se neměl objevit více než jeden z nich.

· Zařiďte, aby šla okénka snadno zavřít – zviditelněte zavírací křížek X, aby nebyl přehlédnutelný.

· Nastavte vaše vyskakovací okna (například pomocí pluginu Popup Builder) tak, aby se nezobrazovala stejnému návštěvníkovi na více stránkách nebo vícekrát na stejné stránce.

· Využijte cookies ši sledovací software, který zajistí, že se jednak okénka nebudou zobrazovat těm, kteří již vyžadovanou akci splnili, jednak těm, kteří již okénko zavřeli několikrát a zřejmě nemají o vaši nabídku zájem.

Čemu se v každém případě vyhnout?

· V první řadě skrývání zavíracího křížku u vašeho okénka. Je to otravné, neslušné a na návštěvníka to působí jako donucování.

· Vaše okénko by nemělo zabírat celou plochu stránky. Nechte dostatek ztmavělého, prázdného prostoru okolo.

· Více než jeden řádek na okénko snižuje počet konverzí. V drtivé většině stačí, když klient vyplní například svůj e-mail.

· Jedno okénko na jednu návštěvu – nespamujte své potenciální klienty.

Vyzkoušejte, které okénko funguje a které ne

Najít zlatý střed vyžaduje spoustu pokusů a omylů. Rozhodně se nespokojte s první variantou – pokud neobstojí v konkurenci dalších. Vyzkoušejte jiné barevné formáty, jiné fonty, jiná CTA, jiné texty. Zkuste vyskakovací okénka bez obrázků, s různými obrázky… a měřte konverze, které vám každá z variant přinese… Některé zajímavé vzory pop-up okének pro inspiraci najdete například v tomto článku.

Jak nahlížíte na vyskakovací okénka vy jako návštěvníci stránek? Otravné? Užitečná? Jak kdy? Diskutovat můžete v komentářích.

Komentáře