A nejedná se pouze o ženy, které jsou od přírody jistě citlivější, ale otřesné zacházení s dětmi nenechá klidné ani zástupce "silnějšího" pohlaví, kteří by chtěli tyrana dostat do vlastních rukou a ukázat mu na vlastní kůži, co si dítě muselo prožít. Přestože je týrání dětí tragédií, lidská lhostejnost tomu velmi napomáhá. V reportáži o případu týraného dítěte nemělo okolí, a mnohdy ani rodina, tušení, že k něčemu tak otřesnému v jejich blízkosti dochází. Některé příznaky mohou znamenat, že dítěti je ubližováno, a nemusí se jednat pouze o fyzické, ale i sexuální nebo psychické týrání dětí.

Jak poznáte, že je dítě týrané?

Samozřejmě, že modřiny nemusí vždy znamenat, že je dítě bito. U dětí jsou pády a narážení do věcí, způsobující modřiny, na denním pořádku a pár modřin a odřených kolen k dětství patří. Pokud jsou vám ale některá zranění podezřelá, je dobré věnovat tomuto dítěti zvýšenou pozornost. Za týrání se nepovažuje pouze fyzické týrání, které je lépe odhalitelné, ale i psychické týrání, kdy je dítě kritizováno, slovně napadáno a ponižováno, dochází k poklesu jeho sebevědomí. Stejně tak soustavné zanedbávání dítěte (nedostatečná hygiena, absence úkolů, školních potřeb) je týráním.

Některé příznaky týrání

– popáleniny, nápadné modřiny nebo podlitiny
– apatie, stranění se kolektivu
– nechutenství
– zhoršení školního prospěchu
– agresivita
plačtivost a přecitlivělost
– útěky z domova

Jak pomoci týranému dítěti

Všechny neopodstatněné příznaky v chování dítěte by měly vzbudit zájem o jeho problémy. Nemusí se jednat pouze o týrání, ale i rozvod rodičů může mít fatální následky a odrazit se v chování dítěte. Všímaví by měli být především lidé, kteří jsou s dítětem v nejužším kontaktu, např. učitelky, dětský lékař, ale pomoci mohou i sousedi, kteří mají pocit, že v rodině není něco v pořádku. Ozývá-li se z bytu nápadně často dětský pláč nebo dítě vídáte sporadicky, přesto že by mělo chodit do školy nebo školky, je dobré zkusit navázat komunikaci s jeho rodiči. Pokud pláče malé dítě, protože je nadměrně plačtivé a vy se s maminkou zastavíte na kus řeči, jistě vám ochotně sdělí, že miminko k pláči nemá důvod a že vyzkoušela už úplně vše. Děťátko je jinak v pořádku, čisté a maminku vídáte s kočárkem na procházkách a k dítěti se chová mateřsky, není důvod upozorňovat sociální úřad. Při jakékoli pochybnosti o chování rodičů k dítěti je naopak dobré obrátit se na sociální pracovnici, která rodinu navštíví a zjistí její funkčnost. V případě větších dětí je informovanost o lince důvěry velkou pomocí a prevencí smutných konců.

Týrání způsobí největší šrám na dětské duši. Děti přicházejí na svět jako nepopsaná kniha a čím hezčí budou zkušenosti v jejich dětství, tím lépe se kniha bude číst. Nebuďme proto lhostejní a zkusme zabránit té největší nespravedlnosti, která může dítě  potkat.

Užitečné telefony:
Linka bezpečí  Nadace naše dítě:  800 155 555
Linka bezpečí Dětské krizové centrum: 241 484 149

Komentáře