Minulý týden prošla tiskem zpráva: „Světová zdravotnická organizace po dlouhodobém výzkumu zařadila uzené maso do stejné kategorie karcinogenů jakým je již tabák a azbest.“

Zatímco představitelé masného průmyslu byli zprávou překvapeni (vždyť šunka je přece dietním jídlem?), já jsem si vzpomněl, jak již v roce 1990 mně zaujala pasáž knihy Bytí –životní filozofie, napsaná českým léčitelem-biotronikem Josefem Zezulkou.

Píše v ní o rychlém nárůstu rakovin v souvislosti se stravovacími zvyklostmi moderní doby. Zmiňuje látky dehtové povahy, které vznikají při smažení, pražení a hlavně uzení jako jedny z nejsilnějších kancerogenů. Ze své praxe Zezulka zdůrazňuje, jak často jen malé porušení antikarcinogenní diety během biotronické léčby znemožňuje úspěšné vyléčení nádorových onemocnění.

Jsem rád, že k tomuto závěru dospěla nyní po několika desetiletích  i samotná věda. Přesto však považuji výsledky výzkumu jen za první krok. Rozhodně si nemyslím, že by bylo optimální v jídelníčku nahradit maso červené masem rybím, jak se nyní s oblibou tvrdí.

Je jen otázkou času a některé výzkumy to již naznačili, že rybí maso rozhodně není méně škodlivé než to červené. Zejména pak v poslední době, kdy v těle ryb rozbory prokázaly přítomnost mnoha škodlivých a nebezpečných látek, které se dostávají do tekoucích vod a moří.

Domnívám se že nejen pro prevenci rakoviny v oblasti výživy je nejlepší vypustit maso vůbec a nahradit jej plnohodnotnou vegetariánskou stravou. Dále pak vyřadit z úpravy stravy uzení a omezit smažení, tj. úpravy jídel při kterých se vlivem ohně vytvářejí karcinogenní látky. I tak jistě člověk rakovinu může dostat, její pravděpodobnost se však značně sníží.

Vzpomeňme si na dobu před 100 lety, kdy maso bylo na talíři průměrně jen jednou denně. Výskyt rakoviny byl výrazně nižší než dnes. Doufám, že si to uvědomí i onkologové. Uzené párky a šunka jako součást jídelníčku pacientů na onkologických odděleních nemocnic je opravdu alespoň pro mně jen velice těžko pochopitelné.

Existují lidé, např. australský ministr zemědělství, kteří zprávu Světové zdravotnické organizace zpochybnili a nazvali ji fraškou. Je to pochopitelné. Pro mnohé jsou tyto závěry nepříjemné. Zvláště pro ty, kteří mají z prodeje uzenin zisky, nebo těch, kteří jí mají jako jistý druh drogy. Stačí se však jen trochu zamyslet. Jak asi může být zdravotně prospěšná potrava, která je tak nasycena dehtem, že je toxická i pro samotné bakterie?

Autor: Petr Bajnar

Foto: www.clausgermansausageandmeats.com