Podle posledních vědeckých poznatků je vitiligo považováno za onemocnění, které je způsobeno mnoha faktory a které může být vyvoláno různým spouštěcím mechanismem.

Nejedná se zdaleka jen o onemocnění pouze kosmetického významu, ale je to porucha, jež je následkem autoimunitních reakce. Tato porucha má pravděpodobně genetický podklad a vede současně k odlišné činnosti štítné žlázy i dalších orgánů. Toto případné postižení jiných orgánů (kromě kůže) je vždy individuální, u každého pacienta se proto provádí pravidelně některá vyšetření krve k vyloučení možného postižení jiných orgánů. Toto vyšetření je součástí komplexní péče o nemocné s vitiligem.

Co je smyslem fototerapie EXCILITEM?

K porozumění principu fototerapie (světloléčby) přísrojem EXCILITE je nezbytné mít některé základní znalosti z obecné dermatologie.

Kožní pigmentace je tvořena činností buněk zvaných "melanocyty". To jsou buňky umístěné ve spodní části pokožky (pokožka je nejpovrchněji uložený tenký závoj na naší kůže, silný jen 0,4 mm). Melanocyty jsou buňky, které kožní pigment vytvářejí a předávají jej buňkám okolním. Kožní pigment určuje barvu kůži, jeho nepřítomnost se projevuje nedostatkem barvy v postižené oblasti, např. vitiligem. Nejen pokožka však obsahuje melanocyty, ale i barva vlasů a chloupků je určována melanocyty uloženými ve vlasové cibulce (ta leží ve srovnání s pokožkou mnohem hlouběji).

U nemocných s vitiligem jsou melanocyty pokožky neaktivní, výjimečně se mohou v procesu vzniku vitiliga uplatňovat i hluboko uložené melanocyty vlasové cibulky. Jestliže jsou ale příležitostně hluboko uložené melanocyty stimulovány, mohou se zmnožit, stěhovat se do pokožky, vytvořit novou pigmentaci, a tak vyléčit bílé skvrny. Tento fenomén, který může být někdy i spontánní nebo je zapříčiněný expozicí ultrafialovému záření, se projevuje vznikem okrouhlých teček pigmentace v zóně původně bez pigmentu. To můžeme pozorovat v průběhu léčby přístrojem EXCILITE, kdy se pozvolna zvětšuje průměr pigmentovaných skvrn, až se postupně nově pigmentované plochy spojí a kůže má nakonec pigmentaci normální.

Lékařský výzkum a současné technologie umožnily určit vlnovou délku (jedinou ze slunečního spektra), která nejúčinněji stimuluje melanocyty k dělení a k tvorbě nového pigmentu, a tou je tzv. úzkopásmové záření UVB (308 a 311 nm). Tato vlnová délka 308 nm je vyzařována právě přítrojem EXCILITE, jež je schopen dopravit tuto vlnovou délku výhradně na skvrny vitiliga bez možnosti poškození melanocytů, které jinak způsobuje sluneční záření, zejména infračervené záření a záření UVA.

Nová metoda v léčbě vitiliga: EXCILITE nejnovější generace mikrofototerapie studeným světlem

Nový přístroj EXCILITE vyzařuje UVB paprsky o vlnové délce 308 nm, může odstranit kožní depigmentace (vitiligo). Jedná se o přístroj nové generace, umožňující tzv. mikrofototerapii studeným světlem, který vyzařuje selektivním způsobem paprsek UV světla typu B schopného stimulovat melanocyty postupně, aby se po ošetření nezvětšoval kontrast mezi zdravou kůží a skvrnami vitiliga.

Vyzařované UVB paprsky jsou nejúčinnější paprsky při léčbě vitiliga, protože stimulují optimálním způsobem melanocyty a zasahují aktivně do imunitního kožního systému. Seznam literatury na našich webových stránkách představuje zásadní mezinárodní vědecké práce, které dokumentují účinnost a nedostatky včetně sdělení nežádoucích účinků UVB paprsků na lidskou kůži při užití dávek aplikovaných při léčbě přístorjem EXCILITE.

Všechny léčebné postupy, které využívají UVB záření, postihují celý povrch kůže. Pouze léčba přístrojem EXCILITE je cílená, směruje mikrodávky energie pouze na postižené kožní oblasti, nezpůsobuje poškození a stárnutí okolní zdravé kůže. Léčba EXCILITEM je přizpůsobena požadavkům každého individuálního pacienta jak charakteristikou záření, tak dobou trvání každého ošetření.

Každé ošetření přítrojem EXCILITE provádí výhradně lékař. Během ošetření se postupně ozáří UVB paprsky jen bílé skvrny s vynecháním zdravých partií. Na okraje bílých skvrn vitiliga se před vlastním ozářením ještě nanáší krém s tzv. totálním slunečním filtrem, aby kosmetický efekt byl dokonalý. Ošetření jedné skvrny trvá jen několik sekund, doba jednotlivého ozáření se postupně zvyšuje. Lékař může měnit a přizpůsobovat průměr používaného ozařovacího pole podle povahy ošetřované oblasti a její velikosti individuálně u každého pacienta.

Na rozdíl od jiných terapií s použitím UVB záření, tato léčba nevyvolává žádnou bolest, spálení nebo jiné nepříjemné pocity či kompliakce ani v průběhu léčby, ani v následujících dnech.

Léčba se musí opakovat lx za jeden až dva týdny, stejně účinná jsou i 2-3 sezení ve stejném dni v souladu s léčebným protokolem určeným u každého pacienta individuálně. Tato léčba zářením s vysokým výkonem nemá žádné vedlejší účinky. Trvání léčby je individuální, záleží na rozsahu léčené plochy a reakce u jednotlivých pacientů. Obličej, třísla, podpaží, genitál, krk, prsa a stehna jsou oblasti, které znovu pigmentují nejdříve, zatímco koncové části končetin v oblasti kolem nehtů na rukou a nohou potřebují ke zhojení více času.

Zda bude léčba EXCILITEM u pacienta efektivní, lze hodnotit přibližně po 8-15 ošetřeních, nová pigmentace se začíná objevovat obvykle po 3-10 ošetřeních. Účinnost je popisována asi u 60-70 % pacientů a u těch, u kterých není patrný efekt, není většinou účelné v terapii pokračovat


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015