Výběr poskytovatele domácí zdravotní péče je důležitý a klíčový pro celý průběh domácího léčení. Je třeba vybírat pečlivě a zkontrolovat si řadu věcí. A ptáte se, jaké věci? Tak na to se zaměříme v tomto článku. Přinášíme vám tipy, jak postupovat při výběru poskytovatele. Na co si dát pozor a co si ohlídat.

Začněte konzultací u ošetřujícího lékaře pacienta, který má nejlepší přehled o jeho zdravotním stavu a s velkou pravděpodobností má již zkušenosti s agenturami v konkrétní oblasti. Můžete se obrátit také na zdravotní sestru, která má pacienta v péči. Také ta vám může poskytnout cenné informace a kontakty.

Na co byste si měli dát pozor při výběru konkrétní agentury:

  • Důležitá je délka doby, po kterou agentura poskytuje své služby. Tedy praxe a zkušenosti. A také to, zda má agentura pozitivní reference od pacientů.
  • Dále byste si měli zjistit, zda agentura poskytuje všechny požadované služby. Zejména u závažnějších diagnóz a pokud potřebuje pacient speciální zdravotní péči, jako je domácí parenterální výživa, domácí umělá plicní ventilace nebo domácí hemodialýza, je toto velmi důležité kritérium.
  • Ověřte si, že součástí týmu agentury jsou i lékaři s potřebnou atestací a specializované zdravotní sestry.
  • Aby mohla být domácí zdravotní péče hrazena ze zdravotního pojištění, je nutné, aby měla agentura smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta.
  • V neposlední řadě zvažte vzdálenost agentury či její pobočky od domova pacienta, a to především v případě vážných diagnóz.

Mezi absolutní špičku v oblasti domácí zdravotní péče patří agentura ProCare Medical. Působí po celé České republice a nabízí široké portfolio služeb, včetně intenzivní péče a převozů sanitkami. Agentura se aktivně podílí na pilotních projektů pod záštitou zdravotních pojišťoven a klade důraz na to, aby pacienti mohli co nejvíce času trávit doma. Doma, mezi svými blízkými a přáteli, v lepší psychické pohodě. Podrobné informace o nabízených službách včetně kontaktů a poboček naleznete na webových stránkách www.procare.cz.

Kam se ubírá domácí zdravotní péče?

Nebudeme věštit z křišťálové koule, ale rozvoj domácí zdravotní péče v posledních letech je opravdu skokový. Význam domácí zdravotní péče stoupnul zejména během covidové pandemie. Spousta lidí se více zaměřila na své zdraví a zároveň se jim tak nabízí možnost vyhnout se nemocničnímu zařízení. Domácí zdravotní péče je určena pro pacienty bez rozdílu věku, ale samozřejmě závisí na jeho aktuálním stavu. Proto také domácí zdravotní péči doporučuje a předepisuje ošetřující lékař pacienta, který dokáže nejlépe posoudit jeho stav, a také to, zda je pro něj domácí zdravotní péče prospěšná.

Co se ale změnilo a jaké jsou novinky v oblasti domácí zdravotní péče:

  • Intenzivní zdravotní péče v pohodlí domova. Nyní je možné v domácím prostředí poskytovat i velmi specializované a technicky náročné zdravotní služby. Je realizována řada pilotních projektů a do praxe jsou zařazovány nové a nové úkony a služby. Pacientům je tak poskytována například domácí hemodialýza, parenterální výživa, nebo umělá plicní ventilace. Toto rozšíření služeb umožňuje pacientům zůstat v komfortu domácího prostředí, což také pozitivně působí na psychický stav pacienta a ovlivňuje rychlost uzdravování i kvalitu života s určitým hendikepem.
  • Specializace lékařů a zdravotních sester v domácí zdravotní péči. Aby mohla být poskytována i intenzivní péče, jsou samozřejmě kladeny vyšší požadavky na specializaci a kvalifikaci zdravotního personálu. A to platí i pro vybavení, kterými musí specializované agentury disponovat, aby vůbec bylo možné vybrané služby poskytovat.
  • Jak jsme už zmínili, domácí zdravotní péče je pro všechny pacienty bez rozdílu věku. Od miminek až po seniory. Jediným kritériem je stav pacienta. Domácí zdravotní péče tedy není určena výhradně seniorům, jak bývá často mylně vnímáno.
  • Specializované agentury jako například ProCare Medical nabízí nejen komplexní služby, včetně intenzivní péče, ale také převozy sanitními vozy. To umožňuje pacientům snazší přístup k potřebným vyšetřením, kontrolám a terapiím bez toho, aby museli zatěžovat své blízké.
  • Domácí zdravotní péče je zajišťována na celém území ČR. I v odlehlých lokalitách lze najít pobočky agentur tak, aby byla dodržena určitá dojezdová vzdálenost, která je u řady diagnóz klíčová.

Nedávný rozvoj a vývoj domácí zdravotní péče posunul její roli a význam ve zdravotním systému a nabízí pacientům nové možnosti léčby a péče v pohodlí jejich domovů. Umožňuje tak řadě pacientů trávit čas se svými blízkými, vrátit se k původnímu stylu života, někdy i k práci či studiu a razantně tak zvyšuje kvalitu jejich života. Pro další informace o těchto službách můžete navštívit web www.procare.cz.